Opgenomen tv-programma's beheren in Windows Media Center: veelgestelde vragen


Met de juiste instellingen en Windows Media Center kunt u live-tv op uw computer bekijken en opnemen. Zie Televisie opnemen in Windows Media Center voor meer informatie.

Zie Waarom is mijn tv-programma niet opgenomen in Windows Media Center? als u problemen ondervindt bij het opnemen van tv-programma's.

Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over het beheren van opgenomen tv-programma's in Media Center.

Alles weergeven

Hoe wijzig ik de instellingen voor het opnemen van tv-programma's?

U kunt verschillende instellingen voor het opnemen van tv-programma's in Media Center wijzigen, zoals de kwaliteit waarmee u programma's opneemt en het station waar u ze opslaat.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Recorder en Opslag voor recorder en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Klik onder Opnemen op station op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-‌) Afbeelding van de minknop om het station in Media Center in te stellen waarop u de opgenomen tv-programma's wilt opslaan. Tv-programma's kunt u opnemen op een harde schijf van uw computer of direct op een externe harde schijf. Als er slechts één opslaglocatie beschikbaar is, zijn de plus- (+‌) Afbeelding van de plusknop en minknop (-Afbeelding van de minknop niet actief.
  • Klik onder Maximale schijfruimte voor tv-opnamen op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-‌) Afbeelding van de minknop om de schijfruimte te wijzigen. De beschikbare schijfruimte is afhankelijk van de grootte van de harde schijf die u selecteert onder Opnemen op station.
  • Klik onder Opnamekwaliteit op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-‌) Afbeelding van de minknop om een instelling te kiezen voor de opnamekwaliteit van alle toekomstige opnamen. De instelling voor de kwaliteit heeft invloed op de totale opnametijd die beschikbaar is op de harde schijf. Als u bijvoorbeeld de kwaliteit Goed kiest, kunt u veel meer tv-programma's opnemen dan bij een keuze voor de kwaliteit Best.
  Afbeelding van het scherm Opslag voor recorder
  De visuele voorstelling van de ruimte op de harde schijf verandert telkens als u een van deze drie instellingen wijzigt.

Opmerking

 • U kunt HDTV-programma's (high-definition) in Windows Media Center alleen opnemen op de hoogste kwaliteitsinstellingen, zodat de beeld- en geluidkwaliteit behouden blijft. De bestandsgrootte van een HDTV-programma is dan ook groter dan de bestandsgrootte van een gewoon tv-programma dat is opgenomen met de beste kwaliteit.

Wat is de beste manier om opgenomen tv-programma's te verwijderen?

Dit hangt af van de hoeveelheid beschikbare ruimte op de harde schijf. Standaard worden in Media Center automatisch programma's verwijderd om plaats te maken voor nieuwe opnamen op de harde schijf. U kunt de instellingen ook zo wijzigen, dat programma's automatisch worden verwijderd of deze handmatig verwijderen.

Algemene instellingen wijzigen om opgenomen tv-programma's automatisch te verwijderen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, klik op Instellingen, vervolgens op Tv, daarna op Recorder en klik ten slotte op Standaardwaarden voor opnamen.

 3. Klik onder Bewaren op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-)‌ Afbeelding van de minknop om een van de volgende opties te kiezen:
  • Kies Totdat de ruimte nodig is als u automatisch programma's wilt verwijderen zodra de limiet op de harde schijf is bereikt. Zie 'Hoe wijzig ik de opslaginstellingen voor de programma's die ik opneem?' hierboven als u deze limiet wilt verhogen.

  • Kies 1 week als u programma's automatisch de week nadat ze zijn opgenomen, wilt verwijderen.

  • Kies Totdat ik de opname heb bekeken als u programma's automatisch wilt verwijderen als u ze hebt bekeken.

  • Kies Totdat ik de opname verwijder als u programma's nooit automatisch wilt verwijderen.

 4. Klik op Opslaan.

Opmerking

 • Totdat de ruimte nodig is is de standaardinstelling. Als u deze instelling wijzigt en vervolgens tekort aan ruimte op uw harde schijf hebt, worden geplande programma's niet opgenomen.

De algemene instellingen voor een specifiek programma's overschrijven

U kunt de algemene instellingen voor een specifiek programma overschrijven. Als u bijvoorbeeld wilt dat de meeste programma's in Media Center worden verwijderd als er ruimte nodig is, maar er één programma is dat u nooit wilt verwijderen, kunt u de opties voor dat specifieke programma wijzigen.

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Tv-opnamen.

 3. Klik op het opgenomen tv-programma dat u wilt wijzigen, blader naar Acties (boven aan het scherm), klik op Bewaren tot en kies een instelling uit de algemene instellingen die u alleen voor dit programma wilt overschrijven.

Een tv-programma handmatig verwijderen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik vervolgens op Tv-opnamen.

 3. Klik op het programma dat u wilt verwijderen, klik op Verwijderen en klik vervolgens op Ja.

Wat gebeurt er met programma's die zijn opgenomen als onderdeel van een tv-serie?

Dat hangt af van de algemene instellingen voor het automatisch verwijderen van opgenomen tv-programma's (zie 'Wat is de beste manier om opgenomen tv-programma's te verwijderen?' hierboven), net als de instellingen voor een specifieke serie.

De instellingen voor het opnemen van een serie wijzigen

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Serie.

 3. Selecteer een serie in de lijst rechts en klik op Serie-instellingen. (Als u geen opnamen van een serie hebt gepland, is de lijst leeg.)

 4. Klik onder Bewaren op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-)‌ Afbeelding van de minknop om een algemene instelling te kiezen voor het automatisch verwijderen van programma's in deze serie.
 5. Klik onder Aantal te bewaren opnamen op de plus- (+)‌ Afbeelding van de plusknop of minknop (-)‌ Afbeelding van de minknop om een maximumaantal programma's te kiezen dat u tegelijk wilt behouden.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking

 • Als u de instellingen voor een specifieke serie wilt wijzigen, worden deze instellingen in Media Center in combinatie met uw algemene instellingen gebruikt om te bepalen wanneer een programma automatisch wordt verwijderd.

Hoe kan ik de opname van een serie annuleren?

De opname van een serie annuleren

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Center.
 2. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Serie.

 3. Klik op een serie in de lijst rechts, klik op Serie annuleren en klik vervolgens op Ja. (Als u geen opnamen van een serie hebt gepland, is de lijst leeg.)

Wat is beveiliging tegen kopiëren en wat betekent dat voor mij?

Sommige digitale mediabestanden worden beschermd door rechten voor mediagebruik om onbevoegde distributie van de bestanden te voorkomen. De rechten bepalen bijvoorbeeld of u het bestand kunt synchroniseren met een draagbaar apparaat of kunt afspelen op een andere computer. De specifieke voorwaarden worden ingesteld door de persoon of het bedrijf waarvan het bestand afkomstig is of de tv-omroep die de inhoud heeft geleverd. Bestanden die op deze manier zijn beveiligd, kunnen alleen worden afgespeeld door Media Center als u rechten voor die inhoud hebt gedownload.

Er zijn verschillende manieren om rechten voor mediagebruik te verkrijgen, maar meestal worden deze gedownload van inhoudsproviders. De inhoudsprovider kan rechten verlenen wanneer u het bestand downloadt. Wanneer u een bestand afspeelt waarvoor u niet over de juiste rechten beschikt, probeert Media Center de rechten automatisch te verkrijgen of wordt u gevraagd of u de rechten wilt verkrijgen.

Sommige tv-inhoud kan bovendien als beveiligd zijn gemarkeerd door de eigenaar, de omroep of de maker van de inhoud. De voorwaarden van de beveiliging worden opgegeven door de provider van de inhoud en samen met het tv-programma uitgezonden. Als u het programma opneemt, worden de voorwaarden bij het opgenomen tv-bestand opgeslagen en worden deze afgedwongen wanneer het bestand wordt afgespeeld.

Sommige programma's of gedeelten van een opgenomen programma mogen alleen worden afgespeeld op de computer waarop het programma is opgenomen. Als u probeert het opgenomen tv-bestand af te spelen op een andere computer, krijgt u een melding dat de inhoud beveiligd is en kunt u het bestand niet afspelen.

Bovendien kunnen aan sommige beveiligde mediabestanden of gedeelten van bestanden rechten voor mediagebruik zijn gekoppeld die na een bepaalde tijd verlopen. Als u het mediabestand benadert nadat de rechten zijn verlopen, krijgt u een melding dat het mediabestand niet meer beschikbaar is.Meer hulp nodig?