De harde schijf instellen voor BitLocker-stationsversleuteling


Als u het station wilt versleutelen waarop Windows is geïnstalleerd, moet uw computer twee partities hebben: een systeempartitie (die de bestanden bevat die nodig zijn om uw computer te starten) en een besturingssysteempartitie (die Windows bevat). De besturingssysteempartitie wordt versleuteld en de systeempartitie blijft ontsleuteld zodat uw computer kan worden gestart.

In vorige versies van Windows moest u deze partities mogelijk handmatig maken. In deze versie van Windows worden deze partities automatisch gemaakt. Als uw computer geen systeempartitie heeft, wordt deze door de wizard BitLocker voor u gemaakt met 200 MB beschikbare schijfruimte. De systeempartitie krijgt geen stationsletter toegewezen en wordt niet in de map Computer weergegeven.Meer hulp nodig?