Met Family Safety kunt u beperkingen instellen voor de tijd die uw kinderen doorbrengen met de pc en voor de websites, apps en games die ze gebruiken (en op welke momenten). Als u Ouderlijk toezicht wilt instellen, moet u zich aanmelden met een administratoraccount. Voordat u begint, moet u zorgen dat elk kind waarvoor u toezicht wilt instellen, een standaardgebruikersaccount of een account voor een kind heeft. Family Safety wordt automatisch ingeschakeld als u een account voor een kind maakt, maar het kan later ook worden ingeschakeld voor standaardaccounts. Zie Een gebruikersaccount maken en Gebruikersaccounts: veelgestelde vragen voor meer informatie over gebruikersaccounts.

Opmerking

 • Als uw pc is verbonden met een domein, is Family Safety mogelijk niet beschikbaar. Vraag dit na bij de systeembeheerder.

Alles weergeven

Een nieuw account voor een kind maken

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik achtereenvolgens op Accounts, op Andere accounts en op Een account toevoegen.

 3. Tik of klik op de koppeling Een account voor een kind toevoegen.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als uw kind al een e-mailadres heeft, geeft u dit op, tikt of klikt u op Volgende en volgt u de instructies.

  • Als u een nieuw e-mailadres voor uw kind wilt opvragen, tikt of klikt u op Aanmelden voor een nieuw e-mailadres en volgt u de instructies.

  • Als u wilt dat uw kind zich alleen op deze pc kan aanmelden, tikt of klikt u op Een account voor een kind zonder e-mail toevoegen en volgt u de instructies.

  Het nieuwe account wordt nu automatisch gecontroleerd door Ouderlijk toezicht.

Ouderlijk toezicht inschakelen voor een bestaand account van een kind

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Accounts en tik of klik vervolgens op Andere accounts.

 3. Selecteer het account dat u wilt laten controleren door Ouderlijk toezicht en tik of klik vervolgens op Bewerken.

  Zie de stappen in Een nieuw account voor een kind instellen hiervoor, als uw kind nog geen standaardgebruikersaccount heeft.

 4. Schakel in de lijst Accounttype het keuzevakje bij Kind in en tik of klik vervolgens op OK.

  Wanneer u Ouderlijk toezicht eenmaal hebt ingeschakeld voor het account van een kind, kunt u de afzonderlijke instellingen aanpassen:

  • Filteren op webinhoud. U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen alleen websites bezoeken die voor hun leeftijd geschikt zijn en u kunt specifieke websites blokkeren of toestaan.

  • Tijdslimieten. U kunt de uren kiezen dat uw kinderen zich op de pc mogen aanmelden en zelfs voor elke dag andere tijdslimieten instellen. Als een kind is aangemeld wanneer de toegestane tijd afloopt, wordt het automatisch afgemeld.

  • Beperkingen voor spellen en apps uit de Windows Store. U kunt bepalen welke spellen en welke apps uit de Windows Store uw kinderen kunnen gebruiken, een leeftijdsclassificatie instellen en bepaalde titels blokkeren of toestaan.

  • Beperkingen voor bureaubladprogramma's. U kunt voorkomen dat kinderen bepaalde programma's uitvoeren.

De instellingen voor Ouderlijk toezicht wijzigen voor iemand

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Accounts en tik of klik vervolgens op Andere accounts.

 3. Tik of klik op Instellingen voor Family Safety online beheren.

Nog een persoon toevoegen als ouder in Family Safety

Wanneer u iemand toevoegt als ouder, kan deze persoon reageren op machtigingsaanvragen en activiteiten op de pc in de gaten houden.

 1. Ga naar de website van Family Safety en meld u aan met uw Microsoft-account.

 2. Tik of klik op Een ouder toevoegen.

 3. Voer het e-mailadres in van de persoon die u wilt toevoegen als ouder en tik of klik op Verzoek verzenden.
Meer hulp nodig?