Bestanden met anderen delen


In Windows 7 kunt u afzonderlijke bestanden en mappen, en zelfs hele bibliotheken, met anderen delen. (Voor een overzicht raadpleegt u Basisbeginselen voor het delen van bestanden.)

Het menu Delen met

Het nieuwe menu Delen met is de snelste manier om iets te delen. Welke opties worden weergegeven, hangt af van het bestand dat u deelt en het type netwerk waarmee uw computer is verbonden (thuisgroep, werkgroep of domein. (Voor meer informatie over verschillende types netwerken raadpleegt u Wat is het verschil tussen een domein, een werkgroep en een thuisgroep?

Bekijk deze video om te leren hoe u het menu Delen met gebruikt (1:17)
Alles weergeven

Bestanden en mappen delen in een thuisgroep

 1. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt delen en klik vervolgens op Delen met.

  Afbeelding van het menu Delen met
  Delen met: de manier om snel iets te delen.
 2. Kies een van de volgende opties:

  • Thuisgroep (lezen). Met deze optie wordt het onderdeel gedeeld met de hele thuisgroep (maar alleen mensen in uw thuisgroep kunnen het onderdeel openen). Leden van de thuisgroep kunnen het onderdeel niet wijzigen of verwijderen.

  • Thuisgroep (lezen/schrijven). Met deze optie wordt het onderdeel gedeeld met de hele thuisgroep. Het onderdeel kan worden geopend, gewijzigd of verwijderd.

  • Specifieke personen. Met deze optie wordt de wizard Bestanden delen geopend, waar u afzonderlijke personen kunt selecteren met wie u items wilt delen.

   Afbeelding van het menu Machtigingsniveau
   Met de wizard Bestanden delen kunt u specifieke personen kiezen met wie u bestanden en mappen wilt delen.

Opmerkingen   

 • Als u het menu Delen met niet ziet, bevindt het item dat u wilt delen, zich mogelijk op een netwerk of andere niet-ondersteunde locatie. Het menu Delen met wordt ook niet weergegeven wanneer u bestanden selecteert buiten uw persoonlijke map.

 • Als u probeert te delen met specifieke personen in uw thuisgroep, maar hun namen worden niet weergegeven in de wizard Bestanden delen, dan hebben ze hun Windows-gebruikersaccount mogelijk niet gekoppeld aan een online-id. Wellicht is het ook noodzakelijk dat u een provider voor online-id op uw computer installeert. Zie Wat is het voordeel van het koppelen van mijn onlineaccounts aan mijn Windows-gebruikersaccount? voor meer informatie.

 • Als u probeert iets te delen in een van de Openbare mappen van Windows 7, wordt in het menu Delen met de optie Geavanceerde instellingen voor delen weergegeven. Met deze optie komt u automatisch bij het Configuratiescherm, waar u Openbare mappen delen in- of uit kunt schakelen.

 • Thuisgroepen zijn niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Bestanden en mappen delen in een werkgroep of domein

 1. Klik met de rechtermuisknop op het item dat u wilt delen, klik op Delen met en klik vervolgens op Specifieke personen.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit in de wizard Bestanden delen:

  • Als uw computer zich binnen een domein bevindt, klikt u op de pijl naast het tekstvak en klikt u op Personen zoeken. Typ in het dialoogvenster Gebruikers of groepen selecteren de naam van de gebruiker of de groep, klik op Namen controleren en klik vervolgens op OK.

  • Als uw computer deel uitmaakt van een werkgroep, klikt u achtereenvolgens op de pijl naast het tekstvak, op een naam in de lijst en op Toevoegen.

  Tip

  • Als u de naam van de persoon met wie u wilt delen al kent, typt u de naam rechtstreeks in de wizard Bestanden delen en klikt u op Toevoegen.

  • Selecteer een van de volgende opties in de kolom Machtigingsniveau:

   • Lezen. Geadresseerden kunnen het bestand wel openen, maar niet wijzigen of verwijderen.

   • Lezen/schrijven. Geadresseerden kunnen het bestand openen, wijzigen of verwijderen.

   Afbeelding van het menu Machtigingsniveau
   De rechten kiezen voor toegang tot uw bestanden.
 3. Klik op Delen wanneer u klaar bent met het toevoegen van personen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat het item wordt gedeeld, kunt u de mensen met wie u deelt laten weten hoe ze het item kunnen openen. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een e‑mailprogramma hebt, klikt u op E‑mail om iemand een koppeling te sturen naar uw gedeelde bestanden.

  • Klik op Kopiëren om de weergegeven koppeling naar het Windows Klembord te kopiëren. U kunt de koppeling vervolgens in een e-mail, chatbericht of ander programma plakken.

 5. Klik op Gereed wanneer u klaar bent.

Opmerkingen   

 • Als u het menu Delen met niet ziet, bevindt het item dat u wilt delen, zich mogelijk op een netwerk of andere niet-ondersteunde locatie. Het menu Delen met wordt ook niet weergegeven wanneer u bestanden selecteert buiten uw persoonlijke map.

 • Als u probeert iets te delen in een van de Openbare mappen van Windows 7, wordt in het menu Delen met de optie Geavanceerde instellingen voor delen weergegeven. Met deze optie komt u automatisch bij het Configuratiescherm, waar u Openbare mappen delen in- of uit kunt schakelen.

 • Als met wachtwoord beveiligd delen is ingeschakeld, moet de persoon met wie u wilt delen een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer hebben om toegang te krijgen tot de gedeelde items. Met wachtwoord beveiligd delen is te vinden in het Configuratiescherm onder Geavanceerde instellingen voor delen. Met wachtwoord beveiligd delen is standaard ingeschakeld.

Het delen van bestanden of mappen beëindigen

 • Klik met de rechtermuisknop op het item waarvan u het delen wilt beëindigen, klik op Delen met en klik vervolgens op Niemand.

Toegang krijgen tot gedeelde bestanden, mappen of bibliotheken op andere thuisgroepcomputers

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start en klik vervolgens op uw gebruikersnaam.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster (het linkerdeelvenster) onder Thuisgroep op het gebruikersaccount of de persoon van wie u de bestanden wilt openen.

 3. Dubbelklik in de lijst met bestanden op de bibliotheek waartoe u toegang wilt. Dubbelklik vervolgens op het gewenste item.

  Afbeelding van het venster Bibliotheken
  Thuisgroep

Opmerking

 • Computers die zijn uitgeschakeld of in de sluimer- of slaapstand staan, worden niet in het navigatiedeelvenster weergegeven.

Openbare mappen

U kunt bestanden en mappen ook delen door ze te kopiëren of te verplaatsen naar een van de Openbare mappen van Windows 7, zoals Openbare muziek of Openbare afbeeldingen. U vindt deze mappen door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, op de naam van uw gebruikersaccount en op de pijl naast Bibliotheken om de mappen uit te vouwen.

Openbare mappen delen is standaard uitgeschakeld (behalve in een thuisgroep).

Bekijk deze video om te leren hoe u Openbare mappen delen in- of uitschakelt (1:13)

Openbare mappen delen in- of uitschakelen

Wanneer Openbare mappen delen is ingeschakeld, heeft iedereen op uw computer of netwerk toegang tot deze mappen. Wanneer de optie is uitgeschakeld, hebben alleen personen met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer toegang tot deze mappen.

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Selecteer een van de volgende opties in het vak Openbare mappen delen:

  • Delen inschakelen, zodat iedereen met netwerktoegang bestanden in de openbare mappen kan lezen en schrijven

  • Openbare mappen delen uitschakelen (gebruikers die op deze computer zijn aangemeld hebben nog steeds toegang tot deze mappen)

 4. Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Opmerkingen   

 • Wanneer u de map Openbaar op de computer deelt met andere gebruikers, kunnen deze de bestanden die in deze map zijn opgeslagen, openen en weergeven alsof ze op hun eigen computer zijn opgeslagen. Als u deze gebruikers machtiging verleent om bestanden te wijzigen, worden hun wijzigingen doorgevoerd in de bestanden op uw computer.

 • Als u op een Openbare map of de inhoud daarvan klikt, ziet u de optie Geavanceerde instellingen voor delen in het menu Delen met. Met deze optie komt u automatisch bij het Configuratiescherm, waar u Openbare mappen delen in- of uit kunt schakelen.

Wanneer u met wachtwoord beveiligd delen inschakelt in het Configuratiescherm, kunt u de toegang tot Openbare mappen beperken tot personen met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer. Deze optie is niet beschikbaar in een domein.

Met wachtwoord beveiligd delen in- of uitschakelen

 1. Open Geavanceerde instellingen voor delen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ netwerk in het zoekvak, klik op Netwerkcentrum en vervolgens in het linkernavigatiedeelvenster op Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen.

 2. Klik op de dubbele punthaken Afbeelding van het pictogram met de dubbele punthaken om het huidige netwerkprofiel uit te vouwen.
 3. Selecteer een van de volgende opties in het vak Met wachtwoord beveiligd delen:

  • Wachtwoordbeveiliging inschakelen

  • Wachtwoordbeveiliging uitschakelen

 4. Klik op Wijzigingen opslaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Afbeelding van Openbare mappen
Openbare mappen maken deel uit van Windows-bibliotheken.

Geavanceerd delen

Sommige locaties in Windows kunnen om beveiligingsredenen niet rechtstreeks worden gedeeld via het menu Delen met. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het delen van een compleet station, zoals het station C op uw computer (ook wel de hoofdmap van het station genoemd), of het delen van systeemmappen (zoals de Gebruikersmappen en Windows-mappen).

Voor het delen van deze locaties moet u Geavanceerd delen gebruiken. Het wordt echter meestal afgeraden om een heel station of de Windows-systeemmappen te delen.

Delen met behulp van Geavanceerd delen

 1. Klik met de rechtermuisknop op een station of map, klik op Delen met en klik vervolgens op Geavanceerd delen.

 2. Klik in het dialoogvenster dat wordt geopend op Geavanceerd delen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Schakel in het dialoogvenster Geavanceerd delen het selectievakje Deze map delen in.

 4. Als u gebruikers wilt opgeven of de machtigingen wilt wijzigen, klikt u op Machtigingen.

 5. Klik op Toevoegen of Verwijderen om gebruikers of groepen toe te voegen of te verwijderen.

 6. Selecteer elke gebruiker of groep, schakel de selectievakjes in voor de machtigingen die u wilt toewijzen aan de betreffende gebruiker of groep en klik vervolgens op OK.

 7. Klik op OK wanneer u klaar bent.

Opmerking

 • U kunt de hoofdmap van een station niet delen met behulp van een dollarteken volgend op de letter van het station, zoals in versies van Windows eerder dan Windows Vista. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de hoofdmap van uw C-station te delen als 'C$', maar u kunt deze wel delen als 'C' of een willekeurige andere naam.

probleemoplosser voor gedeelde mappen

Als u nog steeds problemen hebt met delen kunt u proberen de probleemoplosser voor gedeelde mappen te gebruiken om enkele veelvoorkomende problemen automatisch te zoeken en op te lossen.

Open de probleemoplosser Gedeelde mappen door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ probleemoplosser in het zoekvak en klik vervolgens op Probleemoplossing. Klik op Toegang krijgen tot gedeelde bestanden en mappen op andere computers onder Netwerk en internet.Meer hulp nodig?