Het menu Start is de belangrijkste toegangspoort voor de programma's, mappen en instellingen op uw computer. Het wordt een menu genoemd omdat u uit een aantal verschillende opties kunt kiezen, net als bij een menu in een restaurant. Zoals het woord 'start' al suggereert, is het vaak de plaats vanwaar u dingen start of opent.

Afbeelding van het menu Start
Menu Start

Gebruik het menu Start om de volgende veelvoorkomende activiteiten te verrichten:

 • Programma's starten

 • Veelgebruikte mappen openen

 • Zoeken naar bestanden, mappen en programma's

 • Computerinstellingen aanpassen

 • Help-informatie over het Windows-besturingssysteem weergeven

 • De computer uitzetten

 • Afmelden bij Windows of overschakelen op een ander gebruikersaccount

Aan de slag met het menu Start

Om het menu Start te openen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start in de linkerbenedenhoek van het scherm. U kunt ook drukken op de Windows-logotoets Afbeelding van het Windows-logo op het toetsenbord.

Het menu Start bestaat uit drie basisonderdelen:

 • Het grote deelvenster links bevat een korte lijst met programma's op de computer. Uw computerfabrikant kan deze lijst aanpassen, dus de precieze lijstinhoud zal variëren. Wanneer u op Alle programma's klikt, wordt een volledige lijst met programma's weergegeven (zie hieronder voor meer informatie).

 • Onder in het deelvenster links vindt u het zoekvak waarmee u programma's en bestanden op de computer kunt zoeken door zoektermen te typen.

 • Het rechterdeelvenster verschaft toegang tot veelgebruikte mappen, bestanden, instellingen en functies. Dit is tevens de plaats vanwaar u zich afmeldt bij Windows of de computer uitzet.

Programma's openen vanuit het menu Start

Het menu Start wordt veelal gebruikt voor het openen van programma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Als u een van de programma's in het linkerdeelvenster van het menu Start wilt openen, klikt u erop. Het programma wordt geopend en het menu Start wordt gesloten.

Als u het gewenste programma niet ziet, klikt u op Alle programma's onder in het linkerdeelvenster. In het linkerdeelvenster wordt een lange alfabetische lijst met programma's weergegeven, gevolgd door een lijst met mappen.

Wanneer u op een van de programmapictogrammen klikt, wordt het programma gestart en het menu Start gesloten. De mappen onder de programmanamen bevatten meer programma's. Wanneer u bijvoorbeeld op Bureau-accessoires klikt, ziet u een lijst met programma's die in de betreffende map zijn opgeslagen. Klik op een programma om het te openen. Als u wilt teruggaan naar de programma's die werden weergegeven toen u het menu Start voor het eerst opende, klikt u op Vorige onder aan het menu.

Als u ooit twijfelt aan de werking van een programma, plaatst u de aanwijzer op het pictogram of de naam. Er wordt een vak weergegeven dat in veel gevallen een beschrijving van het programma bevat. Wanneer u bijvoorbeeld Rekenmachine aanwijst, wordt dit bericht weergegeven: 'Hiermee kunt u normale wiskundige taken op het scherm uitvoeren'. Deze methode werkt ook voor items in het rechterdeelvenster van het menu Start.

Mettertijd zullen de lijsten met programma's in het menu Start mogelijk veranderen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. Ten eerste worden nieuwe programma's die u installeert, toegevoegd aan de lijst Alle programma's. Ten tweede wordt gedetecteerd welke programma's u het meest gebruikt en worden deze programma's in het linkerdeelvenster geplaatst, zodat u ze snel kunt openen.

Het zoekvak

Het zoekvak biedt een van de gemakkelijkste methoden om items op de computer op te zoeken. De exacte locatie van deze items is niet van belang. Er word gezocht in alle programma's en alle mappen in uw persoonlijke map (deze omvat Documenten, Afbeeldingen, Muziek, Bureaublad en andere veelgebruikte locaties). Verder wordt gezocht in uw e-mailberichten, opgeslagen chatberichten, afspraken en contactpersonen.

Afbeelding van het zoekvak in het menu Start
Het zoekvak van het menu Start

Als u het zoekvak wilt gebruiken, opent u het menu Start en begint u te typen. U hoeft niet eerst in het vak te klikken. Terwijl u typt, verschijnen de zoekresultaten boven het zoekvak in het linkervenster van het menu Start.

Een programma, bestand of map wordt weergegeven als zoekresultaat wanneer:

 • Een woord in de titel ervan begint of overeenkomt met uw zoekterm.

 • Tekst in de inhoud van het bestand, bijvoorbeeld de tekst in een tekstverwerkingsdocument, overeenkomt of begint met uw zoekterm.

 • Een woord in een van de eigenschappen van het bestand, zoals de auteur, overeenkomt of begint met uw zoekterm. (Zie De eigenschappen van een bestand weergeven voor meer informatie over bestandseigenschappen.)

Klik op een zoekresultaat om het te openen, U kunt ook klikken op de knop Wissen Afbeelding van de knop Wissen in het zoekvak in het menu Start om de zoekresultaten te wissen en terug te keren naar de hoofdlijst met programma's. U kunt ook op Meer resultaten bekijken klikken om de hele computer te doorzoeken.

Behalve in programma's, bestanden, mappen en berichten wordt de zoekterm ook gezocht in uw internetfavorieten en in de geschiedenis van websites die u hebt bezocht. Als de zoekterm op een of meer van deze webpagina's voorkomt, worden de pagina's vermeld onder de kop 'Bestanden'.

De inhoud van het rechterdeelvenster

Het rechterdeelvenster van het menu Start bevat koppelingen naar gedeelten van Windows die u waarschijnlijk vaak gebruikt. Het gaat om de volgende gedeelten (van boven naar beneden):

 • Persoonlijke map.Hiermee opent u uw persoonlijke map, die de naam heeft van degene die op dat moment bij Windows is aangemeld. Als de huidige gebruiker bijvoorbeeld Jeroen Cool is, is de naam van de map Jeroen Cool. Deze map bevat gebruikersspecifieke mappen en bestanden, waaronder de mappen Mijn documenten, Mijn muziek, Mijn afbeeldingen en Mijn video's.

 • Documenten.Hiermee opent u de bibliotheek Documenten, waarin u tekstbestanden, spreadsheets, presentaties en andere soorten documenten kunt openen.

 • Afbeeldingen Hiermee opent u de bibliotheek Afbeeldingen, waarin u digitale foto's en grafische bestanden kunt weergeven.

 • Muziek Hiermee opent u de bibliotheek Muziek, waarin u muziek- en andere audiobestanden kunt afspelen.

 • Ontspanning Hiermee opent u de map Ontspanning, waarin u alle spelletjes op uw computer kunt openen.

 • Computer Hiermee opent u een venster dat toegang biedt tot schijfstations, camera's, printers, scanners en andere apparaten die op uw computer zijn aangesloten.

 • Configuratiescherm Hiermee opent u het Configuratiescherm, waarmee u de vormgeving en functionaliteit van uw computer kunt aanpassen, programma's kunt installeren of verwijderen, netwerkverbindingen kunt instellen en gebruikersaccounts kunt beheren.

 • Apparaten en printers Hiermee opent u een venster waarin u informatie kunt weergeven over de printer, de muis en andere apparaten die op de computer zijn geïnstalleerd.

 • Standaardprogramma's Hiermee opent u een venster waarin u kunt kiezen welk programma u in Windows wilt gebruiken voor activiteiten zoals browsen op het web.

 • Help en ondersteuning Hiermee opent u Windows Help en ondersteuning. Hier kunt bladeren in en zoeken naar Help-onderwerpen met betrekking tot het gebruik van Windows en uw computer. Zie Help-informatie opvragen.

Onder in het rechterdeelvenster ziet u de knop Afsluiten. Klik op de knop Afsluiten om uw computer uit te schakelen.

Wanneer u op de pijl naast de knop Afsluiten klikt, ziet u een menu met extra opties voor het schakelen tussen gebruikers, afmelden, opnieuw starten en afsluiten. Zie Afmelden bij Windows en Een computer uitschakelen: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Afbeelding van de knop Afsluiten met uitgevouwen menu
Klik op de knop Afsluiten om de computer af te sluiten of klik op de pijl voor meer opties.

Het menu Start aanpassen

U kunt bepalen welke items in het menu Start worden weergegeven. U kunt bijvoorbeeld pictogrammen voor uw favoriete programma's aan het menu Start vastmaken zodat u deze snel kunt openen, of programma's uit de lijst verwijderen. Verder kunt u bepaalde items in het rechterdeelvenster verbergen of weergeven. Zie Het menu Start aanpassen voor meer informatie.Meer hulp nodig?