Handmatig synchroniseren in Windows Media Player


Als u een grote muziekverzameling hebt in uw bibliotheek van Windows Media Player of beperkte opslagcapaciteit hebt op uw draagbare apparaat, kan het zinvol zijn om uw apparaat handmatig te synchroniseren. Tekens als u de media op uw apparaat wilt bijwerken, moet u een lijst met bestanden en afspeellijsten maken om te synchroniseren. Als u wilt, kunt u de nummers in de lijst in willekeurige volgorde plaatsen voordat u synchroniseert. Eerder gesynchroniseerde items blijven op het apparaat staan totdat u deze handmatig verwijdert. U kunt ook de formatteerfunctie gebruiken om alle eerder gesynchroniseerde gegevens te verwijderen.

Afbeelding van synchroniseren
Een apparaat synchroniseren

Zie Een apparaat instellen voor synchronisatie in Windows Media Player voor meer informatie over automatisch en handmatig synchroniseren. Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over de mediabibliotheek.

Alles weergeven

Items aan een apparaat toevoegen

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren en voer een of beide van de volgende handelingen uit:

  • Als u items wilt toevoegen, sleept u bestanden, albums of afspeellijsten naar het lijstvenster.

   Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de items selecteert. Als u meerdere niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de items selecteert.

  • Als u een item uit de lijst wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het item in het lijstvenster en klikt u vervolgens op Uit lijst verwijderen.

 4. Controleer of de lijst met te synchroniseren items in het lijstvenster de gewenste items bevat en of deze allemaal op het apparaat passen.

 5. Klik op Synchronisatie starten.

Opmerkingen   

 • Op de statusbalk boven in het lijstvenster worden de totale opslagcapaciteit en de gebruikte opslagruimte aangegeven en ook hoeveel opslagruimte de items in de synchronisatielijst zullen gebruiken op het apparaat (als u de lijst synchroniseert). U kunt op de statusbalk klikken om de voortgang van de synchronisatie in het detailvenster te controleren.

 • Als er meerdere apparaten zijn aangesloten op uw computer, klikt u op het gewenste apparaat in het navigatievenster en klikt u vervolgens op het tabblad Synchroniseren.

Items uit een apparaat verwijderen

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in het navigatievenster op de pijl naast het apparaat en klik vervolgens in de lijst onder het apparaat op het mediatype (bijvoorbeeld: Muziek) van het bestand of de bestanden die u wilt verwijderen.

 4. Klik in het detailvenster met de rechtermuisknop op een bestand dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

  Als u meerdere items wilt verwijderen, kunt u tijd besparen door een groep items te selecteren voordat u met de rechtermuisknop klikt. Als u meerdere aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt terwijl u de items selecteert. Als u meerdere niet-aangrenzende items wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de items selecteert.

Muziek in een willekeurige volgorde plaatsen op een apparaat

Als u een willekeurige mix van de muziek in uw volledige mediabibliotheek op uw apparaat wilt plaatsen, kunt u de muziek in willekeurige volgorde plaatsen. Ga daarvoor als volgt te werk:

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren.

 4. Klik op de knop SynchronisatieoptiesAfbeelding van de knop Synchronisatieopties, wijs de naam van het apparaat aan en klik op Lijst in willekeurige volgorde afspelen.

Opmerking

 • Als u de nummers in willekeurige volgorde plaatst, worden alle eerder gesynchroniseerd bestanden gewist voordat de nieuwe, willekeurige lijst wordt toegevoegd.

Een apparaat formatteren

Als u alle bestaande gegevens op het apparaat wilt wissen en het apparaat wilt voorbereiden voor synchronisatie met Media Player, gebruikt u de formatteerfunctie.

 1. Schakel het apparaat in en sluit het op uw computer aan.

 2. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek linksboven in Media Player.
 3. Klik in de mediabibliotheek op het tabblad Synchroniseren, klik op de knop SynchronisatieoptiesAfbeelding van de knop Synchronisatieopties, wijs de apparaatnaam aan en klik op Formatteren.

  Let erop dat u Media Player mogelijk niet kunt gebruiken om elk apparaat te formatteren. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor meer informatie.

  Waarschuwing

  • Wanneer u een apparaat formatteert, worden alle gegevens op het apparaat gewist.Meer hulp nodig?