De taakbalk is de lange horizontale balk onder aan uw scherm. In tegenstelling tot het bureaublad, dat kan verdwijnen achter geopende vensters, is de taakbalk vrijwel altijd zichtbaar. De taakbalk bestaat uit drie hoofdgedeelten:

  • De knop Start Afbeelding van de knop Start, waarmee u het menu Start opent. Zie Het menu Start (overzicht).
  • Het middelste gedeelte, waarop de programma's en bestanden worden weergegeven die u hebt geopend, en waarmee u snel hiertussen kunt schakelen.

  • Het systeemvak, met de klok en pictogrammen (kleine afbeeldingen) die de status aangeven van bepaalde programma's en computerinstellingen.

Omdat u het middelste gedeelte van de taakbalk waarschijnlijk het meest gebruikt, bekijken we dat eerst.

Uw vensters bijhouden

Als u meer dan één programma of bestand tegelijk geopend hebt, krijgt u al snel een hele stapel vensters op uw bureaublad. Omdat vensters elkaar vaak overlappen of het hele scherm in beslag nemen, is het soms moeilijk te zien wat er zich achter die vensters bevindt. Soms weet u ook niet meer wat u al hebt geopend.

In dat geval biedt de taakbalk uitkomst. Elke keer wanneer u een programma, een map of een bestand, wordt in Windows een bijbehorende knop aan de taakbalk toegevoegd. De knop bevat een pictogram dat het geopende programma vertegenwoordigt. In de volgende afbeelding zijn twee programma's geopend: Rekenmachine en Mijnenveger. Elk programma heeft een eigen knop op de taakbalk.

Afbeelding van Rekenmachine en Mijnenveger op het bureaublad en de bijbehorende taakbalkknoppen
Elk programma wordt vertegenwoordigd door een knop op de taakbalk

U ziet dat de knop voor Mijnenveger op de taakbalk is gemarkeerd. Dit betekent dat Mijnenveger het actieve venster is. Het actieve venster wordt vóór alle andere geopende vensters weergegeven zodat u er direct mee kunt werken.

Als u naar een ander venster wilt schakelen, klikt u op de knop van het desbetreffende venster op de taakbalk. Als u in dit voorbeeld op de knop Rekenmachine op de taakbalk klikt, wordt het venster van Rekenmachine op de voorgrond weergegeven

Afbeelding waarin Rekenmachine vóór Mijnenveger wordt weergegeven, waarbij de taakbalkknop voor Rekenmachine is gemarkeerd
Klik op een taakbalkknop om naar dat venster te gaan

Het klikken op knoppen op de taakbalk is een van de verschillende manieren om tussen vensters te schakelen. Zie Werken met vensters voor meer informatie.

Vensters minimaliseren en herstellen

Wanneer een venster actief is (de taakbalkknop voor dat venster is gemarkeerd), wordt dat venster geminimaliseerd wanneer u op de taakbalkknop klikt. Dit betekent dat het venster van het bureaublad verdwijnt. Wanneer u een venster minimaliseert, wordt het niet gesloten en wordt de inhoud niet verwijderd. Het venster wordt alleen tijdelijk van het bureaublad verwijderd.

In de volgende afbeelding is Rekenmachine geminimaliseerd, maar niet gesloten. U kunt zien dat het programma nog actief is, omdat er nog een corresponderende knop op de taakbalk staat.

Afbeelding van de taakbalk met de geminimaliseerde weergave van Rekenmachine
Als u Rekenmachine minimaliseert, blijft alleen de knop op de taakbalk zichtbaar

U kunt een venster ook minimaliseren door op de knop Minimaliseren, in de rechterbovenhoek van het venster, te klikken.

Afbeelding van de muisaanwijzer die op de knop Minimaliseren van een venster rust
De knop Minimaliseren (links)

Als u een geminimaliseerd venster wilt herstellen (opnieuw op het bureaublad wilt weergeven), klikt u op de knop van het desbetreffende venster op de taakbalk. Zie Werken met vensters voor meer informatie over deze knoppen.

Voorbeelden van uw geopende vensters bekijken

Wanneer u de muisaanwijzer naar een knop op de taakbalk verplaatst, verschijnt er een kleine afbeelding met een miniatuurversie van het corresponderende venster. Dit voorbeeld, dat ook miniatuurafbeelding wordt genoemd, is heel handig. Als in een van de vensters een video of animatie wordt afgespeeld, ziet u dit ook in het voorbeeld.

Opmerking

  • U kunt alleen miniatuurafbeeldingen zien als Aero op uw computer kan worden uitgevoerd en u een Windows 7-thema uitvoert.

Het systeemvak

Het systeemvak, helemaal rechts op de taakbalk, bevat een klok en een groep pictogrammen. Een schuifregelaar ziet er als volgt uit.

Afbeelding van het systeemvak
Het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk

Deze pictogrammen geven de status aan van iets op uw computer of bieden toegang tot bepaalde instellingen. Welke pictogrammen worden weergegeven hangt af van de programma's of services die u hebt geïnstalleerd en hoe uw computer is ingesteld door de fabrikant.

Wanneer u de aanwijzer naar een bepaald pictogram verplaatst, ziet u de naam van dat pictogram of de status van een instelling. Als u bijvoorbeeld het volumepictogram Afbeelding van het volumepictogram in het systeemvak op de taakbalk aanwijst, wordt het huidige volumeniveau van uw computer weergegeven. Als u het netwerkpictogram Afbeelding van het netwerkpictogram in het systeemvak op de taakbalk aanwijst, ziet u of u verbonden bent met een netwerk, de verbindingssnelheid en de signaalsterkte.

Als u dubbelklikt op een pictogram in het systeemvak, wordt meestal het corresponderende programma of de instelling geopend. Als u bijvoorbeeld dubbelklikt op het volumepictogram, worden de besturingselementen voor de volumeregeling geopend. Als u dubbelklikt op het netwerkpictogram, wordt Netwerkcentrum weergegeven.

In sommige gevallen wordt bij een pictogram in het systeemvak een klein pop-upvenster (een melding) weergegeven om u van iets op de hoogte te stellen. Nadat u een nieuw apparaat op uw computer hebt aangesloten, kan bijvoorbeeld de volgende melding verschijnen.

Afbeelding van een melding met het bericht 'Apparaatstuurprogramma is geïnstalleerd'
Bij het systeemvak wordt een bericht weergegeven nadat nieuwe hardware is geïnstalleerd
Klik op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten voor een melding in de rechterbovenhoek van de melding om deze te verwijderen. Als u niets doet, verdwijnt de melding na enkele seconden vanzelf.

Pictogrammen in het systeemvak die u al een tijdje niet hebt gebruikt, worden in Windows verborgen om het scherm rustig te houden. Als pictogrammen verborgen zijn, kunt u op de knop Verborgen pictogrammen weergeven klikken om de verborgen pictogrammen tijdelijk weer te geven.

Afbeelding van het systeemvak, waarbij de knop Verborgen pictogrammen weergeven wordt weergegeven
Klik op de knop Verborgen pictogrammen weergeven om alle pictogrammen in het systeemvak weer te geven

De taakbalk aanpassen

U kunt de taakbalk op een groot aantal manieren aanpassen aan uw eigen voorkeuren U kunt de hele taakbalk bijvoorbeeld naar links, naar rechts of naar de bovenkant van het scherm verplaatsen. Daarnaast kunt u de taakbalk groter maken, de taakbalk automatisch laten verbergen wanneer u deze niet gebruikt en er werkbalken aan toevoegen.Meer hulp nodig?