Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met het installeren van updates. U kunt wellicht enkele problemen automatisch oplossen door de probleemoplosser voor Windows Update uit te voeren.

Alles weergeven

Ik probeer updates te installeren, maar een of meer van de updates zijn niet geïnstalleerd.

 • Hebt u geprobeerd om de update nogmaals handmatig te installeren? Bepaalde fouten zijn simpelweg het gevolg van slechte timing en worden veroorzaakt door drukke websites en langzame internetverbindingen en een aantal andere factoren. Soms kunt u deze problemen oplossen door eenvoudig opnieuw te proberen de updates te installeren. Zie Verbindingsproblemen met Windows Update oplossen voor meer informatie over het oplossen van verbindingsproblemen.

  Controleren of er updates zijn

  1. Open Windows Update door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen (of met een muis de hoek rechtsonder op het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer naar boven te bewegen) en achtereenvolgens op Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en Bijwerken en herstellen te tikken of klikken.

  2. Tik of klik op Nu controleren en wacht terwijl Windows controleert of er nieuwe updates zijn voor uw pc.

  3. Als er updates worden gevonden, tikt of klikt u op Updates installeren.

   Lees de licentievoorwaarden en accepteer deze en tik of klik vervolgens op Voltooien als daarnaar wordt gevraagd. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

   Opmerking

   • Misschien moet u uw pc opnieuw opstarten om de installatie van bepaalde updates te voltooien. Sla al uw bestanden en apps op en sluit deze voordat u opnieuw opstart, zodat u geen gegevens kwijtraakt.

 • Hebt u de licentievoorwaarden voor Microsoft-software geaccepteerd? Als dat niet het geval is, installeert u de update opnieuw en leest en accepteert u de licentievoorwaarden.

  De licentievoorwaarden accepteren

  1. Open Windows Update door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen (of met een muis de hoek rechtsonder op het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer naar boven te bewegen) en achtereenvolgens op Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en Bijwerken en herstellen te tikken of klikken.

  2. Lees eventuele foutberichten. Als er een foutbericht wordt weergegeven over licentievoorwaarden of geannuleerde updates, tikt of klikt u op Opnieuw proberen en wacht u tot u wordt gevraagd de licentievoorwaarden te lezen.

  3. Accepteer de licentievoorwaarden en wacht om te zien of de update nu wel wordt geïnstalleerd.

 • Is er voldoende ruimte op uw pc? Als u meer ruimte nodig hebt op uw station, moet u mogelijk toepassingen verwijderen, uw tijdelijke internetbestanden verwijderen, bestanden die u niet nodig hebt verwijderen of de Prullenbak leegmaken. Probeer daarna opnieuw de updates te installeren. Gebruik het hulpprogramma Schijfopruiming dat bij Windows wordt geleverd om te controleren hoeveel ruimte op het station beschikbaar is en hoeveel ruimte kan worden vrijgemaakt.

  • Zo opent u Schijfopruiming vanaf het bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Configuratiescherm, typ Admin in het zoekvak, tik of klik op Systeembeheer en dubbeltik of dubbelklik vervolgens op Schijfopruiming.

 • Hebt u het installatieproces beëindigd of de internetverbinding verbroken? Als dat het geval is, controleert u opnieuw op updates wanneer u weer online bent, en installeert u alle updates die zijn geannuleerd of onderbroken.

 • Was u een update van een stuurprogramma aan het installeren? Stuurprogramma-updates voor apparaten als videokaarten, kunnen soms fouten veroorzaken als de bestanden die worden geïnstalleerd, beschadigd zijn of niet de juiste bestanden zijn voor uw Windows-besturingssysteem. Windows Update zou u moeten voorzien van de meest recente stuurprogramma's voor uw versie van het Windows-besturingssysteem. Als u echter een probleem hebt met het installeren van apparaatstuurprogramma's van Windows Update, neemt u contact op met de fabrikant van het apparaat.

Ik weet niet welke updates zijn geïnstalleerd.

In Windows Update wordt de geschiedenis van de updates bijgehouden zodat u kunt controleren welke updates u hebt geïnstalleerd en wanneer.

Uw updategeschiedenis weergeven

 1. Open Windows Update door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen (of met een muis de hoek rechtsonder op het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer naar boven te bewegen) en achtereenvolgens op Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en Bijwerken en herstellen te tikken of klikken.

 2. Tik of klik op op Uw standaardprogramma's instellen.

Ik krijg telkens opnieuw een update van Windows aangeboden die ik niet wil of die ik al heb verwijderd.

U kunt de update verbergen. De update wordt dan niet meer aangeboden door Windows Update, tenzij u ervoor kiest deze te herstellen.

Opmerking

 • We raden u aan geen belangrijke updates te verbergen.

Een update verbergen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ updates verbergen of weergeven in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Updates verbergen of weergeven.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u belangrijke updates hebt, klikt u op de koppeling waarin wordt weergegeven dat belangrijke updates beschikbaar zijn.

  • Als u optionele updates hebt, klikt u op de koppeling waarin wordt weergegeven dat optionele updates beschikbaar zijn.

 4. Selecteer elke update die u wilt verbergen, druk op de update en houd deze vast of klik met de rechtermuisknop op de update en klik vervolgens op Update verbergen.

Ik heb een update verborgen, maar ik wil deze nu installeren.

U moet de update terugzetten in de lijst met updates en de update vervolgens installeren.

Een update herstellen

 1. Zo open je het Configuratiescherm: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Configuratiescherm in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Configuratiescherm.

 2. Tik of klik op Systeem en beveiliging en vervolgens op Windows Update.

 3. Tik of klik op Verborgen updates terugzetten.

 4. Selecteer de update die u wilt installeren en tik of klik op Herstellen.

  Windows controleert automatisch of updates beschikbaar zijn. Vervolgens wordt u gevraagd de update die u hebt hersteld en eventuele nieuwe updates die beschikbaar zijn te installeren.

Ik heb verborgen updates hersteld, maar ik kan de update die ik wil installeren niet vinden.

Dit is alleen het geval wanneer een meer recente update hetzelfde probleem oplost als de update die u wilde herstellen. In Windows Update wordt alleen de meest recente update aangeboden.

Mijn pc was uitgeschakeld tijdens een geplande update.

Als u de pc opstart nadat een geplande update is gemist, zal in Windows automatisch op updates worden gecontroleerd. U kunt deze onmiddellijk installeren of de installatie ervan uitstellen. Als uw pc tijdens de volgende geplande update is ingeschakeld, worden de updates geïnstalleerd. U kunt ook beschikbare updates installeren wanneer u de pc afsluit.

Ik word telkens opnieuw gevraagd mijn pc opnieuw te starten om het installeren van updates te voltooien.

Sommige updates zijn van toepassing op bestanden of services die door Windows worden gebruikt. Deze updates kunnen dus niet worden geïnstalleerd terwijl Windows wordt uitgevoerd. U moet uw werk opslaan, alle geopende apps sluiten en vervolgens de pc opnieuw opstarten om het updateproces te voltooien.

Mijn pc is vastgelopen tijdens het controleren op updates of het installeren hiervan.

Als uw pc is vastgelopen tijdens het controleren op updates of het installeren hiervan, kunt u de volgende stappen uitvoeren om te proberen het probleem op te lossen.

Als uw pc is vastgelopen tijdens het controleren op updates

 1. Controleer opnieuw op updates.

 2. Als stap 1 niet werkt, probeert u de probleemoplosser voor Windows Update uit te voeren.

 3. Als u problemen blijft ondervinden, kunt u zoeken op de forums of een vraag stellen op de Microsoft Community-website.

Als uw pc is vastgelopen tijdens het installeren van updates nadat de pc opnieuw is opgestart

Herstel uw pc naar een eerder tijdstip met Systeemherstel. Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 • Schakel uw pc uit door op de aan/uit-knop te drukken en druk deze knop nogmaals in om uw pc weer in te schakelen.

  • Wacht tot het scherm Automatisch herstellen verschijnt.

   Opmerking

   • Als dit scherm niet verschijnt, herhaalt u stap 1a totdat Automatisch herstellen wordt weergegeven.

  • Tik of klik naast de optie Systeemherstel op Herstellen.

  • Probeer de updates opnieuw te installeren.
Meer hulp nodig?