Problemen met het verwijderen van updates oplossen


Hier vindt u oplossingen voor enkele bekende problemen met het verwijderen van updates.

Alles weergeven

Ik wil een update verwijderen maar ik weet niet hoe.

Omdat updates de beveiliging van uw computer kunnen verbeteren, is het beter updates niet te verwijderen, tenzij u er zeker van bent dat een update een probleem veroorzaakt. Voer de volgende stappen uit als u zeker weet dat u een update wilt verwijderen:

 1. Open Geïnstalleerde updates door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Programma's en vervolgens onder Programma's en onderdelen te klikken op Geïnstalleerde updates weergeven.

 2. Selecteer de update die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Installatie ongedaan maken. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Ik denk dat een update die ik pas heb geïnstalleerd een probleem veroorzaakt, maar ik weet niet zeker of ik die update moet verwijderen.

Omdat updates de beveiliging van uw computer kunnen verbeteren, is het beter updates niet te verwijderen, tenzij u er zeker van bent dat een update een probleem veroorzaakt. Controleer of er een oplossing beschikbaar is voor problemen die op de computer zijn opgetreden. Zie Zoeken naar oplossingen voor softwareproblemen voor meer informatie. Als er geen oplossingen beschikbaar zijn, kijkt u of de geschiedenis van Windows Update meer informatie bevat.

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Geschiedenis van updates weergeven.

 3. Dubbelklik op de update waarvoor u meer informatie wilt bekijken.

U kunt ook online in nieuwsgroepen of communities zoeken naar meer informatie over een update. Probeer het Windows Update-forum op de Windows Community-website eens.

Als een update van toepassing is op gebieden van het besturingssysteem die betrekking hebben op de beveiliging, kunt u de update mogelijk niet verwijderen. Als uw computer is aangesloten op een netwerk, neemt u contact op met uw systeembeheerder of de technische ondersteuning van uw organisatie voordat u een update verwijdert.

Ik heb geprobeerd een update te verwijderen, maar dat is niet gelukt.

Uw computer is mogelijk verbonden met een netwerk waarop updates worden beheerd met Groepsbeleid. Groepsbeleidsinstellingen, die voor het hele netwerk gelden, kunnen verhinderen dat u een update verwijdert. Het is ook mogelijk dat u een update niet kunt verwijderen omdat deze van toepassing is op een gebied van het besturingssysteem dat betrekking heeft op de beveiliging. Als u vermoedt dat een update die u niet kunt verwijderen problemen veroorzaakt, neemt u contact op met uw systeembeheerder of met de technische ondersteuning van uw organisatie.

Ik heb een update verwijderd, maar deze wordt automatisch opnieuw geïnstalleerd.

Uw computer is waarschijnlijk verbonden met een netwerk waarin met instellingen van Groepsbeleid wordt bepaald welke updates op elke computer moeten worden geïnstalleerd. Deze netwerkinstellingen kunnen ervoor zorgen dat vereiste updates die u hebt verwijderd, opnieuw worden geïnstalleerd.

Het is ook mogelijk dat Windows is ingesteld om updates automatisch te installeren. Dit is de aanbevolen instelling voor uw computer. Als u niet wilt dat een update wordt geïnstalleerd door Windows, moet u de update verbergen.

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken.

 3. Als Windows updates voor uw computer heeft gevonden, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn als u belangrijke updates wilt verbergen.

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat optionele updates beschikbaar zijn als u optionele updates wilt verbergen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de update die u niet wilt installeren en klik vervolgens op Update verbergen. Als u de volgende keer op updates controleert, wordt deze update niet automatisch geselecteerd of geïnstalleerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Zie Verborgen updates herstellen en installeren voor meer informatie, als u de verborgen update op een later tijdstip wilt bekijken.

Door Windows wordt telkens opnieuw een update aangeboden die ik niet wil installeren.

U kunt ervoor zorgen dat deze update niet meer wordt aangeboden door Windows. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Open Windows Update door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Typ Update in het zoekvak en klik vervolgens in de lijst met resultaten op Windows Update.

 2. Klik in het linkerdeelvenster op Naar updates zoeken.

 3. Als Windowsupdates voor uw computer worden gevonden, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn als u belangrijke updates wilt verbergen.

  • Klik op de koppeling waarin wordt gemeld dat optionele updates beschikbaar zijn als u optionele updates wilt verbergen.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de update die u niet wilt installeren en klik vervolgens op Update verbergen. Als u de volgende keer op updates controleert, wordt deze update niet automatisch geselecteerd of geïnstalleerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Zie Verborgen updates herstellen en installeren voor meer informatie, als u de verborgen update op een later tijdstip wilt bekijken.

Ik heb updates (of een stuurprogrammaupdate) geïnstalleerd en nu werkt een van mijn apparaten niet meer.

U moet mogelijk terugkeren naar een vorige versie van het stuurprogramma voor dat apparaat. Controleer of op de website van de fabrikant een meer recente versie van het stuurprogramma beschikbaar is of verwijder het stuurprogramma en start de computer vervolgens opnieuw. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor hulp met deze stappen.

Ik wil controleren of ik een update heb verwijderd.

Als u een update hebt verwijderd, wordt deze niet meer weergegeven in Geïnstalleerde updates:

 • Open Geïnstalleerde updates door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Programma's en vervolgens onder Programma's en onderdelen te klikken op Geïnstalleerde updates weergeven.Meer hulp nodig?