Waarschuwingsniveaus in Microsoft Security Essentials

Wanneer Microsoft Security Essentials een mogelijke bedreiging detecteert, wordt er met behulp van het bijbehorende definitiebestand een waarschuwingsniveau aan de bedreiging toegewezen. Vervolgens wordt de standaardactie uitgevoerd die bij dat bedreigingsniveau hoort.

Waarschuwingsniveaus helpen u bij de beslissing hoe te reageren op virussen, spyware en andere mogelijk ongewenste software. Microsoft Security Essentials beveelt aan dat alle virussen en spyware worden verwijderd, maar soms wordt gewaarschuwd voor software die niet werkelijk schadelijk of ongewenst is. Met behulp van de informatie in deze tabel kan worden bepaald wat er moet worden gedaan als Microsoft Security Essentials mogelijk ongewenste software op uw pc detecteert.

Waarschuwingsniveau
Wat dit betekent
Aanbevolen actie

Ernstig

Dit zijn veelvoorkomende of uitzonderlijk schadelijke programma's, zoals virussen of wormen, die een negatief effect op uw privacy en de beveiliging van uw pc hebben en uw pc kunnen beschadigen.

Als u hierom wordt gevraagd, moet u de gedetecteerde software direct verwijderen. Als u de standaardinstellingen niet hebt gewijzigd, zal Microsoft Security Essentials automatisch proberen de schadelijke software te verwijderen om uw pc te beschermen tegen eventuele besmetting. (Na het automatisch verwijderen van schadelijke software, kan Microsoft Security Essentials een aantal Windows-instellingen wijzigen, zoals uw standaard startpagina en zoekprogramma.)

Hoog

Dit zijn programma's die mogelijk persoonsgegevens verzamelen, uw privacy in gevaar brengen of uw pc beschadigen. Zo'n programma kan bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen of instellingen wijzigen zonder uw medeweten of toestemming.

Als u hierom wordt gevraagd, moet u de gedetecteerde software direct verwijderen. Als u de standaardinstellingen niet hebt gewijzigd, zal Microsoft Security Essentials automatisch proberen de schadelijke software te verwijderen om uw pc te beschermen tegen eventuele besmetting. (Na het automatisch verwijderen van schadelijke software, kan Microsoft Security Essentials een aantal Windows-instellingen wijzigen, zoals uw standaard startpagina en zoekprogramma.)

Normaal

Dit zijn programma's die mogelijk uw privacy in gevaar brengen of nadelige wijzigingen aanbrengen op uw pc. Zo'n programma kan bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen of instellingen wijzigen.

Controleer de details van de waarschuwing om te zien waarom de software is gedetecteerd. Als de software ongewenste handelingen uitvoert of afkomstig lijkt van een uitgever die u niet kent of vertrouwt, kunt u overwegen de software te blokkeren of te verwijderen.

Laag

Dit is mogelijk ongewenste software die persoonsgegevens of informatie over uw pc kan verzamelen en instellingen kan wijzigen. De werking van de software is evenwel in overeenstemming met de Microsoft-licentievoorwaarden die bij de installatie worden weergegeven.

Dit soort software is gewoonlijk goedaardig wanneer deze op uw pc wordt uitgevoerd, tenzij de software zonder uw toestemming werd geïnstalleerd. Als u twijfelt of de software moet worden toegestaan, controleert u de details van de waarschuwing of probeert u vast te stellen of de software afkomstig is van een vertrouwde en bekende uitgever.