Soms is de eenvoudigste manier om iets te kopiëren het maken van een opname van uw scherm. Hiervoor kunt u het knipprogramma gebruiken. U kunt het knipprogramma gebruiken voor het opslaan en delen van nieuwsartikelen, recensies van films en recepten.

U kunt het gehele scherm of een gedeelte van het scherm vastleggen, opmerkingen toevoegen, het knipsel opslaan of het knipsel rechtstreeks vanuit het knipprogramma-venster per e-mail verzenden.

Knipprogramma-venster
Knipprogramma-venster

Knipprogramma openen

 • Zo opent u het knipprogramma: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Zoeken), typ Knipprogramma in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Knipprogramma.

U kunt de volgende typen knipsels vastleggen:

 • Vrije vorm-knipsel.  Teken een willekeurige vorm om een object met uw vinger, muis of tabletpen.

 • Rechthoekig knipsel. Sleep de cursor om een object, zodat er een rechthoek wordt gevormd.

 • Vensterknipsel.  Kies een venster, zoals een browservenster of dialoogvenster.

 • Volledig scherm-knipsel.  Leg het volledige scherm vast.

Een knipsel vastleggen

Tik of klik in het knipprogramma op de pijl naast de knop Nieuw, kies het gewenste type knipsel en kies het gebied op het scherm dat u wilt vastleggen. Het knipsel wordt automatisch naar het knipprogramma-venster gekopieerd.

Tip

 • Als u opmerkingen aan een knipsel wilt toevoegen, schrijft of tekent u rondom het knipsel.

Een knipsel van een menu vastleggen

 1. Nadat u het knipprogramma hebt geopend, opent u het menu waar u een afbeelding wilt maken.

 2. Druk op Ctrl+PrtScn.

 3. Tik of klik in het knipprogramma op de pijl naast de knop Nieuw, kies het gewenste type knipsel en kies het gebied op het scherm dat u wilt vastleggen.

Een knipsel opslaan

 1. Tik of klik op de knop Knipsel opslaan als nadat u een knipsel hebt vastgelegd.

 2. Voer in het dialoogvenster Opslaan als een bestandsnaam, locatie en bestandstype in en tik of klik op Opslaan.

De URL verwijderen

Wanneer u vanuit uw browservenster een knipsel vastlegt en u dit opslaat als een HTML-bestand, wordt de URL onder het knipsel weergegeven. Verhinderen dat de URL wordt weergegeven:

 1. Tik of klik op Extra en tik of klik op Opties.

 2. Schakel in het dialoogvenster Opties voor knipprogramma het selectievakje URL onder knipsels invoegen (alleen voor HTML) uit en klik op OK.

Een knipsel delen

Tik of klik nadat u een knipsel hebt vastgelegd op de knop Knipsel verzenden en kies of u het knipsel in de tekst van uw e-mailbericht wilt invoegen of dat u dit als een bijlage bij uw e-mailbericht wilt verzenden.