Voor vrijwel alles wat u met uw computer doet, moet u een programma gebruiken. Als u bijvoorbeeld een tekening wilt maken, moet u hiervoor een tekenprogramma gebruiken. Als u een brief wilt schrijven, gebruikt u een tekstverwerkingsprogramma. Om internet te verkennen gebruikt u een zogenaamde webbrowser, ook een programma. Er zijn duizenden programma's beschikbaar voor Windows.

Programma's openen

Het menu Start is het beginpunt voor alle programma's op uw computer. Als u het menu Start wilt openen, klikt u op de knop StartAfbeelding van de knop Start. Het linkerdeelvenster van het menu Start bevat een korte lijst met programma's, inclusief uw internetbrowser, e-mailprogramma en programma's die u onlangs hebt gebruikt. Als u een programma wilt openen, klikt u erop.

Als u het programma dat u wilt openen niet ziet, maar u wel de naam van het programma weet, typt u de volledige of gedeeltelijke programmanaam in het zoekvak onder in het linkerdeelvenster. Klik onder Programma's op een programma om het te openen.

Als u een volledige lijst met uw programma's wilt weergeven, klikt u op de knop Start en klikt u vervolgens op Alle programma's. Zie Het menu Start (overzicht) voor meer informatie.

Tip

 • U kunt een programma ook openen door een bestand te openen. Wanneer het bestand wordt geopend, wordt automatisch het bijbehorende programma geopend. Zie Een bestand of map openen voor meer informatie.

Opdrachten in programma's gebruiken

De meeste programma's bevatten tientallen of zelfs honderden opdrachten (acties) die u gebruikt om met het programma te werken. Veel van deze opdrachten zijn ondergebracht op een lint dat vlak onder de titelbalk wordt weergegeven.

Het lint in Paint
Het lint in Paint

In sommige programma's kunnen opdrachten in menu's zijn ondergebracht. Net zoals het menu in een restaurant bevat een programmamenu een lijst met keuzemogelijkheden. Om het scherm opgeruimd te houden zijn menu's verborgen totdat u op de titels ervan klikt op de menubalk, die zich onder de titelbalk bevindt.

Als u een van de opdrachten op het lint wilt kiezen, klikt u erop. In sommige gevallen verschijnt er een dialoogvenster, waarin u nog meer opties kunt kiezen. Als een opdracht niet beschikbaar is en er niet op kan worden geklikt, wordt deze grijs weergegeven.

In sommige programma's krijgt u via werkbalken toegang tot veelgebruikte opdrachten in de vorm van knoppen of pictogrammen. Deze opdrachten staan vaak ook in de menu's van het programma, maar via werkbalken kunt u een opdracht kiezen met een enkele muisklik. Werkbalken worden normaal gesproken vlak onder de menubalk weergegeven.

Door op een werkbalkknop te klikken wordt een opdracht uitgevoerd. Als u bijvoorbeeld in WordPad op de knop OpslaanAfbeelding van de knop Opslaan klikt, wordt het document opgeslagen. Als u wilt weten wat een bepaalde werkbalkknop doet, kunt u die knop aanwijzen. De naam of de functie van de knop wordt weergegeven:
Afbeelding van de muisaanwijzer die op de knop Afdrukken in WordPad rust, waarbij knopinfo wordt weergegeven
Wijs een werkbalkknop aan om de functie van de knop weer te geven

Zie Werken met menu's, knoppen, balken en vakken voor meer informatie.

Een nieuw document maken

Met veel programma's kunt u documenten maken, bewerken, opslaan en afdrukken. Een document is over het algemeen elk type bestand dat u kunt bewerken. Een tekstverwerkingsbestand is bijvoorbeeld een type document, net zoals een spreadsheet, een e-mailbericht en een presentatie. De termen document en bestand worden echter vaak door elkaar gebruikt. Afbeeldingen, muziekclips en video's die u kunt bewerken worden meestal bestanden genoemd, hoewel het feitelijk documenten zijn.

In sommige programma's, zoals WordPad, Kladblok en Paint, wordt automatisch een leeg, naamloos document geopend wanneer u het programma opent, zodat u meteen aan de slag kunt. U ziet dan een groot wit gebied en een algemene naam, zoals 'Naamloos' of 'Document' op de titelbalk van het programma.

Afbeelding van de titelbalk in WordPad
De titelbalk in WordPad

Als door uw programma niet automatisch een nieuw document wordt geopend wanneer het programma wordt geopend, kunt u dat zelf doen:

 • Klik op het menu Bestand van het programma dat u gebruikt en klik vervolgens op Nieuw.
  – of –
  Klik op de menuknop Afbeelding van een menuknop en vervolgens op Nieuw. Als u in het programma meer dan een type document kunt openen, moet u mogelijk het type selecteren in een lijst.

Een document opslaan

Terwijl u aan een document werkt, worden uw toevoegingen en wijzigingen opslagen in het RAM-geheugen (Random Access Memory) van uw computer. De opslag van gegevens in het RAM-geheugen is slechts tijdelijk. Als uw computer wordt uitgeschakeld of geen stroom meer krijgt, worden alle gegevens in het RAM-geheugen gewist.

Als u een document opslaat, kunt u het een naam geven en het permanent opslaan op de harde schijf van uw computer. Het document blijft dan behouden als de computer wordt uitgeschakeld en u kunt het later opnieuw openen.

Een document opslaan

 1. Klik in het menu Bestand op Opslaan.
  – of –
  Klik op de knop OpslaanAfbeelding van de knop Opslaan.
 2. Als dit de eerste keer is dat u het document opslaat, wordt u gevraagd een naam voor het document op te geven en een locatie op de computer te kiezen waar het document moet worden opgeslagen.

Ook als u een document eenmaal hebt opgeslagen, moet u het blijven opslaan terwijl u werkt. Alle wijzigingen die u hebt aangebracht nadat u het document de laatste keer hebt opgeslagen, worden namelijk alleen in het RAM-geheugen opgeslagen, niet op de harde schijf. U dient uw document om de paar minuten op te slaan om te voorkomen dat u onverwacht werk kwijtraakt door een stroomstoring of een ander probleem.

Zie Een bestand opslaan voor meer informatie.

Informatie verplaatsen tussen bestanden

Met de meeste programma's kunt u onderling tekst en afbeeldingen uitwisselen. Wanneer u gegevens kopieert, worden deze opgeslagen in een tijdelijk opslaggebied dat het Klembord wordt genoemd. Van daaruit kunt u ze in een document plakken.

Voordat u informatie gaat verplaatsen, moet u begrijpen hoe u schakelt tussen de geopende vensters op uw bureaublad. Zie Werken met vensters voor meer informatie.

Alles weergeven

Tekst van het ene document naar een ander document kopiëren of verplaatsen

 1. Selecteer in het document de tekst die u wilt kopiëren of verplaatsen. (U kunt tekst selecteren door er met de aanwijzer overheen te slepen. De selectie wordt dan gemarkeerd.)

 2. Klik in het menu Bewerken op Kopiëren of Knippen. (Met Kopiëren blijven de gegevens in het oorspronkelijke document staan Met Knippen worden de gegevens uit het document verwijderd.)
  – of –
  Klik op het tabblad Start op Kopiëren of Knippen.

 3. Schakel naar het document waarin u de tekst wilt weergeven en klik vervolgens op een locatie in het document.

 4. Klik op Plakken in het menu Bewerken. U kunt de tekst vervolgens meerdere malen plakken.
  – of –
  Klik op het tabblad Start op Plakken.

Een afbeelding van een webpagina naar een document kopiëren

 1. Klik op de webpagina met de rechtermuisknop op de afbeelding die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren.

 2. Schakel naar het document waarin u de afbeelding wilt weergeven en klik vervolgens op een locatie in het document.

 3. Klik op Plakken in het menu Bewerken. U kunt de afbeelding vervolgens meerdere malen plakken.
  – of –
  Klik op het tabblad Start op Plakken.

Opmerking

 • Afbeeldingen kunnen niet in Kladblok worden geplakt. Gebruik in plaats hiervan WordPad of een ander tekstverwerkingsprogramma.

Uw laatste bewerking ongedaan maken

In de meeste programma's kunt u acties die u hebt uitgevoerd of fouten die u hebt gemaakt ongedaan maken (herstellen). Als u bijvoorbeeld per ongeluk een alinea tekst hebt verwijderd in een WordPad-document, kunt u deze weer terughalen met de opdracht Ongedaan maken. Als u in Paint een lijn tekent die u niet wilt hebben, kunt u die lijn meteen ongedaan maken om deze te laten verdwijnen.

Een bewerking ongedaan maken

 • Klik in het menu Bewerken op Ongedaan maken.
  – of –
  Klik op de knop Ongedaan makenAfbeelding van de knop Ongedaan maken .

Help voor een programma opvragen

Bijna elk programma beschikt over een ingebouwd Help-systeem voor die momenten waarop u even niet weet hoe het programma werkt.

Het Help-systeem van een programma openen:

 • Klik in het menu Help op de eerste optie in de lijst, zoals Help weergeven, Help-onderwerpen of een soortgelijke tekst. (De naam van de optie kan per programma verschillen.)
  – of –
  Klik op de knop HelpAfbeelding van de knop Help .

  Tip

  • U kunt het Help-systeem van een programma ook openen door op F1 te drukken. U kunt met deze functietoets in bijna elk programma de Help openen.

Naast deze programmagebonden Help vindt u in sommige dialoogvensters ook koppelingen naar Help-onderwerpen over de specifieke functies in deze dialoogvensters. Als er een vraagteken binnen een cirkel of een vierkant wordt weergegeven of als er een gekleurde en onderstreepte tekstkoppeling wordt weergegeven, kunt u daarop klikken om het desbetreffende Help-onderwerp te openen.

Afbeelding van Help-koppelingen in dialoogvensters en vensters
Help-koppelingen

Zie Help-informatie opvragen voor meer informatie.

Een programma afsluiten

Als u een programma wilt afsluiten, klikt u op de knop SluitenAfbeelding van de knop Sluiten in de rechterbovenhoek van het programmavenster. U kunt ook in het menu Bestand op Afsluiten klikken.

Vergeet niet uw document op te slaan voordat u een programma afsluit. Als u probeert het programma af te sluiten terwijl u uw werk nog niet hebt opgeslagen, wordt u door het programma gevraagd of u het document wilt opslaan.

Afbeelding van het dialoogvenster Paint
Er verschijnt een dialoogvenster als u een programma afsluit zonder uw werk op te slaan
 • Klik op Opslaan om het document op te slaan en het programma vervolgens af te sluiten.

 • Als u het programma wilt afsluiten zonder het document op te slaan, klikt u op Niet opslaan.

 • Als u wilt terugkeren naar het programma zonder het af te sluiten, klikt u op Annuleren.

Programma's installeren of verwijderen

U bent niet beperkt tot de programma's die met uw computer zijn meegeleverd. U kunt ook nieuwe programma's kopen op cd of dvd, of programma's downloaden van internet (al dan niet gratis).

Een programma moet worden geïnstalleerd om aan uw computer te worden toegevoegd. Nadat een programma is geïnstalleerd, verschijnt het in de lijst Alle programma's van het menu Start. Door sommige programma's wordt ook een snelkoppeling toegevoegd aan uw bureaublad. Zie Een programma installeren voor meer informatie.