Voordat er wijzigingen op uw pc worden aangebracht waarvoor machtigingen op administrator-niveau vereist zijn, wordt u hierover gewaarschuwd door Gebruikersaccountbeheer. Met de standaardinstelling voor Gebruikersaccountsbeheer ontvangt u een bericht wanneer apps proberen wijzigingen aan te brengen aan uw pc, maar u kunt aangeven hoe vaak Gebruikersaccountbeheer u hiervan op de hoogte stelt.

In deze tabel wordt elke instelling van Gebruikersinstelling beschreven en wordt uitgelegd hoe deze gevolgen kan hebben voor de beveiliging van uw pc.

Instelling Beschrijving Gevolg voor de beveiliging
Instelling

Altijd een melding weergeven

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat apps wijzigingen aanbrengen aan de pc of aan Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • Wanneer u een waarschuwing ontvangt, wordt het scherm gedimd en moet u het verzoek in het dialoogvenster van Gebruikersaccountbeheer goedkeuren of weigeren voordat u weer iets anders kunt doen op de pc.

Gevolg voor de beveiliging
 • Dit is de veiligste instelling.

 • Wanneer u een waarschuwing ontvangt, leest u de inhoud van elk dialoogvenster zorgvuldig voordat u toestemming geeft voor het aanbrengen van wijzigingen aan de pc.

Instelling

Alleen een melding weergeven wanneer apps proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer (standaard)

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat apps wijzigingen aanbrengen aan de pc waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt gewaarschuwd als een app probeert wijzigingen aan te brengen aan een instelling van Windows.

 • U wordt niet gewaarschuwd als u probeert wijzigingen aan te brengen in Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

Gevolg voor de beveiliging
 • Meestal is het veilig om toe te staan dat Windows-instellingen worden gewijzigd zonder dat u hiervoor een waarschuwing ontvangt. Aan bepaalde apps die bij Windows worden geleverd, kunnen echter opdrachten of gegevens worden doorgegeven en schadelijke software kan hier misbruik van maken door deze apps te gebruiken voor het installeren of van bestanden of het wijzigen van instellingen op de pc. U moet altijd voorzichtig zijn met de apps die u toestaat om op de pc te worden uitgevoerd.

Instelling

Alleen een melding weergeven wanneer apps proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer (mijn bureaublad niet dimmen)

Beschrijving
 • U wordt gewaarschuwd voordat apps wijzigingen aanbrengen aan de pc waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

 • U wordt gewaarschuwd als een app probeert wijzigingen aan te brengen aan een instelling van Windows.

 • U wordt niet gewaarschuwd als u probeert wijzigingen aan te brengen in Windows-instellingen waarvoor administratormachtigingen vereist zijn.

Gevolg voor de beveiliging
 • Deze instelling is hetzelfde als "Alleen een melding weergeven wanneer apps proberen wijzigingen aan te brengen aan mijn computer", maar het bureaublad wordt niet gedimd.

 • Als u deze optie kiest, is het mogelijk dat andere apps de visuele weergave van het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer verstoren. Dit is een beveiligingsrisico, vooral als uw pc malware bevat.

Instelling

Nooit een melding weergeven

Beschrijving
 • U ontvangt geen waarschuwing voordat er wijzigingen worden aangebracht aan de pc. Als u bent aangemeld als administrator, kunnen apps wijzigingen aanbrengen aan de pc zonder dat u hiervan op de hoogte bent.

 • Als u bent aangemeld met een standaardgebruikersaccount, worden wijzigingen waarvoor administratormachtigingen zijn vereist, automatisch geweigerd.

Gevolg voor de beveiliging
 • Dit is de minst veilige instelling. Wanneer u instelt dat er door Gebruikersaccountbeheer nooit meldingen moeten worden weergegeven, schakelt u Gebruikersaccountbeheer in feite uit. Hierdoor stelt u uw pc bloot aan mogelijke beveiligingsrisico's.

 • Als u Gebruikersaccountbeheer zo instelt dat u nooit wilt worden gewaarschuwd, moet u voorzichtig zijn met welke apps u uitvoert, omdat deze dezelfde toegang tot de pc hebben als u. Deze apps kunnen dus evengoed beschermde systeemgebieden, uw persoonlijke gegevens, opgeslagen bestanden en alles wat u verder op de pc hebt opgeslagen, lezen en wijzigen. Apps kunnen ook communiceren met en informatie overbrengen van en naar alles waarmee de pc verbinding maakt, inclusief internet.

Opmerking

 • Toegankelijkheidsapparaten, zoals schermlezers, werken het best met de instelling Altijd een melding weergeven of de instelling Alleen een melding weergeven wanneer apps proberen wijzigingen aan mijn computer aan te brengen voor Gebruikersaccountbeheer.Meer hulp nodig?