Windows Prestatie-index is een meting die aangeeft hoe goed uw pc met Windows presteert. Hierbij wordt er een basisscore gehanteerd voor het waarderen van de prestaties die u kunt verwachten. Een hogere basisscore houdt gewoonlijk in dat uw pc sneller is en sneller reageert dan een pc met een lagere basisscore.

Windows Prestatie-indexcijfers in Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties
Windows Prestatie-indexcijfers in Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties

Aan elk hardwareonderdeel van uw pc wordt een eigen score toegekend, een zogeheten subscore. De totale basisscore voor uw pc wordt bepaald op basis van de laagste afzonderlijke subscore, in plaats van op basis van een gemiddelde waarde. U kunt de subscores weergeven, zodat u kunt controleren hoe hardware die voor u het meest van belang is, presteert. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als u wilt bepalen of er een upgrade moet worden uitgevoerd voor sommige onderdelen van uw pc.

De basisscore van uw pc weergeven

  1. Open Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties.

  2. Geef de basisscore en -subscores van Windows Prestatie-index voor uw pc weer. Klik op De analyse opnieuw uitvoeren als u onlangs een upgrade hebt uitgevoerd van uw hardware en u wilt weten of uw score is gewijzigd. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

    Klik op Deze computer classificeren als er geen subscores en geen basisscore worden weergegeven. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

  • Het scorebereik van Windows Prestatie-index loopt standaard van 1.0 tot 7.9. Als uw pc echter is uitgerust met een 64-bits processor en 4 GB of minder aan RAM (Random Access Memory), is de subscore voor Memory (RAM) voor uw pc maximaal 5.9. Dit betekent dat de algehele basisscore eveneens beperkt is tot 5.9.

Als uw basisscore of subscores niet kunnen worden bijgewerkt

In de volgende gevallen is Windows mogelijk niet in staat om de scores van Windows Prestatie-index bij te werken:

  • De pc werkt op accustroom. ‌In Windows wordt automatisch geprobeerd energie te besparen wanneer u alleen op accustroom werkt. Als uw pc op accustroom werkt, geeft een prestatieanalyse daarom niet de werkelijke mogelijkheden weer. Sluit uw pc aan op netstroom en voer de analyse opnieuw uit.

  • Er is onvoldoende vrije schrijfruimte. Wanneer u uw pc analyseert, wordt er door Windows Prestatie-index een testbestand gemaakt op uw vaste schijf. Als er onvoldoende vrije schijfruimte is voor het testbestand, kan de analyse niet worden voltooid. U kunt het hulpprogramma Schijfopruiming gebruiken om schijfruimte vrij maken. Zie Bestanden verwijderen met Schijfopruiming voor meer informatie.

  • De analyse wordt al uitgevoerd. Als er al een analyse door Windows Prestatie-index wordt uitgevoerd, kunnen uw scores niet worden bijgewerkt.

  • Het videostuurprogramma is ouder. Als uw pc gebruikmaakt van een oudere versie van het videostuurprogramma, worden uw scores mogelijk niet bijgewerkt.

  • Geen multimediaondersteuning. Als uw computer geen ondersteuning voor multimedia biedt, kunnen uw scores niet worden bijgewerkt.
Meer hulp nodig?