Welke cd- of dvd-indeling moet ik gebruiken?


Welke indeling u moet gebruiken, is afhankelijk van de computer of het apparaat waarop u de schijf gaat gebruiken als deze is gebrand. Zie Een cd of dvd branden in Windows Verkenner voor meer informatie over het branden van een cd of dvd in Windows.

In de volgende gedeelten wordt uitgelegd hoe u kunt bepalen welke indeling u moet kiezen wanneer u een schijf met bestanden brandt met Windows Verkenner (een schijftype dat handig is om bestanden op te slaan, te archiveren en te delen tussen verschillende computers en apparaten). Als u andere schijftypen wilt maken, zoals een dvd-videoschijf (om op een gewone dvd-speler af te spelen) of een audio-cd (om op een gewone cd-speler af te spelen), moet u een ander programma of onderdeel van Windows gebruiken.

De juiste schijf en indeling kiezen voor uw situatie

Zoek in de volgende tabel een voorbeeld dat uw situatie het best beschrijft. Plaats vervolgens de aanbevolen schijf en kies de juiste schijfindeling wanneer u de schijf voorbereidt om te branden.

Welk type beschrijfbare schijf u kiest, is afhankelijk van enkele verschillende factoren, zoals:

 • De typen beschrijfbare schijven die met uw schijfbrander werken.

 • Het schijfstation op de computer of het apparaat waarop u de schijf na het branden wilt gebruiken en de typen beschrijfbare schijven die de computer of het apparaat kan lezen.

 • De totale grootte voor alle bestanden die u op een schijf wilt branden.

  Een standaard beschrijfbare cd kan ongeveer 650-700 MB bevatten, terwijl een standaard beschrijfbare dvd ongeveer 4,7 GB kan bevatten, wat meer dan zes keer zoveel is. De totale hoeveelheid schijfruimte die u kunt gebruiken voor het branden van bestanden op de schijf is minder dan de hoeveelheid die vaak op de schijf zelf wordt vermeld. Dit komt doordat de schijfcapaciteit anders wordt berekend wanneer de schijf in een computer wordt gebruikt. Een standaard dvd-r met een vermelde schijfcapaciteit van 4,7 GB kan slechts ongeveer 4,37 GB gegevens op de schijf opslaan.

In de volgende tabel worden de verschillende scenario's voor het branden van cd's of dvd's beschreven en vindt u tips over de te gebruiken indeling.

Gewenste bewerking Gebruik hiervoor
Gewenste bewerking

Bestanden van een willekeurig type op een schijf branden en de schijf gebruiken in een computer met Windows XP of hoger.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw of dvd-ram

Indeling:‌ Live File System

Gewenste bewerking

Bestanden van een willekeurig type op een schijf branden en de schijf gebruiken in elke willekeurige computer, ook in computers met eerdere versies van Windows dan Windows XP.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw of dvd-ram

Indeling: Mastered

Gewenste bewerking

Bestanden van een willekeurig type op een schijf branden en de schijf gebruiken in een computer met Windows Vista of hoger.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r of bd-re

Indeling:‌ Live File System of Mastered

Gewenste bewerking

Muziek of foto's branden en de schijf in sommige normale cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-spelers gebruiken die MP3-bestanden kunnen afspelen en digitale foto's kunnen weergeven.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd+r, dvd-rw of dvd+rw

Indeling: Mastered

Gewenste bewerking

Muziek of foto's branden en de schijf gebruiken in elke willekeurige computer, ook in computers met eerdere versies van Windows dan Windows XP.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd+r, dvd-rw of dvd+rw

Indeling: Mastered

Gewenste bewerking

Eén bestand of een groot aantal bestanden steeds weer opnieuw kunnen toevoegen en wissen (net als u met een USB-flashstation kunt) en de schijf in een computer gebruiken met Windows XP of hoger.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw of dvd-ram

Indeling: Live File System

Gewenste bewerking

Eén bestand of een groot aantal bestanden steeds weer opnieuw kunnen toevoegen en wissen (net als u met een USB-flashstation kunt) en de schijf in een computer gebruiken met Windows 7.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r of bd-re

Indeling: Live File System

Gewenste bewerking

Een schijf in de brander van uw computer laten zitten en op elk gewenst moment bestanden naar deze schijf kopiëren, bijvoorbeeld bij een routinematige back-up.

Gebruik hiervoor

Schijf: cd-r, cd-rw, dvd-r, dvd-r dl, dvd+r, dvd+r dl, dvd-rw, dvd+rw, dvd-ram, bd-r of bd-re

Indeling: Live File System

Wat is het verschil tussen de schijfindelingen Live File System en Mastered?

Wanneer u een schijfindeling kiest, is het handig als u de verschillen begrijpt zodat u de juiste indeling kunt selecteren voor de schijf die u gaat branden. Schijven waarvoor de indeling Live File System wordt gebruikt, zijn vaak handiger omdat u de bestanden die u hebt geselecteerd, meteen en zo vaak u wilt kunt kopiëren, net als bij een USB-flashstation. Anderzijds kunnen schijven met de indeling Live File System niet in alle computers of in een cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-speler worden gebruikt. Hieronder worden de verschillen tussen schijven met Live File System en Mastered aangegeven:

Schijven die zijn geformatteerd met de optie Live File System:

 • Hebben deze optienaam in het dialoogvenster Op schijf branden: Zoals een USB-flashstation.

 • Werken net als een USB-flashstation, wat betekent dat u bestanden onmiddellijk naar de schijf kunt kopiëren zonder dat u ze in een aparte stap hoeft te branden.

 • Geven u de mogelijkheid één bestand, een groot aantal bestanden of alle bestanden te verwijderen. Zie Een cd of dvd wissen voor meer informatie over het wissen van bestanden van een schijf.

 • Zijn handig als u een schijf in de cd-, dvd- of Blu-ray-dvd-brander wilt laten zitten en bestanden wilt kopiëren wanneer dat nodig is.

 • Zijn alleen compatibel met Windows XP en nieuwere versies van Windows.

 • Zijn niet leeg nadat ze zijn geformatteerd.

Schijven die zijn geformatteerd met de optie Mastered:

 • Hebben deze optienaam in het dialoogvenster Op schijf branden: Met een cd/dvd-speler.

 • Kopiëren bestanden niet onmiddellijk. U moet de volledige verzameling bestanden die u wilt kopiëren naar de schijf selecteren en vervolgens allemaal tegelijk branden.

 • Geven u niet de mogelijkheid slechts één bestand of enkele bestanden te verwijderen. Alle bestanden op de schijf worden verwijderd. Zie Een cd of dvd wissen voor meer informatie over het wissen van bestanden van een schijf.

 • Zijn handig als u een grote verzameling bestanden, bijvoorbeeld een muziek-cd met MP3-bestanden, wilt branden.

 • Zijn compatibel met andere computers waarop Windows niet wordt uitgevoerd en sommige elektronische apparaten, zoals cd-, dvd- en Blu-ray-dvd-spelers.

Waarom zijn er verschillende versies van de indeling Live File System?

De versies van de indeling Live File System zijn compatibel met verschillende besturingssystemen. Als u een schijf in een computer met een bepaald besturingssysteem wilt gebruiken, moet u mogelijk de daarvoor bestemde versie van Live File System selecteren. Als u een schijf wilt gebruiken met een nieuwere versie van Windows, hoeft u echter geen andere versie van Live File System te selecteren. Als u schijven wilt maken die compatibel zijn met eerdere versies van Windows, kunt u aan de hand van de volgende tabel de juiste versie van Live File System selecteren:

In de volgende tabel worden de versies van Live File System en de toepassing ervan beschreven.

Live File System-versie (UDF) Geschikt voor
Live File System-versie (UDF)

1.50

Geschikt voor

Deze versie is compatibel met Windows 2000 (en hoger) en Windows Server 2003 (en hoger). De versie is mogelijk niet compatibel met Windows 98-computers.

Live File System-versie (UDF)

2.00

Geschikt voor

Deze versie is compatibel met Windows XP (en hoger) en Windows Server 2003 (en hoger). De versie is mogelijk niet compatibel met Windows 98- en Windows 2000-computers.

Live File System-versie (UDF)

2.01

Geschikt voor

Dit is de standaardversie die compatibel is met Windows XP (en hoger) en Windows Server 2003 (en hoger). De versie is mogelijk niet compatibel met Windows 98- en Windows 2000-computers.

Live File System-versie (UDF)

2.50

Geschikt voor

Deze versie is ontworpen voor Windows Vista (en hoger). De versie is mogelijk niet compatibel met eerdere versies van Windows.

Zie Een cd of dvd formatteren voor informatie over het formatteren van een schijf.

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen cd- en dvd-schijven?

In de volgende tabel worden de verschillende typen cd's en dvd's beschreven en vindt u informatie over het gebruik hiervan.

Schijf Algemene informatie Capaciteit Compatibiliteit
Schijf

Cd-rom

Algemene informatie

Dit is een alleen-lezen schijf die meestal wordt gebruikt om commerciële programma's en gegevens op te slaan. U kunt geen gegevens toevoegen aan of verwijderen van een cd-rom.

Capaciteit

650 MB

Compatibiliteit

Compatibel met de meeste computers en apparaten.

Schijf

Cd-r

Algemene informatie

Op een cd-r kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies) maar u kunt geen bestanden verwijderen van een schijf met de indeling Mastered. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

650 MB

700 MB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met de meeste computers en apparaten.

Schijf

Cd-rw

Algemene informatie

Op een cd-rw kunt u meer dan eens bestanden branden. U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een cd-rw kan meermaals worden gebrand en gewist.

Capaciteit

650 MB

Compatibiliteit

Compatibel met veel computers en apparaten.

Schijf

Dvd-rom

Algemene informatie

Dit is een alleen-lezen schijf die meestal wordt gebruikt om commerciële programma's en gegevens op te slaan. U kunt geen gegevens toevoegen aan of verwijderen van een dvd-rom.

Capaciteit

4,7 GB

Compatibiliteit

Compatibel met de meeste computers en apparaten.

Schijf

Dvd-r

Algemene informatie

Op een dvd-r kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies) maar u kunt geen bestanden verwijderen van de schijf. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

4,7 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met de meeste computers en apparaten.

Schijf

Dvd+r

Algemene informatie

Op een dvd+r kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies) maar u kunt geen bestanden verwijderen van de schijf. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

4,7 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met veel computers en apparaten.

Schijf

Dvd-rw

Algemene informatie

Op een dvd-rw kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies). U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een dvd-rw kan meermaals worden gebrand en gewist.

Capaciteit

4,7 GB

Compatibiliteit

U hoeft de sessie niet te sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met veel computers en sommige apparaten.

Schijf

Dvd+rw

Algemene informatie

Op een dvd+rw kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies). U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een dvd+rw kan meermaals worden gebrand en gewist.

Capaciteit

4,7 GB

Compatibiliteit

U hoeft de sessie niet te sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met veel computers en sommige apparaten.

Schijf

Dvd-ram

Algemene informatie

Op een dvd-ram kunt u meer dan eens bestanden branden. U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een dvd-ram kan meermaals worden gebrand en gewist.

Capaciteit

2,6 GB

4,7 GB

5,2 GB

9,4 GB

Compatibiliteit

Dvd-ram-schijven kunnen normaal gesproken alleen worden gebruikt in dvd-ram-stations en kunnen mogelijk niet worden gelezen door dvd-spelers en andere apparaten.

Schijf

Dvd-r dl

Algemene informatie

Op een dvd-r dl kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies) maar u kunt geen bestanden verwijderen van een schijf met de indeling Mastered. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

8,5 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met bepaalde computers en nieuwere dvd-spelers.

Schijf

Dvd+r dl

Algemene informatie

Op een dvd+r dl kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies) maar u kunt geen bestanden verwijderen van een schijf met de indeling Mastered. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

8,5 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met bepaalde computers en nieuwere dvd-spelers.

Schijf

Bd-r

Algemene informatie

Op een bd-r kunt u bestanden eenmaal branden (in één sessie) maar u kunt geen bestanden verwijderen van de schijf. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

25 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met computers die Windows 7 gebruiken.

Schijf

Bd-r dl

Algemene informatie

Op een bd-r dl kunt u bestanden eenmaal branden (in één sessie) maar u kunt geen bestanden verwijderen van de schijf. Elke brandbewerking is permanent.

Capaciteit

50 GB

Compatibiliteit

U moet de sessie sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met computers die Windows 7 gebruiken.

Schijf

Bd-re

Algemene informatie

Op een bd-re kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies). U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een bd-re kan meerdere keren worden gebrand en gewist.

Capaciteit

25 GB

Compatibiliteit

U hoeft de sessie niet te sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met computers die Windows 7 gebruiken.

Schijf

Bd-re dl

Algemene informatie

Op een bd-re dl kunt u meer dan eens bestanden branden (tijdens zogenaamde sessies). U kunt ook ongewenste bestanden van de schijf verwijderen om ruimte vrij te maken en extra bestanden toe te voegen. Een bd-re dl kan meerdere keren worden gebrand en gewist.

Capaciteit

50 GB

Compatibiliteit

U hoeft de sessie niet te sluiten om deze schijf te kunnen lezen op een andere computer. Compatibel met computers die Windows 7 gebruiken.

Zie Een cd of dvd sluiten of voltooien voor meer informatie over het instellen van de opties om een sessie te sluiten wanneer een schijf wordt uitgeworpen.

Opmerking

 • Als u een Blu-ray-dvd wilt lezen op een andere computer, moet deze computer over een Blu-ray-schijfstation beschikken. Als u een dvd-schijf wilt lezen op een andere computer, moet deze computer over een dvd- of Blu-ray-station beschikken. Cd's kunnen in zowel cd- als dvd-stations worden gebruikt en in de meeste (maar niet alle) Blu-ray-stations.Meer hulp nodig?