Uw beeldscherm kalibreren

Wat is Schermkleurkalibratie?

Met beeldschermkalibratie worden kleuren nauwkeuriger op uw beeldscherm weergegeven. In Windows kunt u Schermkleurkalibratie gebruiken om uw beeldscherm te kalibreren.

Voordat u Schermkleurkalibratie start, moet u ervoor zorgen dat uw beeldscherm op de oorspronkelijke resolutie is ingesteld. Hiermee wordt de resulterende kalibratie nauwkeuriger. Zie De beeldschermresolutie wijzigen voor meer informatie over het bepalen van de oorspronkelijke resolutie en het instellen van de schermresolutie.

Opmerkingen   

 • Als u een apparaat voor beeldschermkalibratie hebt waarbij andere software is meegeleverd, overweeg dan het apparaat voor kleurmeting met de bijbehorende software te gebruiken in plaats van Schermkleurkalibratie. Als u het kalibratieapparaat met de vaak meegeleverde bijbehorende kalibratiesoftware gebruikt, krijgt u mogelijk de beste kleur op uw beeldscherm. Over het algemeen levert kalibratie van uw beeldscherm met een kleurmetingsinstrument een betere kalibratie op vergeleken met de resultaten van een visuele kalibratie (die wordt uitgevoerd in Schermkleurkalibratie).

 • Schermkleurkalibratie is niet beschikbaar in Windows Server 2008 R2.

Schermkleurkalibratie starten

 1. Open De beeldschermkleur kalibreren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ beeldscherm kalibreren in het zoekvak en klik vervolgens op De beeldschermkleur kalibreren. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 2. Klik in Schermkleurkalibratie op Volgende om door te gaan.

Kleurinstellingen aanpassen met Schermkleurkalibratie

Met Schermkleurkalibratie wordt de kleur van uw beeldscherm verbeterd doordat u verschillende kleurinstellingen kunt wijzigen. Als u de verschillende kleurinstellingen hebt aangepast met Schermkleurkalibratie, hebt u een nieuwe kalibratie die uw nieuwe kleurinstellingen bevat. De nieuwe kalibratie wordt aan uw schermweergave gekoppeld en door kleurbeheerprogramma's gebruikt.

Welke kleurinstellingen u kunt wijzigen en hoe u deze kleurinstellingen wijzigt, is afhankelijk van uw beeldscherm en de mogelijkheden ervan. Niet alle beeldschermen hebben dezelfde kleurmogelijkheden en -instellingen. Mogelijk kunt u dus alle verschillende kleurinstellingen wijzigen wanneer u Schermkleurkalibratie gebruikt.

Alles weergeven

Basiskleurinstellingen

Voor een nauwkeurige kalibratie is het raadzaam de basiskleurinstellingen voor de schermweergave in te stellen voordat u verdergaat. U hebt dan een goed startpunt wanneer u begint met de kalibratie van uw beeldscherm met Schermkleurkalibratie.

 1. Druk terwijl de pagina Basisinstellingen voor kleurweergave instellen wordt weergegeven op de knop Menu, die op veel beeldschermen aan de voorkant te vinden is.

  Er verschijnt dan een schermmenu. Druk op de beeldschermknoppen, die bij veel beeldschermen ook aan de voorkant te vinden zijn, om via het schermmenu te navigeren en de verschillende instellingen voor uw schermweergave aan te passen.

  De menu- en beeldschermknoppen variëren per model en fabrikant. Raadpleeg de bij uw beeldscherm meegeleverde documentatie voor informatie over het gebruik van de beeldschermknoppen.

 2. Navigeer op de pagina Basisinstellingen voor kleurweergave instellen met de beeldschermknoppen in het schermmenu om een of meer van de volgende instellingen (afhankelijk van uw specifieke beeldscherm) te controleren (of aan te passen) en vervolgens te klikken op Volgende:

  • Zoek het menu met kleuren op waarmee u de kleurenmodus kunt opgeven en stel uw beeldscherm vervolgens op sRGB in.

   Als u de kleurenmodus niet kunt instellen op uw beeldscherm, maar wel een kleurtemperatuur (ook wel een witte punt genoemd) kunt selecteren, stelt u de kleurtemperatuur op D65 (of 6500) in.

  • Zoek het menu op om de gammawaarde in te stellen. Stel de gammawaarde op 2,2 in. Dit is de standaardinstelling.

  • Als u deze instellingen niet kunt vinden, zoekt u een instelling in het schermmenu van het beeldscherm waarmee u de standaardkleurinstellingen van de fabriek kunt herstellen voor uw beeldscherm. Vervolgens kiest u die optie.

  • Als u een of meer kleurinstellingen op uw beeldscherm niet kunt instellen omdat de instelling niet in het schermmenu van het beeldscherm wordt weergegeven, klikt u op Volgende om op dit moment door te gaan zonder kleurinstellingen te wijzigen.

Gamma

Gamma beschrijft de relatie tussen de digitale invoerwaarde en de intensiteit van het licht dat het beeldscherm uitstraalt. In Schermkleurkalibratie kunt u de gammawaarde aanpassen met behulp van een voorbeeldafbeelding waarin verschillende cirkels worden weergegeven.

 1. Volg op de pagina De gammawaarde aanpassen de instructies en bekijk de voorbeeldafbeeldingen die worden weergegeven. Klik vervolgens op Volgende.

 2. Sleep op de pagina Gammawaarde aanpassen de schuifregelaar op het scherm, zodat de kleine punt in het midden van elke cirkel verdwijnt. Klik op Volgende om door te gaan.

  Afbeelding met goed gamma
  Goede gammawaarde

Helderheid

Met Helderheid wordt bepaald hoe donkere kleuren en schaduwen op uw beeldscherm worden weergegeven. Door de helderheid voor uw beeldscherm aan te passen kunt u ervoor zorgen dat donkere kleuren nauwkeurig worden weergegeven, terwijl schaduwen, contouren en andere details in de donkerdere afbeeldingen nog steeds zichtbaar zijn. Als de helderheid te hoog is ingesteld, worden zwarte kleuren licht en grijs weergegeven.

 1. Zoek op de pagina De opties voor helderheid en contrast voor het beeldscherm zoeken de opties voor helderheid en contrast voor uw beeldscherm. Klik vervolgens op Volgende.

  Zie Helderheid en contrast van het beeldscherm aanpassen voor meer informatie over het instellen van de helderheid voor de verschillende beeldschermen.

 2. Het contrast stelt u afhankelijk van het type beeldscherm in door een van de volgende handelingen uit te voeren:

  • Als u een LCD-scherm kalibreert, stelt u het contrast op de standaardfabrieksinstelling in (als het nog niet op de standaardinstelling staat).

  • Als u een CRT-scherm kalibreert, zoekt u de optie voor contrast en stelt u het contrast vervolgens op de hoogste instelling in.

 3. Bekijk op de pagina De helderheid aanpassen de voorbeeldafbeeldingen en klik op Volgende.

 4. Pas terwijl de pagina Helderheid aanpassen wordt weergegeven, de helderheid aan door afhankelijk van uw beeldscherm en de mogelijkheden ervan een van de volgende handelingen uit te voeren. Klik vervolgens op Volgende.

  • Druk op de knop Menu aan de voorkant van het beeldscherm. Er verschijnt dan een schermmenu. Zoek de instelling voor helderheid op.

  • Als de knop Helderheid aan de voorkant van uw beeldscherm te vinden is, drukt u op de knop Helderheid en past u de helderheid aan.

  • Als u een laptop gebruikt, kunt u de helderheid vaak aanpassen door de toets Fn ingedrukt te houden en vervolgens op de bijbehorende functietoets te drukken om het beeldscherm helderder (Afbeelding van de knop Helderheid verhogen) of minder helder (Afbeelding van de knop Helderheid verlagen) te maken.

  Als u de helderheid aanpast moet u de instelling blijven veranderen totdat u het overhemd van het kostuum kunt onderscheiden in de afbeelding. Als u een grote X op de achtergrond ziet boven de schouder van de persoon, verlaagt u de instelling voor helderheid totdat de X verdwijnt.

  Afbeelding met goede helderheid
  Goede helderheid

Contrast

Met Contrast wordt bepaald hoe witte en lichte kleuren worden weergegeven en worden markeringen in afbeeldingen nauwkeurig op uw beeldscherm weergegeven.

 1. Bekijk op de pagina Het contrast aanpassen de voorbeeldafbeeldingen die worden weergegeven en klik op Volgende.

 2. Pas terwijl de pagina Contrast aanpassen wordt weergegeven, het contrast aan door afhankelijk van uw beeldscherm en de mogelijkheden ervan een van de volgende handelingen uit te voeren. Klik vervolgens op Volgende.

  • Druk op de knop Menu aan de voorkant van het beeldscherm. Er verschijnt dan een schermmenu. Zoek de instelling Contrast op.

  • Als de knop Contrast aan de voorkant van uw beeldscherm te vinden is, drukt u op de knop Contrast en past u het contrast aan.

  Als u het contrast aanpast, moet u het zo hoog mogelijk instellen terwijl u nog steeds de knopen en kreukels op het overhemd van de persoon in de afbeelding kunt zien.

  Afbeelding met goed contrast
  Goed contrast

  Zie Helderheid en contrast van het beeldscherm aanpassen voor meer informatie over het instellen van het contrast voor de verschillende beeldschermen.

Opmerking

 • Gewoonlijk bevat het beeldscherm van een laptop geen opties voor het aanpassen van het contrast.

Kleurbalans

Pas de kleurbalans aan om te voorkomen dat er kleurdominantie te zien is in afbeeldingen op uw beeldscherm. Zorg er bij het aanpassen van de kleurbalans voor dat de grijze balken als neutrale grijze kleuren worden weergegeven zonder kleurdominantie. Door kleurdominantie worden kleuren in afbeeldingen niet goed weergegeven.

 1. Bekijk op de pagina De kleurbalans aanpassen de voorbeeldafbeeldingen die worden weergegeven en klik op Volgende.

 2. Sleep op de pagina Kleurbalans aanpassen de schuifregelaars voor rood, groen en blauw totdat de grijze balken als neutrale grijze kleuren worden weergegeven zonder kleurdominantie. Klik op Volgende om door te gaan.

  Afbeelding met goede kleurbalans
  Goede kleurbalans

Kalibratie weergeven

Als u instellingen hebt gewijzigd in Schermkleurkalibratie, kunt u uw nieuwe huidige kalibratie vergelijken met de vorige kalibratie. Vervolgens kunt u dan de kalibratie kiezen die u het meest geschikt lijkt. De twee kalibraties lijken tamelijk veel op elkaar.

 1. Klik op de pagina U hebt een nieuwe kalibratie gemaakt op Eerdere kalibratie om de kalibratie van uw beeldscherm te bekijken voordat u Schermkleurkalibratie gebruikt.

 2. Klik op de pagina U hebt een nieuwe kalibratie gemaakt op Huidige kalibratie om de nieuwe kalibratie van uw beeldscherm te bekijken nadat u Schermkleurkalibratie hebt gebruikt.

 3. Voer afhankelijk van de kalibratie die u wilt gebruiken een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Voltooien als u de nieuwe kalibratie wilt gebruiken.

  • Klik op Annuleren als u de eerdere kalibratie wilt gebruiken.

 4. (Optioneel) Schakel het selectievakje ClearType Tuner starten als ik op Voltooien klik om te controleren of de tekst goed wordt weergegeven (aanbevolen) in als u wilt dat ClearType-tekst afstemmen wordt geopend nadat u op Voltooien hebt geklikt. Hiermee kunt u zich ervan verzekeren dat de tekst duidelijk wordt weergegeven met uw nieuwe kalibratie. Zie Wat is Weergave van ClearType-tekst configureren? voor meer informatie over ClearType-tekst afstemmen.