Geavanceerde opties voor indexeren wijzigen

In Windows wordt de index gebruikt om uiterst snelle zoekacties uit te voeren op uw computer. Hierna worden enkele geavanceerde instellingen voor indexeren besproken die u kunt wijzigen. Zie Zoekacties in Windows verbeteren met de index: veelgestelde vragen voor informatie over basisindexeringsopties.

Alles weergeven

Een bestandstype aan de index toevoegen

Als u werkt met een ongebruikelijk bestandstype dat niet door de index wordt herkend, kunt u het zelf aan de index toevoegen. U kunt dan in Windows op dat bestandstype zoeken.

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik in het dialoogvenster Geavanceerde opties op de tab Bestandstypen.

 4. Typ in het vak Nieuwe extensie aan de lijst toevoegen de gewenste bestandsextensie (bijvoorbeeld 'txt') en klik vervolgens op Toevoegen.

 5. Klik op Alleen eigenschappen indexeren of Eigenschappen en inhoud van het bestand indexeren, en klik op OK.

De index opnieuw samenstellen

De index vereist praktisch geen onderhoud. Als er echter problemen optreden bij het opzoeken van bestanden waarvan u weet dat ze zich op een geïndexeerde locatie bevinden, moet u de index mogelijk opnieuw samenstellen. Het kan enkele uren duren voordat de index opnieuw is samengesteld. Tijdens het proces kunnen zoekopdrachten onvolledige resultaten opleveren.

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op Geavanceerde opties, klik op de tab Instellingen voor indexeren en klik vervolgens op Opnieuw samenstellen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Versleutelde bestanden indexeren

Voordat u versleutelde bestanden aan de index toevoegt, kunt u het beste Windows BitLocker (of een versleutelingsprogramma van een andere leverancier) inschakelen op het systeemstation (het station waarop Windows is geïnstalleerd).

Opmerking

 • Windows BitLocker is alleen opgenomen in Windows 7 Enterprise en Windows 7 Ultimate.

De index wordt altijd automatisch opnieuw samengesteld als u deze instelling wijzigt. Het kan enkele uren duren voordat de index opnieuw is samengesteld. Tijdens het proces kunnen zoekopdrachten onvolledige resultaten opleveren.

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik op Geavanceerde opties, klik op de tab Instellingen voor indexeren, klik op Versleutelde bestanden indexeren en klik vervolgens op OK. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

Opmerkingen

 • Hoewel u met programma's van andere leveranciers uw systeemstation kunt versleutelen, worden programma's voor bestandsversleuteling van andere leveranciers niet ondersteund. In Windows wordt alleen bestandsversleuteling met EFS (Encrypting File System) ondersteund. Zie Wat is EFS (Encrypting File System)? voor meer informatie.

 • EFS is alleen opgenomen in Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional en Windows 7 Ultimate.

 • Als u versleutelde bestanden aan de index wilt toevoegen en u geen oplossing voor versleuteling voor het gehele station gebruikt voor de locatie van de index, worden versleutelde gegevens van uw bestanden, bijvoorbeeld tekst uit een Microsoft Word-document, aan de index toegevoegd. De index is versleuteld en is daarom niet eenvoudig te lezen als iemand de indexbestanden probeert te openen, maar deze gegevensversleuteling is niet geavanceerd. Als iemand toegang heeft tot uw computer, kunnen de gegevens uit de index worden geëxtraheerd. Daarom moet de locatie van de index ook worden versleuteld als u de geïndexeerde gegevens goed wilt beveiligen.

Woorden met en zonder accenttekens als verschillende woorden behandelen

Als u in bestands- en mapnamen regelmatig tekens met accenten gebruikt, kunt u opgeven dat dezelfde woorden met en zonder dergelijke tekens (bijvoorbeeld 'café' en 'cafe') in de index als verschillende woorden moeten worden behandeld. In Windows is de manier waarop accenttekens worden behandeld, standaard afhankelijk van de taalversie die u gebruikt. Als u deze instelling wijzigt, worden alle accenttekens herkend.

De index wordt altijd automatisch opnieuw gemaakt als u deze instelling wijzigt. Het kan enkele uren duren voordat de index opnieuw is gemaakt. Tijdens het proces kunnen zoekopdrachten onvolledige resultaten opleveren.

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik in het dialoogvenster Geavanceerde opties op de tab Instellingen voor indexeren.

 4. Schakel onder Bestandsinstellingen het selectievakje Identieke woorden die alleen verschillen in leestekens als aparte woorden behandelen in, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

De locatie wijzigen waar de index wordt opgeslagen

Als u ruimte op een harde schijf vrij wilt maken, kunt u de locatie van de index wijzigen. Als u de locatie wijzigt, wordt de Windows Search-service automatisch opnieuw gestart. De wijziging wordt pas doorgevoerd als de service opnieuw is gestart.

 1. Open Opties voor indexeren door te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm. Typ opties voor indexeren in het zoekvak en klik vervolgens op Opties voor indexeren.

 2. Klik op Geavanceerd. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 3. Klik in het dialoogvenster Geavanceerde opties op de tab Instellingen voor indexeren.

 4. Klik onder Locatie indexeren op Nieuwe locatie, klik op een nieuwe locatie, klik op OK en klik vervolgens nogmaals op OK.

Opmerking

 • Als u de indexlocatie wijzigt, moet u een locatie kiezen op een niet-verwisselbare harde schijf die is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.