Media streamen via internet met Windows Media Player

Met Windows Media Player kunt u media van een thuiscomputer met digitale mediabestanden streamen naar een andere computer die met internet is verbonden, zodat u overal toegang hebt tot uw media. Doordat u via internet toegang hebt tot uw thuismedia (ook wel externe mediastreaming genoemd), hoeft u geen grote mediabestanden op uw laptop of digitale mediaspeler mee te nemen wanneer u deze wilt afspelen als u onderweg bent. Met externe mediastreaming kunt u een laptop met beperkte opslagmogelijkheden gebruiken om toegang te krijgen tot een mogelijk grote mediaverzameling op een desktopcomputer of basisserver.

Afbeelding van het dialoogvenster Internettoegang tot media op computers thuis
Dialoogvenster Internettoegang tot media op computers thuis

Hiervoor hebt u het volgende nodig:

 • Ten minste twee computers waarop externe streaming is ingeschakeld. (Een computer met een mediabibliotheek die is verbonden met een thuisnetwerk om de media te streamen, en een computer om de stream te ontvangen.)

 • Een ondersteunde online-id die is gekoppeld aan uw Windows-gebruikersaccount op ten minste twee computers.

 • Een internetverbinding.

In de volgende procedures wordt beschreven hoe u externe mediastreaming kunt instellen en gebruiken als u nog geen gekoppelde online-id hebt of als u al wel een gekoppelde id hebt. Tijdens de installatie configureert de thuisnetwerkrouter zichzelf meestal automatisch voor externe streaming, maar mogelijk moet u de router handmatig configureren met port forwarding.

Opmerkingen

 • Als u thuismediastreaming via internet wilt verzenden en ontvangen, moet de huidige versie van Windows Media Player zijn geïnstalleerd op de computers die u van plan bent te gebruiken.

 • De thuiscomputer die u gebruikt om de media te streamen mag niet zijn verbonden met een openbaar netwerk of een domein.

 • Een gekoppeld online-ID kan zijn gerelateerd aan tien Windows-gebruikersaccounts.

 • Internettoegang tot thuismedia is niet beschikbaar in Windows 7 Starter of Windows 7 Home Basic.

Alles weergeven

Internettoegang tot thuismedia toestaan (geen gekoppelde online-id)

Als u media veilig wilt streamen via internet of als u streams extern wilt ontvangen, moet u een ondersteunde online-id maken en deze koppelen aan uw Windows-gebruikersaccount. Maak eerst een online-id met een wachtwoord, en begin daarna pas met het koppelen van een online-id.

Ga als volgt te werk om een online-id te koppelen en streaming op een computer toe te staan:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Klik op Stream en selecteer vervolgens Internettoegang tot thuismedia toestaan.

  Afbeelding van het menu Stream
  Menu Stream
 3. Klik in het dialoogvenster Toegang tot thuismedia via internet op Een online-id koppelen.

 4. Als u nog geen provider voor online-id hebt toegevoegd, klikt u op Provider voor online-id toevoegen, selecteert u een provider voor online-id in de lijst en volgt u de instructies.

 5. Klik op Online-id koppelen naast de provider voor online-id waaraan u uw gebruikersaccount wilt koppelen.

 6. Typ uw gebruikersnaam en het wachtwoord voor de online-id om u aan te melden en klik vervolgens op OK.

 7. Klik in het dialoogvenster Toegang tot thuismedia via internet op Internettoegang tot thuismedia toestaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 8. Klik op OK.

Opmerkingen   

 • U moet internettoegang tot thuismedia toestaan voor de computer waarmee u media streamt via internet, en voor elke computer die de streams extern ontvangt.

 • Als u een beveiligingsprogramma, zoals een antivirusprogramma, op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u mogelijk de programma-instellingen wijzigen om externe mediastreaming toe te staan.

Internettoegang tot thuismedia toestaan (bestaande gekoppelde online-id)

Als u al een online-id hebt gekoppeld aan een Windows-gebruikersaccount op uw computer, kunt u op een koppeling klikken in Windows Media Player om internettoegang tot thuismedia toe te staan. Ga als volgt te werk:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Klik op Stream en selecteer vervolgens Internettoegang tot thuismedia toestaan.

  Afbeelding van het menu Stream
  Menu Stream
 3. Klik in het dialoogvenster Toegang tot thuismedia via internet op Internettoegang tot thuismedia toestaan. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op OK.

Opmerkingen   

 • U moet internettoegang tot thuismedia toestaan voor de computer waarmee u media streamt via internet, en voor elke computer die de streams extern ontvangt.

 • Als u een beveiligingsprogramma, zoals een antivirusprogramma, op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u mogelijk de programma-instellingen wijzigen om externe mediastreaming toe te staan.

Externe toegang tot uw mediabibliotheek

Als u internettoegang tot thuismedia op twee computers hebt toegestaan, bent u gereed om uw thuismedia extern te openen. De computer die de media streamt, moet zijn verbonden met uw thuisnetwerk en de computer die de stream ontvangt, moet zijn verbonden met internet.

Voer de volgende stappen uit op de computer die de mediastream ontvangt:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Zoek de mediabibliotheek van Media Player voor uw thuiscomputer onder Andere bibliotheken in hetnavigatiedeelvenster en klik daarop.

  Als u Andere bibliotheken niet kunt vinden in het navigatiedeelvenster, gaat u als volgt te werk:

  1. Klik op Organiseren en klik vervolgens op Navigatiedeelvenster aanpassen.

  2. Klik boven in het dialoogvenster Navigatiedeelvenster aanpassen op de naam van de Bibliotheek in de vervolgkeuzelijst en klik vervolgens op Andere bibliotheken.

  3. Schakel het selectievakje Andere bibliotheken weergeven in en klik op OK.

 3. Zoek een bestand dat u wilt afspelen in de mediabibliotheek van Media Player en dubbelklik daarop.

Opmerking

 • Externe mediastreaming wordt vaak geblokkeerd in bedrijfsnetwerken.

De router handmatig configureren voor streaming met port forwarding

Als u thuismediastreaming via internet niet automatisch kunt laten instellen door de router, moet u mogelijk handmatig poorten openen in de firewall van de router om externe computers toegang te geven tot uw thuiscomputer. Dit proces wordt port forwarding of port mapping (poorttoewijzing) genoemd.

Opmerking

 • U moet eerst thuismediastreaming via internet op uw thuiscomputer toestaan voordat u de router handmatig kunt configureren.

Ga als volgt te werk om uw home-router te configureren voor port forwarding:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Klik op Stream en selecteer vervolgens Internettoegang tot thuismedia toestaan.

 3. Klik op Problemen met verbindingen vaststellen en klik vervolgens op Informatie over port forwarding.

  Het dialoogvenster Informatie over port forwarding bevat de volgende informatie:

  • Protocol. Dit is het internetprotocol dat wordt gebruikt om de media te streamen. Meestal wordt het TCP (Transmission Control Protocol) gebruikt voor mediastreaming.

  • Extern poortnummer. Dit is het poortnummer dat door externe computers wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de media op uw thuiscomputer. Het nummer is specifiek voor uw computer en u hebt dit nummer nodig om uw router te configureren. Het dialoogvenster Informatie over port forwarding is de enige plaats waar het externe poortnummer wordt weergegeven.

  • Intern poortnummer. Dit is het poortnummer dat wordt gebruikt voor de toegang tot mediastreaming op uw thuiscomputer in uw thuisnetwerk. Dit is altijd hetzelfde nummer: 10245.

 4. Open een webbrowser op een computer in uw thuisnetwerk en voer het adres in van de webpagina voor de instellingen van uw router. Raadpleeg de documentatie bij de router voor instructies over hoe u de webpagina voor instellingen kunt bereiken.

  U kunt de webpagina voor de instellingen van een router bijvoorbeeld vaak bereiken door 'http//:' te typen in de adresbalk van uw webbrowser, gevolgd door het standaard-IP-adres van de router.

 5. Configureer de poorten van de router op de volgende manier in het desbetreffende gebied van de webpagina voor instellingen van de router:

  Computer
  Extern poortnummer
  Intern poortnummer

  Naam of IP-adres van uw thuiscomputer

  Variabel (zie het dialoogvenster Informatie over port forwarding)

  10245

  Naam of IP-adres van uw thuiscomputer

  443

  10245

Opmerkingen   

 • U kunt de externe poort 443 gebruiken of het externe poortnummer dat specifiek is voor uw computer voor thuismediastreaming, maar wij raden u aan om beide te gebruiken voor betere prestaties.

 • De webpagina's voor instellingen van de router variëren, afhankelijk van de fabrikant en het model. Op sommige webpagina's voor instellingen wordt een computer bijvoorbeeld geïdentificeerd door de naam en op sommige andere door een IP-adres. Raadpleeg de documentatie bij uw router voor meer informatie over het configureren van poorten.