De computer zonder beeldscherm gebruiken

Windows bevat veel functies die u in staat stellen de computer zonder een beeldscherm te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld tekst op het scherm laten voorlezen door Verteller of u kunt activiteiten die op het scherm van Windows plaatsvinden laten beschrijven.

U kunt deze functies inschakelen of de instellingen voor deze functies aanpassen door op De computer zonder beeldscherm gebruiken te klikken in het Toegankelijkheidscentrum.

  1. Open de pagina De computer zonder beeldscherm gebruiken door achtereenvolgens te klikken op de knop StartAfbeelding van de knop Start, Configuratiescherm, Toegankelijkheid, Toegankelijkheidscentrum en De computer zonder beeldscherm gebruiken.

  2. Selecteer de opties die u wilt gebruiken:

    • Verteller inschakelen. Met deze optie stelt u in dat Verteller wordt uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij Windows. Met Verteller wordt de tekst op het scherm voorgelezen en worden bepaalde gebeurtenissen beschreven (zoals foutberichten die worden weergegeven) die plaatsvinden wanneer u de computer gebruikt. Zie Tekst laten voorlezen met Verteller voor meer informatie over Verteller.

    • Audiobeschrijving inschakelen. Met deze optie stelt u in dat Audiobeschrijving wordt uitgevoerd wanneer u zich aanmeldt bij Windows. Met Audiobeschrijving wordt beschreven wat er gebeurt in een video.

    • Alle onnodige animaties uitschakelen. Met deze optie kunt u alle animatie-effecten uitschakelen, zoals vervagingseffecten bij het sluiten van vensters en andere elementen.

    • Hoe lang moeten meldingsvensters van Windows geopend blijven? Met deze optie stelt u in hoe lang meldingen op het scherm moeten worden weergegeven voordat ze worden gesloten.