De functie Afspelen met gebruiken om media te streamen

Met de functie Afspelen met kunt u video-, muziek- of afbeeldingsbestanden streamen die op uw computer zijn opgeslagen naar een afzonderlijk afspeelapparaat op uw thuisnetwerk. Dat apparaat kan een andere computer, tv of stereo zijn die met uw netwerk is verbonden. U kunt de functie Afspelen met gebruiken in Windows Media Player en overal waar u mediabestanden op uw computer hebt opgeslagen.

Afbeelding van de knop Afspelen Een demo bekijken: Windows 7 Play To demo.
Afbeelding van het dialoogvenster Afspelen met
Dialoogvenster Afspelen met

Ondanks dat het eenvoudig is om Afspelen met te gebruiken (u beheert wat u streamt in een enkel dialoogvenster), moet u al een netwerk, de juiste hardware hebben ingesteld en mediastreaming hebben ingeschakeld voordat u media op andere apparaten kunt afspelen.

Uw netwerk en afspeelapparaten instellen

Voordat u Afspelen met kunt gebruiken, hebt u de volgende hardware en software nodig:

 • Een vast of draadloos particulier netwerk.

 • Een andere computer op uw netwerk met Windows 7 of een zogenaamde digitale media-ontvanger (ook wel een digitale mediaspeler met netwerkmogelijkheden genoemd). Digitale media-ontvangers zijn hardwareapparaten die in verbinding staan met uw draadloze of vaste netwerk en die u kunt besturen vanaf uw computer.

  Opmerkingen

  • U moet extern beheer op een andere computer toestaan voordat u er media naartoe kunt streamen. Zie Instellingen voor het streamen van media in Windows Media Player wijzigen voor meer informatie over het toestaan van extern beheer en andere streaminginstellingen.

  • Wanneer u muziek streamt naar een digitale media-ontvanger, kunt u wellicht niet naar nummers gaan met behulp van de knoppen op het apparaat zelf of op de afstandsbediening van het apparaat.

Zie Een apparaat of computer aan een netwerk toevoegen voor meer informatie over het instellen van apparaten op uw netwerk.

Streaming inschakelen

Op uw computer moeten eerst geschikte afspeelapparaten op het netwerk zijn gedetecteerd voordat u met Afspelen met media kunt gaan streamen. Dat betekent dat mediastreaming ingeschakeld moet zijn, als dat al niet zo was. Als u mediastreaming wilt inschakelen op uw thuisnetwerk in Windows Media Player, doet u het volgende:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Klik op Stream en klik vervolgens op Streaming van media voor thuisgebruik inschakelen.

  Als streaming al is ingeschakeld is de optie Streaming van media voor thuisgebruik inschakelen niet beschikbaar in het menu Stream.

 3. Klik in Opties voor mediastreaming op Mediastreaming inschakelen. Beheerdersmachtiging vereistAls u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of een bevestiging.

 4. Klik op OK.

Zie Uw media naar apparaten en computer streamen met behulp van Windows Media Player voor informatie over het gebruik van mediastreaming.

Afspelen met gebruiken in Windows Media Player

In Windows Media Player is het eenvoudig om uw media te beheren, items te zoeken die u wilt afspelen en Afspelen met te openen. Voer de volgende stappen uit om items te selecteren die u wilt afspelen:

 1. Klik op de knop StartAfbeelding van de knop Start, klik op Alle programma's en klik op Windows Media Player.
  Als Media Player al is geopend en de modus Nu afspelen is geactiveerd, klikt u op de knop Schakelen naar bibliotheekAfbeelding van de knop Schakelen naar bibliotheek rechtsboven in Media Player.
 2. Als het lijstvenster is gesloten of de tabbladen Branden of Synchroniseren worden weergegeven, klikt u op het tabblad Afspelen.

 3. Zoek de items op die u wilt afspelen in de Player-bibliotheek en sleep die items van het detailvenster naar het lijstvenster.

 4. Klik op de knop Afspelen metAfbeelding van de knop Afspelen met boven aan het lijstvenster, klik op het apparaat in uw netwerk dat de media gaat ontvangen.
 5. Gebruik in het dialoogvenster Afspelen met de afspeelknoppen om de mediastream af te spelen, te onderbreken, te stoppen en naar het volgende of vorige item in de lijst te springen.

  Zie Aan de slag met Windows Media Player voor meer informatie over het tabblad Afspelen, het lijstvenster en de afspeelknoppen.

Afspelen met elders in Windows gebruiken

Buiten Windows Media Player kunt u media met Afspelen met streamen, door met de rechtermuisknop op bestanden te klikken. Voer de volgende stappen uit om mediabestanden te selecteren en ze naar een ander apparaat te streamen:

 1. Klik op de bestanden die u wilt streamen naar een ander afspeelapparaat.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde bestanden, wijs Afspelen met aan en klik vervolgens op het apparaat in het netwerk waarop de media wordt ontvangen.

 3. Gebruik in het dialoogvenster Afspelen met de afspeelknoppen om de mediastream af te spelen, te onderbreken, te stoppen en naar het volgende of vorige item in de lijst te springen.

Items beheren in het dialoogvenster Afspelen met

U kunt items in het dialoogvenster Afspelen met toevoegen aan of verwijderen uit de lijst en de volgorde van afspelen wijzigen.

 • Als u een item wilt toevoegen, sleept u dit in het dialoogvenster Afspelen met.

 • Als u een item wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het item en klikt u vervolgens op Uit lijst verwijderen.

 • Als u een item op een andere plaats in de lijst wilt zetten, sleept u het item omhoog of omlaag in de lijst.

 • Klik op Lijst wissen als u alle items wilt verwijderen uit de lijst.