De XPS-viewer gebruiken

De XPS-viewer is een programma waarmee u XPS-documenten kunt weergeven en doorzoeken, machtigingen voor XPS-documenten kunt instellen en XPS-documenten digitaal kunt ondertekenen. Als u de XPS-viewer wilt gebruiken, opent u een XPS-document. Raadpleeg voor meer informatie Wat is de XPS-viewer? en XPS-documenten: veelgestelde vragen.

Afbeelding van de werkbalk in de XPS-viewer
Werkbalk in de XPS-viewer

Werkbalkknoppen in de XPS-viewer

Werkbalkknop Gebruik
Werkbalkknop

Bestand

Gebruik

Een XPS-document in de viewer openen, een kopie van een document opslaan, een document afdrukken of de viewer afsluiten. U kunt ook documentgegevens bekijken, zoals de auteur of de aanmaakdatum.

Werkbalkknop

Machtigingen

Gebruik

Machtigingen voor documenten instellen, wijzigen en weergeven. U kunt ook het account selecteren waarvoor u machtigingen wilt instellen. Als u de auteur van het document bent, kunt u machtigingen voor het document instellen of wijzigen. Als u niet de auteur van het document bent, kunt u zien welke machtigingen u voor het document hebt.

Werkbalkknop

Handtekeningen

Gebruik

Hiermee kunt u documenten digitaal ondertekenen, handtekeningen van andere personen opvragen en de digitale handtekeningen bekijken waarmee documenten zijn ondertekend.

Werkbalkknop
Overzicht Afbeelding van de knop Uitlijnen in de XPS-viewer
Gebruik

Een overzicht van het document weergeven. U kunt ook zoekresultaten en digitale handtekeningen van een document weergeven in het overzichtsvenster. (Voor sommige documenten is geen overzicht beschikbaar.)

Werkbalkknop
Afdruk Afbeelding van de knop Afdrukken in de XPS-viewer
Gebruik

Een XPS-document afdrukken. Als op het document machtigingen zijn toegepast, kunt u het alleen afdrukken als u afdrukmachtigingen hebt.

Werkbalkknop
Weergave Afbeelding van de knop Weergeven in de XPS-viewer
Gebruik

Kies de gewenste grootte voor het weergeven van het document. De opties zijn onder andere weergave op 100%, miniatuurweergave en volledig scherm.

Werkbalkknop

Zoekvak

Gebruik

Een of meer woorden zoeken in het document. De zoekresultaten worden weergegeven in het overzichtsvenster.