Waarom is mijn tv-programma niet opgenomen in Windows Media Center?

Als een tv-programma in Windows Media Center niet wordt opgenomen en de uitzending van het programma al is afgelopen, kunt u niet meer teruggaan en het programma opnieuw opnemen. Mogelijk kunt u echter uw instellingen of uw hardwareconfiguratie wijzigen om opnamefouten in de toekomst te voorkomen.

Als het niet-opgenomen programma op een ander tijdstip wordt uitgezonden, kunt u de opname opnieuw plannen. Zie Tv opnemen in Windows Media Center voor meer informatie over het plannen van tv-programma's die u wilt opnemen.

Hierna vindt u enkele redenen waarom een tv-programma niet wordt opgenomen:

Alles weergeven

Er is sprake van een opnameconflict

Als u voor een bepaalde tijd meer geplande opnamen hebt dan beschikbare tv-tuners op uw computer, waarschuwt Media Center u voor een dreigend opnameconflict. U kunt dan de instructies volgen om het conflict op te lossen.

Als u uw computer niet gebruikt wanneer er een opnameconflict dreigt, probeert Media Center het conflict zelfstandig op te lossen. Indien mogelijk zoekt Media Center voor een van de programma's een alternatieve datum en tijd. De opnameplanning wordt dan aangepast zodat beide programma's worden opgenomen. Anders wordt op basis van de volgende prioriteiten bepaald welk programma wordt opgenomen (in deze volgorde):

 1. Een eenmalige opname (geen deel van een serie)

 2. De opgegeven prioriteit voor series

 3. Het programma dat het eerst is gepland

Als er sprake is van een opnameconflict tussen twee afleveringen van verschillende aanvragen voor het opnemen van een serie, wordt op basis van de instellingen van prioriteiten voor series bepaald welk programma wordt opgenomen. U kunt de instellingen van prioriteiten voor series zodanig wijzigen dat uw favoriete serie toch wordt opgenomen indien er sprake is van een conflict.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Serie, Prioriteiten wijzigen.

 2. Klik op de pijl OmhoogAfbeelding van de Pijl-omhoog of de pijl OmlaagAfbeelding van de Pijl-omlaag om een geplande serie omhoog of omlaag te plaatsen in de lijst met prioriteiten voor een serie. Klik vervolgens op Gereed.

  Wanneer u een nieuwe serie plant, wordt deze automatisch onder aan de lijst toegevoegd en krijgt deze de laagste prioriteit.

Zie Opnameproblemen oplossen in Windows Media Center voor meer informatie over opnameconflicten.

Tip

 • Als u vaak opnameconflicten hebt, kunt u overwegen een extra tv-tuner aan uw computer toe te voegen zodat u twee tv-programma's op verschillende kanalen tegelijkertijd kunt opnemen.

Er is geen beschikbare ruimte op de harde schijf

Media Center kan geen gepland programma opnemen als er niet voldoende ruimte op de harde schijf is om het programma op te slaan. U kunt bepaalde eerder opgenomen programma's verwijderen om meer ruimte te maken. U kunt ook de maximale schijfruimte voor tv-opnamen in Media Center vergroten. Als u meerdere harde schijven hebt, kunt u bovendien het station wijzigen waarop Media Center uw opgenomen tv-programma's opslaat wanneer er een schijf vol is.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Recorder en Opslag voor recorder.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Klik onder Maximale schijfruimte voor tv-opnamen op de plus- (+) of minknop (-) om de maximale schijfruimte voor tv-opnamen op het station op te geven.

  • Klik onder Opnemen op station op de plus- (+) of minknop (-) om een nieuw station voor Media Center te kiezen waarop opgenomen tv-programma's moeten worden opgeslagen.

 3. Klik op Opslaan.

Opmerkingen   

 • Met Media Center kunnen meerdere stations worden gecontroleerd op opgenomen tv-programma's, maar opgenomen tv-programma's kunnen alleen worden opgeslagen op het station dat in Opslag voor recorder is opgegeven.

 • HD-tv-programma's nemen veel meer ruimte op de harde schijf in dan standaarddefinitieopnamen waardoor uw station sneller vol is.

 • Als er weinig beschikbare ruimte is op de harde schijf, wordt een programma soms wel opgenomen maar wordt het vervolgens automatisch verwijderd om ruimte vrij te maken voor de volgende opname. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken, en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Recorder, Standaardwaarden voor opnamen als u deze en andere instellingen wilt wijzigen.

Het tv-signaal is niet beschikbaar

Als u geen tv-signaal krijgt in Media Center, moet u eerst controleren dat de tv-signaalkabel op de juiste wijze op uw tv-tuner is aangesloten. Als alles op de juiste wijze is aangesloten maar u nog steeds geen signaal krijgt, kan dat een van de volgende redenen hebben:

 • Uw tv-signaal werkt niet correct. Mogelijk is het signaal van uw tv-serviceaanbieder tijdelijk niet beschikbaar. U kunt contact opnemen met uw tv-serviceaanbieder, maar u moet de opname waarschijnlijk annuleren of opnieuw plannen totdat het signaal weer werkt. Zie Tv kijken in Windows Media Center: veelgestelde vragen voor andere problemen met uw tv-signaal.

 • Uw tv-tuner werkt niet correct. Zorg ervoor dat u het meest recente stuurprogramma voor uw tv-tuner hebt geïnstalleerd op uw computer. Zie Een stuurprogramma bijwerken voor hardware die niet goed werkt voor meer informatie.

 • Media Center heeft technische problemen. Als Media Center geen tv-signaal om op te nemen kan detecteren maar anders alles goed werkt, moet u proberen de computer opnieuw op te starten.

Uw computer is uitgeschakeld of de accu van uw laptop is leeg

Met Media Center kan een tv-programma zelfs worden opgenomen als uw computer in de slaapstand, hybride slaapstand of sluimerstand staat. Als uw computer echter op het moment van een geplande opname is uitgeschakeld, wordt het programma niet opgenomen.

Als u een tv-programma op een laptop opneemt, wordt een geplande opname voortgezet zelfs als de laptop in de slaapstand, hybride slaapstand of sluimerstand staat en deze gebruikmaakt van accuvoeding. Als de accuvoeding leeg is, wordt de opname gestopt.

Media Center kan het kanaal niet vinden of heeft het verkeerde kanaal opgenomen

Media Center kan een fout aantreffen bij het wijzigen van kanalen om de opname van een programma te beginnen. Ook kan het voorkomen dat het verkeerde kanaal wordt opgenomen. Deze problemen komen vaker voor als uw tv-signaal via een settopbox komt. Een fout bij het wijzigen van het kanaal op een settopbox kan de volgende oorzaken hebben:

 • De infraroodkabel (IR) op uw settopbox is niet correct geplaatst. Als de infraroodkabel (IR) niet goed is geplaatst aan de voorkant van de settopbox of helemaal niet is aangesloten, kan Media Center geen signaal naar de settopbox sturen om een kanaal te wijzigen.

 • De snelheid voor het wijzigen van het tv-kanaal op de settopbox is te snel of te traag. Als er een verkeerde snelheid is geselecteerd voor het wijzigen van het kanaal, krijgt de settopbox mogelijk slechts het signaal voor twee van de drie kanaalnummers die worden verzonden door Media Center, waardoor slechts twee cijfers van het kanaal worden gewijzigd in plaats van drie. U kunt uw tv-signaal opnieuw instellen en een andere snelheid kiezen voor het wijzigen van het kanaal.

  • Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Tv-signaal instellen en volg ten slotte de instructies.

 • Media Center probeert over te schakelen naar een kanaal dat niet is opgenomen in uw tv-pakket. Als u een settopbox gebruikt, kan deze asynchroon met Media Center worden, waardoor Media Center het verkeerde kanaal opneemt. U kunt ongewenste kanalen verbergen in Media Center om te voorkomen dat wordt opgenomen van kanalen die u niet ontvangt. U kunt ook verborgen kanalen weergeven die u wel ontvangt zodat Media Center toegang tot deze kanalen kan krijgen.

  1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Gids, Kanalen bewerken.

  2. Blader door de lijst en zoek de kanalen op die u wilt weergeven of verbergen.

  3. Schakel het selectievakje naast elk kanaal in om de instelling ervan te wijzigen. Klik vervolgens op Opslaan.

   Wanneer het selectievakje is ingeschakeld, wordt het kanaal weergegeven in de gids. Wanneer het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het kanaal niet weergegeven.

Opmerking

 • Als u een settopbox gebruikt en er een bericht op het scherm verschijnt, moet u de afstandsbediening van uw settopbox gebruiken om actie te ondernemen voordat u kanalen in Media Center kunt wijzigen.

Andere redenen waarom een programma niet is opgenomen

 • De gids is verouderd. Met Media Center wordt de gids automatisch bijgewerkt, maar u kunt de laatste gidsinformatie ook handmatig downloaden.

  • Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Taken en klik achtereenvolgens op Instellingen, Tv, Gids, Nieuwe programmagegevens downloaden, OK.

   U wordt geïnformeerd wanneer de programmagegevens up-to-date zijn. Zie De gids gebruiken in Windows Media Center voor meer informatie over de gids.

 • Er zijn beperkingen voor een specifiek programma. Als een omroep beperkingen instelt waardoor een programma niet kan worden opgenomen, kan Media Center het programma niet opnemen.

 • U hebt de limiet bereikt voor het maximale aantal programma's dat wordt bewaard voor een serie. Standaard worden in Media Center zoveel mogelijk programma's bewaard voor een tv-serie die wordt opgenomen. Als het echter niet lukt programma's van een specifieke serie op te nemen, moet u de instellingen voor de serie controleren.

  1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Serie.

  2. Klik op de naam van de serie en klik vervolgens op Serie-instellingen om de instellingen voor een specifieke serie weer te geven en aan te passen.

Als u nog steeds niet weet waarom een programma niet is opgenomen, kunt u de opnamegeschiedenis raadplegen.

 1. Blader op het startscherm van Windows Media Center naar Tv en klik achtereenvolgens op Tv-opnamen, Geplande opnamen weergeven, Geschiedenis.

 2. Klik op Sorteren op datum, Sorteren op status of Sorteren op titel om de lijst in te delen.

  De status van elk programma wordt naast de titel weergegeven.

  Klik op de titel voor meer details over de opnamestatus.

Opmerking

 • U hebt een analoge of digitale tv-tuner nodig om live-tv af te spelen en op te nemen in Windows Media Center. Als uw computer geen tv-tuner bevat, kunt u er wellicht een toevoegen. Zie Help-informatie opvragen over uw tv-tunerkaart of neem contact op met de fabrikant van uw computer voor meer informatie over het verkrijgen van een tv-tuner.