Windows Touch en Internet Explorer: werken samen beter

Als u een computer gebruikt die geschikt is voor multi-aanraking en waarop Windows 7 is geïnstalleerd, zult u merken dat er een aantal manieren zijn om Windows Touch met uw vingertoppen te besturen. Internet Explorer 8 beschikt over een aantal unieke aanraakfuncties die u misschien nog niet kende, ook al hebt u eerder een tablet-pc of aanraakscherm met Windows 7 gebruikt.

De verbeteringen op aanraakgebied in Internet Explorer zijn onder te verdelen in twee categorieën: een meer accurate en een meer natuurlijke aanraking.

Er zijn bijvoorbeeld manieren om op een webpagina snel in- en uit te zoomen met uw vingertoppen om makkelijker op een koppeling te kunnen tikken, een tekst of afbeelding beter zichtbaar te maken of gewoon de ruimte op uw scherm beter te benutten.

Tikken om te vergroten

Omdat een vingertop nu eenmaal minder precies is dan een muis of trackpad, helpt Internet Explorer u trefzekerder te zijn bij het aanraken. Een van de lastigste dingen, vooral bij gebruik van een laptop met een klein scherm, is tikken op een koppeling op een volle webpagina die nog meer koppelingen bevat. U zit er al snel naast zodat de verkeerde koppeling wordt geopend.

Om er zeker van te zijn dat u altijd de juiste koppeling raakt, tikt u eerst met twee vingertoppen ergens op de pagina om op die plek in te zoomen. Vervolgens tikt u met één vingertop op de koppeling die nu beter zichtbaar is. Als de nieuwe webpagina wordt geopend, zal deze automatisch op de normale grootte openen.

Het tikken met twee vingers om in te zoomen gevolgd door het tikken met een vinger is eenvoudig en kost niet meer dan twee seconden.

Als u een webpagina wilt terugkrijgen op de normale grootte nadat u hebt ingezoomd, tikt u gewoon nog een keer met twee vingers.

Afbeelding van een webpagina op normale grootte
Als u met twee vingers op uw scherm tikt op de plek van die twee cirkels, zal Internet Explorer inzoomen op de plek tussen uw vingertoppen.
Afbeelding van een gedeelte van de webpagina die vergroot is door met twee vingers te tikken
Door met twee vingers te tikken, zoomt u in op de plek waar u tikt zodat u makkelijker koppelingen kunt selecteren die anders te klein zijn voor uw vingertoppen.

Bepaal hoever u wilt in- of uitzoomen

Windows Touch zal het naar verwachting goed doen op laptops met kleine schermen en mogelijkheden voor multi-aanraking. Bij gebruik van kleine schermen is het handig om te kunnen inzoomen, bijvoorbeeld om foto's beter te kunnen bekijken. U kunt het tikken met twee vingers gebruiken om snel in te zoomen op een bepaald gedeelte van een webpagina, maar u wilt ook kunnen bepalen tot hoever u kunt in- of uitzoomen.

Daarvoor moet u uw twee vingertoppen op het scherm plaatsen en ze langzaam uit elkaar bewegen. De pagina wordt dan groter en groter naarmate u uw vingertoppen verder uit elkaar beweegt. Beweeg uw vingertoppen weer naar elkaar toe om de webpagina kleiner te maken.

Tabbladen sluiten

Ook niet altijd even makkelijk is het aanraken van het knopje Tabblad sluiten Afbeelding van de knop Tabblad sluiten als u met uw vingertop een browsertabblad in Internet Explorer wilt sluiten. Om dit te makkelijker te maken is dat gedeelte op een aanraakscherm vergroot.

U zult deze wijziging niet zien aangezien de knop Tabblad sluiten er hetzelfde uit blijft zien, of u Internet Explorer nu gebruikt op een pc met of zonder aanraakscherm. Op een aanraakscherm is het actieve gedeelte rondom de knop echter groter. Hierdoor wordt het tabblad ook gesloten als u de knop net mist met uw vingertop.

Afbeelding van een tabblad inInternet Explorer
Internet Explorer vergroot het gebied rondom de knop Tabblad sluiten die u met uw vingertop moet raken om een browsertabblad te kunnen sluiten.

Aantikken om heen en weer te bladeren

Op een aanraakscherm is het makkelijk om vooruit te bladeren of terug te gaan naar een webpagina die u eerder hebt bezocht. Als u terug wilt gaan naar de webpagina die u het laatst hebt bezocht, zet u uw vingertop op de pagina en veegt deze naar rechts, alsof u terugbladert in een boek. Om te voorkomen dat u per ongeluk op een koppeling klikt in plaats van op de pagina zelf, kunt u dit het beste doen op een gedeelte van de webpagina waar geen koppelingen zijn.

Bij het heen en weer bladeren, laat Internet Explorer kort een voorbeeld van de te openen pagina zien voordat de pagina helemaal opent.

Als u vooruit wilt bladeren naar een webpagina, veegt u de pagina naar links alsof u de pagina links van het scherm wilt vegen. (U kunt alleen naar een vorige of volgende webpagina gaan als u die volgende of vorige webpagina al eerder hebt bezocht.)

Meer ruimte tussen de koppelingen

Internet Explorer merkt het als u uw vingertop gebruikt in plaats van een muis of trackpad. Als u met uw vingertop de lijst met favorieten opent, zal Internet Explorer de ruimte tussen de koppelingen groter maken om het aantikken te vergemakkelijken. Dit lijkt misschien geen erg grote wijziging maar het is wel erg handig als u snel achter elkaar iets aantikt op een klein scherm.

Afbeelding van de lijst met favorieten met een grotere tussenruimte
Afbeelding van de lijst met favorieten met een kleinere tussenruimte
Als u met uw vingertop de lijst met favorieten opent, zal Internet Explorer de ruimte tussen de koppelingen groter maken (boven) dan wanneer u uw muis of trackpad gebruikt (onder).

Deze grotere tussenruimte is misschien niet direct zichtbaar als u de eerste keer een aanraakscherm gebruikt, maar als u eenmaal weet waar u op moet letten, zult u meer van dit soort kleine wijzigingen zien in Internet Explorer.

U ziet dezelfde grotere tussenruimte als u de Adresbalk met uw vingertop opent om de lijst met webpagina's te zien die u onlangs hebt bezocht. Nogmaals, Internet Explorer merkt als u deze lijst via aanraken opent en verbreedt vervolgens de tussenruimte tussen de koppelingen zodat u makkelijker op de gewenste koppeling kunt klikken.

Afbeelding van de Adresbalk met een grotere tussenruimte
Afbeelding van de Adresbalk met een kleinere tussenruimte
Als u met uw vingertop de Adresbalk opent, zal Internet Explorer de ruimte tussen de koppelingen groter maken (boven) dan wanneer u uw muis of trackpad gebruikt (onder).

Natuurlijke bewegingen

U kunt ook standaard Windows Touch-bewegingen gebruiken om Internet Explorer te bedienen, bewegingen die u in heel Windows kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een vingertop op een lange webpagina zetten en de pagina met een vegende beweging naar boven of naar beneden laten gaan. Of u kunt uw vingertop op het scherm naar boven of naar beneden schuiven om de pagina langzaam naar boven of naar beneden te bewegen.

U kunt ook twee vingertoppen op een webpagina zetten en dan de pagina naar links of rechts bewegen als deze te groot is voor uw browservenster.

Deze bewegingen voelen natuurlijk aan, alsof u gewoon een pagina omslaat in plaats van een digitale afbeelding te bewegen. Als u een lange pagina met uw vingertop helemaal naar het einde veegt, zult u zien dat deze zachtjes stuitert op het eind. Dit geeft aan dat de pagina niet verder loopt.

Probeert u het zelf maar eens.

Een aantal van deze bewegingen wordt pas logisch als u ze zelf uitprobeert in Internet Explorer. Geef er een slinger aan en ontdek hoe natuurlijk en makkelijk het is om uw vingertoppen te gebruiken bij het bladeren.

Zie Windows Touch voor meer informatie.