Met de functie Gebruikersaccountbeheer in Windows kunt u ongeoorloofde wijzigingen aan uw computer voorkomen. Er wordt om uw toestemming gevraagd of u wordt gevraagd het administrator‌wachtwoord op te geven voordat acties kunnen worden uitgevoerd die gevolgen kunnen hebben voor de werking van de computer of waarbij de instellingen voor andere gebruikers worden gewijzigd. Wanneer er een bericht van Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, moet u dat zorgvuldig doorlezen en erop letten dat de naam die wordt weergegeven overeenkomt met de actie die u wilt uitvoeren of het programma dat u wilt starten.

Doordat deze acties vooraf in Gebruikersaccountbeheer worden gecontroleerd, kan worden voorkomen dat met behulp van schadelijke software (malware) en spyware programma's worden geïnstalleerd of wijzigingen aan uw computer worden doorgevoerd zonder dat u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Wanneer uw toestemming of wachtwoord voor een taak is vereist, wordt u daarop door middel van een van de volgende berichten van Gebruikersaccountbeheer geattendeerd:

Windows heeft uw toestemming nodig om door te kunnen gaan

Afbeelding van het schild van Gebruikersaccountbeheer voor Windows-bewerkingen

Er wordt geprobeerd een Windows-functie of -programma te starten. Omdat dat gevolgen kan hebben voor andere gebruikers van deze computer, is uw toestemming vereist. Controleer of de naam van de actie overeenkomt met de functie die u wilt uitvoeren of het programma dat u wilt uitvoeren.

Uw toestemming is nodig om met een programma te kunnen doorgaan

Afbeelding van het schild van Gebruikersaccountbeheer voor digitaal ondertekende programma's

Er wordt geprobeerd een programma te starten dat geen deel uitmaakt van Windows. Daarvoor is uw toestemming vereist. Het programma beschikt over een geldige digitale handtekening die de naam en de uitgever aangeeft, zodat u ervan op aan kunt dat het om een legitiem programma gaat. Controleer of dit het programma is dat u wilt uitvoeren.

Een onbekend programma wil toegang tot uw computer verkrijgen

Afbeelding van het schild van Gebruikersaccountbeheer voor programma's zonder digitale handtekening

Een onbekend programma beschikt niet over een geldige digitale handtekening van de uitgever, waardoor u niet kunt controleren of het om een legitiem programma gaat. Dit hoeft niet per se gevaarlijk te zijn: er zijn veel oudere, legitieme programma's die niet van een handtekening voorzien zijn. Wees echter extra voorzichtig en voer dit programma alleen uit als dit afkomstig is van een betrouwbare bron, zoals de oorspronkelijke cd-rom of de website van de uitgever.

Dit programma wordt geblokkeerd

Afbeelding van het schild van Gebruikersaccountbeheer voor programma's die door een beheerder zijn geblokkeerd

Dit is een programma dat de beheerder uitdrukkelijk heeft geblokkeerd en dat daarom niet op uw computer kan worden uitgevoerd. Als u dit programma wilt uitvoeren, vraagt u de beheerder de blokkering voor het programma op te heffen.

Het is raadzaam u via een standaardgebruikersaccount bij de computer aan te melden. U kunt surfen op internet, e‑mail verzenden en een tekstverwerkingsprogramma gebruiken zonder dat u daarvoor een Administrator-account hoeft te gebruiken. Wanneer u een beheertaak wilt uitvoeren, zoals het installeren van een nieuw programma of het wijzigen van een instelling die gevolgen heeft voor andere gebruikers, hoeft u geen Administrator-account te activeren. Voordat u de taak in Windows kunt uitvoeren, wordt u echter gevraagd daarvoor toestemming te geven of een administratorwachtwoord op te geven.

U kunt de beveiliging van uw computer verbeteren door standaardgebruikersaccounts te maken voor alle gebruikers die de computer delen. Wanneer iemand met een standaardaccount software probeert te installeren in Windows, wordt gevraagd het wachtwoord voor een Administrator-account op te geven zodat de software niet zonder uw medeweten en toestemming kan worden geïnstalleerd.