Privacyverklaring voor de Microsoft Error Reporting Service

Laatst bijgewerkt: oktober 2010

Microsoft hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Microsoft Error Reporting Service (MER) informatie verzamelt en hoe deze kan worden gebruikt. Deze verklaring is niet van toepassing op andere online of offline websites, producten of services van Microsoft.

Waarom verzamelt Microsoft informatie over fouten en problemen?

Met deze informatie kunnen Microsoft en Microsoft-partners problemen vaststellen in de software die u gebruikt en daarvoor oplossingen bieden. Niet voor alle problemen zijn oplossingen beschikbaar, maar als dit wel het geval is, worden ze aangeboden als te installeren update of u ontvangt een stapsgewijze instructie om het probleem op te lossen. Een aantal oplossingen worden ook in servicepacks en toekomstige versies van de software opgenomen. Hierdoor worden problemen zoveel mogelijk voorkomen en wordt de software betrouwbaarder.

Hoe wordt de informatie verzameld?

Veel software van derden of van Microsoft, met inbegrip van een aantal Windows-besturingssystemen, zijn ontworpen om met de MER-service samen te werken. Als zich in een van deze softwareprogramma's een probleem voordoet, kunt u worden gevraagd of u dit wilt rapporteren. U kunt de details van het rapport weergeven voordat u het rapport verzendt, hoewel sommige bestanden een indeling kunnen hebben die niet leesbaar is.

Een aantal softwareprogramma’s geeft u de mogelijkheid problemen automatisch te rapporteren zodat u niet telkens toestemming hoeft te geven. Als u de functie voor het automatisch rapporteren van problemen gebruikt, wordt u niet gevraagd de gegevens in het rapport te bekijken voordat het wordt verzonden. Er worden echter alleen gegevens verzameld als u (of de systeem- of netwerkbeheerder) ervoor heeft gekozen problemen te rapporteren. U kunt de rapportage van problemen op elk gewenst moment stopzetten.

Enterprise-klanten kunnen Microsoft System Center Desktop Error Monitoring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=232985) gebruiken voor het rapporteren van fouten, het verzamelen van gegevens en het bepalen welke informatie wordt verstuurd naar Microsoft. Zie voor meer informatie de Microsoft System Center Operations Manager 2007 Privacyverklaring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=85868).

Windows-beheerders kunnen Groepsbeleid gebruiken om de meeste instellingen voor de MER-service aan te passen. Zie voor meer informatie Windows Error Reporting (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=148428).

Welk type gegevens kunnen worden verzameld?

De MER-service kan informatie verzamelen over problemen die zorgen voor een onderbreking van uw werk en over fouten die op de achtergrond optreden. Het is belangrijk om fouten op te sporen die zich op de achtergrond voordoen omdat deze problemen, indien onopgelost, voor extra problemen kunnen zorgen, zoals lagere prestaties of fouten in programma’s.

De rapporten bevatten gegevens die nuttig zijn bij het onderzoeken en oplossen van het opgetreden probleem, zoals:

  • Waar het probleem zich heeft voorgedaan in de software of hardware.

  • Het soort of de ernst van het probleem.

  • Bestanden die het probleem helpen beschrijven. Deze fouten zijn gewoonlijk door het systeem of door een rapport gegenereerde bestanden over het softwaregedrag voor of na het optreden van het probleem.

  • Basisgegevens over software en hardware. Dit kan informatie zijn over de versie van het besturingssysteem of de taal, het model apparaat en de fabrikant, of de grootte van het geheugen of de harde schijf.

  • Mogelijke problemen met softwareprestaties en compatibiliteit.

Doordat u zich bij het verzenden van het rapport aanmeldt bij een online service, wordt er ook informatie zoals uw IP-adres, de versie van uw besturingssysteem, de browserversie en uw land- en taalinstellingen verzameld. Deze gegevens worden echter alleen gebruikt voor het genereren van statistische informatie. Ze worden niet gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen.

Rapporten kunnen onbedoeld persoonlijke gegevens bevatten, maar deze worden niet gebruikt om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Een rapport met bijvoorbeeld een momentopname van het geheugen kan uw naam, een deel van een document waaraan u werkte of gegevens bevatten die u onlangs naar een website hebt verzonden. Als u virtuele apparaten host met een Windows-besturingssysteem, kunnen rapporten die door het Windows-besturingssysteem voor de MER-service worden gegenereerd, gegevens over virtuele apparaten bevatten. Als u zich zorgen maakt over persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die mogelijk in een rapport zijn opgenomen, moet u het rapport niet verzenden.

Nadat u het rapport hebt verzonden, kan u worden gevraagd aan een kort onderzoek deel te nemen over het door u ondervonden probleem. Als u ervoor kiest in dit onderzoek uw telefoonnummer of e-mailadres beschikbaar te stellen, is uw rapport persoonlijk te identificeren. Microsoft kan in dat geval contact met u opnemen voor extra informatie om het door u gerapporteerde probleem op te lossen.

Vanaf Windows 7 genereert MER een GUID (globally unique identifier) die op uw computer wordt opgeslagen en die samen met de rapporten wordt verzonden om uw computer een unieke aanduiding te geven. De GUID is een willekeurig gegenereerd getal; het bevat geen persoonlijke gegevens en wordt niet gebruikt om u te identificeren. Aan de hand van deze GUID kunnen we peilen hoe algemeen de ontvangen feedback is en welke prioriteit eraan moet worden toegekend. Zo kan Microsoft door middel van de GUID bijvoorbeeld onderscheid maken tussen één klant die een probleem honderd keer ondervindt, en honderd klanten die hetzelfde probleem eenmaal ondervinden.

Wie kan de informatie gebruiken en hoe wordt deze gebruikt?

De informatie over fouten en problemen wordt door Microsoft gebruikt om verbeteringen aan te brengen in producten en services van Microsoft en in software en hardware van derden die is ontworpen voor gebruik met deze producten en services. Werknemers, contractanten, leveranciers en partners van Microsoft kunnen toegang krijgen tot gegevens die door de rapportageservice zijn verzameld, met inbegrip van de antwoorden op de onderzoeken. Ze zullen deze gegevens echter alleen gebruiken voor het repareren en verbeteren van producten en services van Microsoft en van de software en hardware van derden die is ontworpen voor gebruik met producten en services van Microsoft.

Als bijvoorbeeld een rapport aangeeft dat er een product van derden bij het probleem is betrokken, kan Microsoft die gegevens naar de leverancier van dat product sturen. De leverancier kan de gegevens doorsturen naar onderleveranciers en naar partners, maar alle partijen dienen zich te houden aan de voorwaarden van deze privacyverklaring.

Om de kwaliteit te verbeteren van de producten die worden uitgevoerd op Microsoft-software, kan Microsoft verzamelde informatie over fouten en problemen met anderen delen. Verzamelde gegevens worden gebruikt voor statistische analyses en bevatten geen specifieke informatie uit afzonderlijke rapporten, of persoonlijke of vertrouwelijke gegevens afkomstig van een rapport.

Opslag, verwerking en publicatie van informatie

Gegevens die door Microsoft zijn verzameld door de MER-service, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land of andere regio waar Microsoft dan wel dochter- of zusterondernemingen of dienstverleners zijn gevestigd. Microsoft houdt zich aan de overeenkomsten en standpunten die zijn opgesteld door de Department of Commerce in de Verenigde Staten met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Microsoft mag informatie over u gebruiken, waaronder de inhoud van uw communicatie, of deze om de volgende redenen openbaar maken: (a) voldoen aan wetgeving of gehoor geven aan juridische verzoeken of processen; (b) de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten beschermen, waaronder het uitvoeren van onze overeenkomsten of beleid met betrekking tot uw gebruik van de services; of (c) handelen in goede overtuiging dat zulke toegang of bekendmaking noodzakelijk is voor het beschermen van de persoonlijke veiligheid van de werknemers en klanten van Microsoft, of het publiek.

Microsoft huurt regelmatig andere bedrijven in om namens haar bepaalde diensten te verstrekken, zoals het bieden van klantondersteuning, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyses van onze rapporten. Microsoft geeft die bedrijven alleen de persoonlijke informatie die zij nodig hebben om de service te kunnen leveren. Deze bedrijven zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te beschermen en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Beveiliging

Microsoft is overtuigd van het belang van beveiliging van uw gegevens. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De door u verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen met beperkte toegang. Deze systemen bevinden zich op gecontroleerde afdelingen.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd zal deze privacyverklaring worden bijgewerkt naar aanleiding van wijzigingen in onze producten en services en op basis van feedback van klanten. Wanneer we wijzingen aanbrengen, wijzigen we de datum bij "Laatst bijgewerkt" bovenaan deze verklaring. We raden u aan deze privacyverklaring af en toe door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Meer informatie

Microsoft ontvangt graag uw feedback over deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of van mening bent dat wij ons er niet aan houden, neem dan contact met ons op via de website Microsoft Ondersteuning (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=148430).

Microsoft Error Reporting Service

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 USA

De contactgegevens voor de Microsoft-dochter- of zusterondernemingen in uw land of regio vindt u op de website Microsoft Worldwide (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=33329).