Veelbezochte websites bijhouden door ze in Internet Explorer als favoriet op te slaan. Favorieten worden gedeeld tussen Internet Explorer en Internet Explorer voor het bureaublad. U kunt favorieten weergeven, toevoegen en indelen. U kunt dit doen met favorieten uit de adresbalk en uit de traditionele lijst met favorieten in Internet Explorer voor het bureaublad.

Favorieten toevoegen

Als u zich op een site bevindt die u aan uw favorieten wilt toevoegen, veegt u vanaf de onderrand omhoog (of u klikt met de rechtermuisknop), zodat de app-opdrachten wordt weergegeven. Tik of klik op de knop Favorieten De knop Favorieten, tik of klik op Aan Favorieten toevoegen Toevoegen aan favorieten en tik of klik vervolgens op Toevoegen. U kunt een favoriet item ook opslaan door op Ctrl+D te drukken.

Of tik of klik in de browser voor het bureaublad op de knop Favorieten naast de adresbalk en tik of klik vervolgens op Aan Favorieten toevoegen.

Uw favorieten weergeven

Veeg omhoog om de app-opdrachten weer te geven en tik of klik op de knop Favorieten om uw favorieten weer te geven De knop Favorieten. Tik of klik als uw favorieten zijn ingedeeld in mappen op het vervolgkeuzemenu Favorieten en selecteer een map om deze weer te geven. Tik of klik op een favoriet item om naar deze site te gaan.

Tik of klik op het bureaublad op de knop Favorieten naast de adresbalk om uw favorieten weer te geven. Tik of klik op een favoriet item in de lijst om naar deze site te gaan.

Alles weergeven

Uw favorieten indelen met behulp van mappen

U kunt uw favorieten gemakkelijker bijhouden als u ze in mappen indeelt. Groepeer nieuwswebsites bijvoorbeeld in de map Dagelijks nieuws of websites van winkels in de map Mijn favoriete winkels.

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven en tik of klik op de knop Favorieten De knop Favorieten.
 3. Tik of klik op Toevoegen aan favorieten en tik of klik op Nieuwe map.
 4. Voer een naam voor de map in en tik of klik op Maken.

Als u de volgende keer een favoriet item toevoegt, selecteert u eerst deze map (of een andere map) in het vervolgkeuzemenu voordat u op Toevoegen tikt of klikt.

Nieuwe mappen op het bureaublad maken

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Favorieten naast de adresbalk.

 3. Tik of klik in het vervolgkeuzemenu op Favorieten indelen.

 4. Tik of klik op Nieuwe map en typ een naam voor uw nieuwe map.

 5. Sleep opgeslagen favorieten naar uw nieuwe map.

  U kunt favorieten en mappen ook Opnieuw indelen of Verwijderen of de Naam wijzigen van favorieten en mappen vanuit het dialoogvenster Favorieten indelen.

Uw favorieten alfabetisch sorteren

Open het bureaublad, tik of klik op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk of tik of klik op de knop Favorieten, houd een favoriet item of een favoriete map ingedrukt (of klik met de rechtermuisknop) en tik of klik vervolgens op de knop Sorteren op naam.

Favorieten exporteren

Wanneer u Internet Explorer op meer dan één pc gebruikt, kunt u uw favorieten op de ene pc exporteren en op een andere pc importeren.

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Favorieten.

 3. Tik of klik in het vervolgkeuzemenu op Importeren en exporteren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor importeren/exporteren de optie Naar een bestand exporteren en klik of tik op Volgende.

 5. Selecteer Favorieten (en eventuele andere instellingen) die u wilt exporteren en tik of klik vervolgens op Volgende.

 6. Selecteer de mappen of favorieten die u wilt exporteren en tik of klik vervolgens op Volgende. Alle submappen worden door Internet Explorer automatisch geëxporteerd.

 7. In Internet Explorer wordt standaard een bestand met de naam Bladwijzers.htm in uw map Documenten gemaakt. Wanneer u de geëxporteerde favorieten op een andere locatie dan Documenten (bijvoorbeeld een schijf of een flash-station) wilt opslaan, tikt of klikt u op Bladeren en kiest u vervolgens een ander station. Tik of klik op Opslaan.

 8. Tik of klik op Voltooien.

Favorieten importeren

Importeer favorieten van de ene pc op een andere pc.

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Favorieten.

 3. Tik of klik in het vervolgkeuzemenu op Importeren en exporteren.

 4. Selecteer in het dialoogvenster Instellingen voor importeren/exporteren de optie Vanuit een bestand importeren en klik of tik vervolgens op Volgende.

 5. Selecteer Favorieten (en eventuele andere instellingen) die u wilt importeren en tik of klik vervolgens op Volgende.

 6. Internet Explorer importeert standaard vanuit een bestand met de naam Bladwijzers.htm in uw map Documenten. Tik of klik op Volgende om het standaardbestand te importeren, of vraag Internet Explorer de favorieten vanuit een andere locatie te importeren. Tik of klik op Bladeren en selecteer een bestand, of typ een locatie en bestandsnaam om te importeren. Tik of klik op Volgende.

 7. Selecteer de map waarin u de geïmporteerde favorieten wilt opslaan en tik of klik op Importeren.

 8. Tik of klik op Voltooien.Meer hulp nodig?