Internet Explorer biedt veel opties om het surfen op internet te vergemakkelijken.

Alles weergeven

Zoomen op een webpagina

U kunt inzoomen op een webpagina om deze beter leesbaar te maken. Met de zoomfunctie wordt alles op de pagina vergroot of verkleind, inclusief tekst en afbeeldingen.

In- of uitzoomen op een webpagina

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties.

 4. Verschuif onder Vormgeving de schuifregelaar In- en uitzoomen om in- of uit te zoomen.

In- of uitzoomen op een webpagina op het bureaublad

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra De knop Extra, en tik of klik vervolgens op In- en uitzoomen.
 3. Selecteer een vooraf gedefinieerd zoomniveau of geef een aangepast niveau op door op Aangepast te tikken of te klikken en een zoomwaarde op te geven.

Tekst groter of kleiner maken

U kunt de tekengrootte op een pagina groter of kleiner maken om de tekst beter leesbaar te maken in Internet Explorer op het bureaublad (als dat is toegestaan op de website).

De tekstgrootte wijzigen

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Druk op de Alt-toets om de menubalk weer te geven.

 3. Tik of klik op Weergave en tik of klik op Tekstgrootte.

 4. Kies of u de tekst groter of kleiner wilt maken dan het formaat op het scherm.

Een toetsenbord gebruiken om te surfen op internet

Druk op Tab om vooruit te gaan en op Shift+Tab om achteruit te gaan door de onderstaande schermelementen:

 • Koppelingen in de vorm van tekst of afbeeldingen

 • Tekstvelden op websiteformulieren

 • Hotspots in afbeeldingen met hyperlinks

 • De adresbalk

 • De balk met tabbladen

 • HTML-frames

U kunt ook op de toets F7 drukken om het bladeren met navigatietoetsen in te schakelen. U kunt dan tekst selecteren en door een webpagina navigeren met de standaardnavigatietoetsen op het toetsenbord: Home, End, Page Up, Page Down en de pijltjestoetsen.

Zie Internet Explorer sneltoetsen voor meer informatie over het gebruik van het toetsenbord.

Het lettertype, de opmaak en de kleuren wijzigen van pagina's op het bureaublad

U kunt het lettertype en de tekengrootte kiezen, evenals de voorgrond- en achtergrondkleuren die voor de weergave van webpagina's worden gebruikt. U kunt ook de kleur kiezen die wordt gebruikt voor de koppelingen op webpagina's.

Lettertypen voor websites kiezen

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra De knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Algemeen en tik of klik vervolgens onder Vormgeving op Lettertypen.

 4. Selecteer het gewenste lettertype en tik of klik op OK en tik of klik nogmaals op OK .

Kleuren voor websites kiezen

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra De knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Algemeen en tik of klik vervolgens onder Vormgeving op Kleuren.

 4. Schakel het selectievakje Kleuren Windows gebruiken uit.

 5. Tik of klik voor elke kleur die u wilt wijzigen op het kleurvakje, selecteer een nieuwe kleur en tik of klik vervolgens op OK.

 6. Tik of klik op OK en tik of klik vervolgens nogmaals op OK.

Alle lettertype- en kleurinstellingen voor websites overschrijven

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra De knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Algemeen en tik of klik vervolgens onder Vormgeving op Toegankelijkheid.

 4. Schakel de selectievakjes Specifieke kleuren van webpagina's negeren, Specifieke lettertypestijlen van webpagina's negeren en Specifieke lettertypegrootten van webpagina's negeren in.

 5. Tik of klik op OK en tik of klik vervolgens nogmaals op OK.

Internet Explorer aanpassen voor gebruik van een schermlezer of spraakherkenningssoftware

Met sommige Internet Explorer-functies kan een schermlezer onduidelijke of onjuiste informatie doorgeven.

Het gebruik van schermlezers in Internet Explorer verbeteren

 1. Open het bureaublad en tik of klik vervolgens op het pictogram Internet Explorer op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra De knop Extra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Geavanceerd.

 4. Breng een of meer van de volgende wijzigingen aan:

  • Plaats de cursor om te bepalen waar u wilt lezen of welke plek u wilt vergroten. Schakel onder Toegankelijkheid het selectievakje Systeeminvoegteken verplaatsen met focus- of selectieveranderingen in.

  • Geef in plaats van afbeeldingen tekst weer. Schakel onder Toegankelijkheid het selectievakje Alt-tekst altijd uitbreiden voor afbeeldingen in. Schakel onder Multimedia het selectievakje Afbeeldingen weergeven uit.

  • Voorkom dat overgangen tussen pagina's problemen veroorzaken met de schermlezer of spraakherkenningssoftware. Schakel onder Webpagina's bekijken het selectievakje Vloeiend schuiven gebruiken uit. Schakel onder Multimedia het selectievakje Afbeeldingen weergeven uit.

  • Voorkom dat geluid van webpagina's de schermlezer stoort. Schakel onder Multimedia het selectievakje Geluiden op webpagina's afspelen uit.

 5. Tik of klik op OK.Meer hulp nodig?