Hier zijn een aantal algemene oplossingen voor problemen die u mogelijk ondervindt met uw browser. U kunt ook naar antwoorden zoeken in het forum voor Internet Explorer.

Internet Explorer kan niet worden geopend of loopt meteen vast na het openen

Als u Internet Explorer niet kunt openen of als de browser kort wordt geopend maar direct daarna weer wordt afgesloten, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door te weinig geheugen of beschadigde of ontbrekende systeembestanden.

Alles weergeven

Uw pc opnieuw opstarten

Start uw pc opnieuw op om het geheugen te wissen en open vervolgens Internet Explorer.

Installeer de meest recente updates.

Voer Windows Update uit om problemen op te lossen door verouderde bestanden te vervangen, stuurprogramma's bij te werken en beveiligingsproblemen op te lossen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Update in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Controleren op updates.

 3. Download en installeer updates van Windows Update.

Internet Explorer in- en uitschakelen

U kunt Internet Explorer 11 niet verwijderen of opnieuw installeren, maar u kunt wel proberen de browser uit te schakelen en weer in te schakelen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Windows-onderdelen in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik vervolgens op Windows-onderdelen in- of uitschakelen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Windows-onderdelen het selectievakje Internet Explorer 11 uit en tik of klik op Ja in het dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u Internet Explorer 11 wilt uitschakelen.

 4. Schakel Internet Explorer 11 weer in door het selectievakje Internet Explorer 11 in te schakelen en op OK te tikken of klikken.

Internet Explorer loopt steeds vast

Er zijn veel redenen waardoor er problemen met Internet Explorer optreden en de browser vastloopt. Probeer de onderstaande oplossingen als de browser vaak vastloopt.

Alles weergeven

Installeer de meest recente updates.

Voer Windows Update uit om problemen op te lossen door verouderde bestanden te vervangen, stuurprogramma's bij te werken en beveiligingsproblemen op te lossen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Update in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Controleren op updates.

 3. Download en installeer updates van Windows Update.

De probleemoplosser Prestaties van Internet Explorer uitvoeren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Probleemoplossing in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Probleemoplossing.

 3. Tik of klik op Alles weergeven, selecteer Prestaties van Internet Explorer en volg de aanwijzingen in de probleemoplosser.

Hardwareversnelling uitschakelen

Hardwareversnelling maakt gebruik van de GPU van de pc om zware grafische taken, zoals het streamen van video's of het spelen van online-spellen, sneller te kunnen uitvoeren. Mogelijk kunt u de weergaveproblemen oplossen door deze functie uit te schakelen.

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de optie Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering.

 4. Tik of klik op OK en start vervolgens Internet Explorer opnieuw op om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Invoegtoepassingen uitschakelen

Invoegtoepassingen zijn apps waarvan in browsers gebruik wordt gemaakt om interactie mogelijk te maken met webinhoud zoals video's en spelletjes. Niet-compatibele of verouderde invoegtoepassingen kunnen ertoe leiden dat Internet Explorer traag is, vastloopt of websites incorrect weergeeft. Het is wellicht verstandig om alle invoegtoepassingen uit te schakelen en ze vervolgens uitsluitend in te schakelen als u ze nodig hebt. Zie Invoegtoepassingen beheren in Internet Explorer voor meer informatie over de manier waarop u invoegtoepassingen kunt uitschakelen.

Instellingen van Internet Explorer herstellen

Het herstellen van de oorspronkelijke instellingen van uw browser kan problemen met prestaties oplossen, maar maakt ook het merendeel van de aanpassingen die u hebt aangebracht ongedaan. Meer informatie over Internet Explorer-instellingen wijzigen of herstellen.

Pagina's worden niet correct weergegeven of zijn leeg

Probeer het volgende als gedeelten van een pagina ontbreken of tekst en afbeeldingen verkeerd zijn uitgelijnd.

Alles weergeven

Uw browsecache (tijdelijke internetbestanden) wissen

De browser slaat automatisch tijdelijke internetbestanden op zodat pagina's sneller kunnen worden geladen. Soms kunt u de weergaveproblemen voor pagina's verhelpen door deze cache te wissen.

In de insluitende browser

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties en tik of klik onder Geschiedenis op Selecteren.

 4. Selecteer In cache opgeslagen afbeeldingen en tik of klik op Verwijderen.

In de browser voor het bureaublad

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Algemeen, onder Browsegeschiedenis, op Verwijderen.

 4. Schakel het selectievakje Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden in en tik of klik op Verwijderen.

De pagina openen in de compatibiliteitsweergave

U kunt de compatibiliteitsweergave alleen inschakelen in Internet Explorer voor het bureaublad. Zie Weergaveproblemen met sites oplossen met de compatibiliteitsweergave voor meer informatie over het inschakelen van deze weergave.

Traceerbeveiliging uitschakelen

Schakel traceerbeveiliging uit voor de site waarop u zich bevindt. Zie Traceerbeveiliging gebruiken in Internet Explorer voor meer informatie.

Hardwareversnelling uitschakelen

Hardwareversnelling maakt gebruik van de GPU van de pc om zware grafische taken, zoals het streamen van video's of het spelen van online-spellen, sneller te kunnen uitvoeren. Mogelijk kunt u de weergaveproblemen oplossen door deze functie uit te schakelen.

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de optie Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering.

 4. Tik of klik op OK en start vervolgens Internet Explorer opnieuw op om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Problemen met websites rapporteren

Als in Internet Explorer een probleem optreedt met een bepaalde website die u bezoekt, kunt u het probleem rapporteren aan Microsoft. We gebruiken uw feedback om Internet Explorer en de wijze waarop Internet Explorer met websites werkt, te verbeteren.

Alles weergeven

Een probleem rapporteren in de insluitende browser

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 3. Tik of klik op de optie voor het rapporteren van problemen met websites.

Een probleem rapporteren in de browser voor het bureaublad

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra Extra, en tik of klik op de optie voor het rapporteren van problemen met websites.

Meer hulp nodig?