Hier zijn een aantal algemene oplossingen voor problemen die u mogelijk ondervindt met uw browser. Je kunt ook naar antwoorden zoeken in het forum voor Internet Explorer.

Internet Explorer kan niet worden geopend of loopt meteen vast na het openen

Als u Internet Explorer niet kunt openen of als de browser kort wordt geopend maar direct daarna weer wordt afgesloten, wordt het probleem mogelijk veroorzaakt door te weinig geheugen of beschadigde of ontbrekende systeembestanden.

Alles weergeven

Uw pc opnieuw opstarten

Start je pc opnieuw op om het geheugen te wissen en open vervolgens Internet Explorer opnieuw.

Installeer de meest recente updates.

Voer Windows Update uit om problemen op te lossen door verouderde bestanden te vervangen, stuurprogramma's bij te werken en beveiligingsproblemen op te lossen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Update in het zoekvak en tik of klik vervolgens Controleren op updates.

 3. Download en installeer updates van Windows Update.

Schakel Internet Explorer uit en aan

Je kunt Internet Explorer 11 niet verwijderen of opnieuw installeren, maar je kunt wel proberen de browser uit te schakelen en weer in te schakelen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Windows-onderdelen in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik op Windows-onderdelen in- of uitschakelen.

 3. Schakel in het dialoogvenster Windows-onderdelen het selectievakje Internet Explorer 11 uit, en tik of klik vervolgens op Ja in het dialoogvenster waarin je wordt gevraagd of je Internet Explorer 11 wilt uitschakelen.

 4. Schakel Internet Explorer 11 weer in door het selectievakje Internet Explorer 11 in te schakelen, en tik of klik vervolgens op OK.

Internet Explorer loopt vast, werkt niet meer of blijft hangen

Er zijn veel redenen waardoor er problemen kunnen optreden met Internet Explorer en de browser vastloopt. Probeer de onderstaande oplossingen als de browser vaak vastloopt.

Alles weergeven

Installeer de meest recente updates.

Voer Windows Update uit om problemen op te lossen door verouderde bestanden te vervangen, stuurprogramma's bij te werken en beveiligingsproblemen op te lossen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Update in het zoekvak en tik of klik vervolgens Controleren op updates.

 3. Download en installeer updates van Windows Update.

Voer de Probleemoplosser uit voor problemen met de prestaties van Internet Explorer

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Probleemoplossing in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Probleemoplossing.

 3. Tik of klik op Alles weergeven, selecteer Prestaties van Internet Explorer en volg de instructies in de Probleemoplosser.

Hardwareversnelling uitschakelen

Hardwareversnelling maakt gebruik van de GPU van de pc om zware grafische taken, zoals het streamen van video's of het spelen van online-spellen, sneller te kunnen uitvoeren. Mogelijk kunt u de weergaveproblemen oplossen door deze functie uit te schakelen.

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de optie Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering.

 4. Tik of klik op OK en start Internet Explorer opnieuw om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Invoegtoepassingen uitschakelen

Invoegtoepassingen zijn apps waarvan in browsers gebruik wordt gemaakt om interactie mogelijk te maken met webinhoud zoals video's en spelletjes. Niet-compatibele of verouderde invoegtoepassingen kunnen ertoe leiden dat Internet Explorer traag is, vastloopt of websites incorrect weergeeft. Het is wellicht verstandig om alle invoegtoepassingen uit te schakelen en ze vervolgens uitsluitend in te schakelen als je ze nodig hebt. Hoe je invoegtoepassingen uitschakelt, lees je in Invoegtoepassingen beheren in Internet Explorer.

Instellingen voor Internet Explorer opnieuw herstellen

Het herstellen van de oorspronkelijke instellingen van uw browser kan problemen met prestaties oplossen, maar maakt ook het merendeel van de aanpassingen die u hebt aangebracht ongedaan. Meer informatie over Internet Explorer-instellingen wijzigen of herstellen.

Internet Explorer loopt vast bij het bekijken van een video

Als Internet Explorer vastloopt tijdens het bekijken van een video, installeer dan Java of probeer enkele van de tips in Waarom worden video's niet afgespeeld in Internet Explorer?

Pagina's worden niet correct weergegeven of zijn leeg

Probeer het volgende als gedeelten van een pagina ontbreken of tekst en afbeeldingen verkeerd zijn uitgelijnd.

Alles weergeven

Uw browsecache (tijdelijke internetbestanden) wissen

De browser slaat automatisch tijdelijke internetbestanden op zodat pagina's sneller kunnen worden geladen. Soms kunt u de weergaveproblemen voor pagina's verhelpen door deze cache te wissen.

Opmerking

 • Met deze stap wordt ook de lijst Compatibiliteitsweergave verwijderd. Nadat je je browsegeschiedenis hebt verwijderd, moeten alle websites die je eerder aan de de lijst Compatibiliteitsweergave hebt toegevoegd, mogelijk opnieuw worden toegevoegd.

In de insluitende browser

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties en tik of klik onder Geschiedenis op Selecteren.

 4. Selecteer In cache opgeslagen afbeeldingen en tik of klik op Verwijderen.

In de browser voor het bureaublad

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Tik of klik op het tabblad Algemeen, onder Browsegeschiedenis, op Verwijderen.

 4. Schakel het selectievakje Tijdelijke internetbestanden en websitebestanden in en tik of klik op Verwijderen.

De pagina openen in de compatibiliteitsweergave

Je kunt Compatibiliteitsweergave alleen inschakelen in Internet Explorer voor het bureaublad. Zie Weergaveproblemen met sites oplossen met de compatibiliteitsweergave voor meer informatie over het inschakelen van deze weergave.

Traceerbeveiliging uitschakelen

Schakel traceerbeveiliging uit voor de site waarop u zich bevindt. Zie Traceerbeveiliging gebruiken in Internet Explorer voor meer informatie.

Hardwareversnelling uitschakelen

Hardwareversnelling maakt gebruik van de GPU van de pc om zware grafische taken, zoals het streamen van video's of het spelen van online-spellen, sneller te kunnen uitvoeren. Mogelijk kunt u de weergaveproblemen oplossen door deze functie uit te schakelen.

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop ExtraExtra en tik of klik vervolgens op Internetopties.
 3. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de optie Softwarerendering gebruiken in plaats van GPU-rendering.

 4. Tik of klik op OK en start Internet Explorer opnieuw om de wijzigingen van kracht te laten worden.

Problemen met websites rapporteren

Als in Internet Explorer een probleem optreedt met een bepaalde website die je bezoekt, kun je het probleem rapporteren aan Microsoft. We gebruiken je feedback om Internet Explorer te en de manier waarop Internet Explorer met websites omgaat te verbeteren.

Alles weergeven

Een probleem rapporteren in de insluitende browser

 1. Tik of klik in het startscherm op Internet Explorer om Internet Explorer te openen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 3. Tik of klik op de optie voor het rapporteren van problemen met websites.

Een probleem rapporteren in de browser voor het bureaublad

 1. Open het bureaublad tik of klik vervolgens op het Internet Explorer-pictogram op de taakbalk.

 2. Tik of klik op de knop Extra Extra, en tik of klik op de optie voor het rapporteren van problemen met websites.

Meer hulp nodig?