OneDrive-bureaubladapp voor Windows: veelgestelde vragenAntwoorden op een aantal veelgestelde vragen over het gebruik van de OneDrive-bureaubladapp voor Windows. Download de gratis app.

Bekijk de systeemvereisten. Als je de app downloadt, ga je akkoord met de Microsoft -servicesovereenkomst en -privacyverklaring. Deze software downloadt en installeert zelf de vereiste updates.

Opmerking

 • De OneDrive-app wordt niet ondersteund op Windows XP. Als je de bureaublad-app op een pc met Windows XP wilt installeren, krijg je het bericht 'OneDrive Setup.exe is geen geldige Win32-app.' Bekijk de systeemvereisten.

Alles weergeven

Wat is de functie van de OneDrive-map?

Als je de OneDrive-bureaubladapp voor Windows installeert, wordt een exemplaar van je OneDrive naar je pc gedownload en in je OneDrive-map gezet. Deze map wordt gesynchroniseerd met OneDrive. Als je een bestand of map op de OneDrive-website toevoegt, wijzigt of verwijdert, wordt het bestand of de map ook toegevoegd, gewijzigd of verwijderd in je OneDrive-map, en vice versa.

Je kunt bestanden automatisch naar OneDrive uploaden door ze met Bestandenverkenner naar je OneDrive-map te kopiëren of te verplaatsen of ze vanuit een programma in je OneDrive-map op te slaan. In dat geval mogen je bestanden niet groter zijn dan 10 GB. Als je de OneDrive-app op andere computers hebt geïnstalleerd, worden de bestanden automatisch ook aan de OneDrive-mappen op die computers toegevoegd.

Je kunt met Bestandenverkenner bestanden een andere naam geven of verwijderen, nieuwe mappen maken of bestanden op een andere locatie in je OneDrive-map zetten. De wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in OneDrive en op je andere computers waarop de OneDrive-app is geïnstalleerd.

Tip

 • Als je op OneDrive foto's wilt roteren, open ze dan in je OneDrive-map en roteer ze met behulp van een eenvoudig programma als Windows Photo Viewer. Als je de bestanden sluit, worden je wijzigingen opgeslagen en worden de foto's automatisch bijgewerkt in OneDrive.

 • Als je op OneDrive veel opslagruimte gebruikt, kan het na de eerste installatie van de OneDrive-app langer duren voordat al je bestanden zijn gedownload. Tips over het optimaliseren van de overdrachtssnelheid vind je in Up- en downloadsnelheid maximaal verhogen.

Hoe kan ik pc's toevoegen aan of verwijderen uit OneDrive?

Als je de OneDrive-bureaubladapp voor Windows op een pc installeert, wordt die pc op de OneDrive-website in het linkerdeelvenster onder Pc's afgebeeld. Je hebt als volgt toegang tot die bestanden en mappen op je pc die niet in je OneDrive-map zijn opgeslagen. Als je op afstand bestanden op een pc zoekt, wordt je mogelijk gevraagd een beveiligingscode in te voeren. Meer informatie over de functie Bestanden ophalen vind je in Bestanden ophalen op je pc.

Als je een pc wilt verwijderen uit OneDrive, selecteer je de pc en klik je op Pc verwijderen.

Moet ik de OneDrive-app op al mijn computers (pc en Mac) installeren?

Nee. Als je niet alle bestanden op OneDrive op je computer wilt bewaren, kun je op die computer toch met OneDrive werken door naar de OneDrive-website te gaan. Je kunt pas bestanden op een pc ophalen nadat je OneDrive op die pc hebt geïnstalleerd.

Ik kreeg de foutmelding 'OneDrive werkt niet met volledige Administrator-rechten. Start OneDrive opnieuw op zonder Administrator-rechten.' Wat moet ik doen?

Als je een administratoraccount gebruikt op een pc met Windows Vista, zorg dan dat Gebruikersaccountbeheer (UAC) is ingeschakeld. Of gebruik OneDrive met een standaard gebruikersaccount.

Kan ik naast de OneDrive-map ook andere mappen kiezen om te synchroniseren?

Je kunt geen andere mappen synchroniseren maar je kunt bepaalde mappen, zoals je Bureaublad en mappen in bibliotheken, doorverwijzen naar je OneDrive-map. Je kunt ook submappen in je OneDrive-map aan bibliotheken toevoegen, zodat je er makkelijker mee kunt werken in Bestandenverkenner. Als je bijvoorbeeld een map met vakantiefoto's in OneDrive hebt staan, kun je deze opnemen in de bibliotheek Afbeeldingen in Windows 7 of Windows 8. Zie Mappen in een bibliotheek opnemen voor meer informatie hierover.

Een map doorverwijzen naar je OneDrive-map

 1. Sluit OneDrive door met de rechtermuisknop te klikken op het OneDrive-pictogram (Het OneDrive-pictogram) in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk. Klik vervolgens op Afsluiten. (Mogelijk moet je eerst op de pijl Verborgen pictogrammen weergevenDe pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het berichtenvenster klikken om het OneDrive-pictogram te kunnen zien.)
 2. Maak een submap voor de doorverwezen bestanden in je OneDrive-map. Als je bijvoorbeeld de map Mijn afbeeldingen doorverwijst, kun je in OneDrive een map met de naam 'Afbeeldingen' maken.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map die je wilt doorverwijzen (in dit geval 'Mijn afbeeldingen') en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Locatie en klik vervolgens op Verplaatsen.

 5. Ga naar de locatie waarnaar je deze map wilt doorverwijzen (bijvoorbeeld %userprofile%\OneDrive\Pictures).

 6. Klik op Map selecteren en vervolgens op OK.

 7. Klik op Ja in het dialoogvenster dat verschijnt om alle bestanden naar de nieuwe locatie te verplaatsen.

 8. Start de OneDrive-service opnieuw Klik op de knop Start , typ OneDrive in het zoekvak en klik op MicrosoftOneDrive.

Kan ik de naam of locatie van mijn OneDrive-map wijzigen nadat deze is gemaakt?

Nee. Als je met Bestandenverkenner je OneDrive-map hebt verplaatst of deze een andere naam hebt gegeven, zal OneDrive niet meer werken.

Kan ik in OneDrive aangeven welke mappen op mijn pc niet moeten worden gesynchroniseerd?

Ja. Klik als je OneDrive voor het eerst configureert op Mappen kiezen om te synchroniseren. Als je dit aanvankelijk niet hebt gedaan, kan dat later altijd nog in de OneDrive-instellingen:

 1. Klik met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram (Het OneDrive-pictogram) in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk. (Mogelijk moet je eerst op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven De pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het berichtenvenster klikken om het pictogram te kunnen zien.)
 2. Klik op Instellingen, klik op het tabblad Mappen kiezen en vervolgens op Mappen kiezen.

Je kunt voor elke map aangeven of je alles in de map, alleen afzonderlijke mappen binnen de map of bestanden die zich niet in submappen bevinden, wilt synchroniseren. Als je alleen bepaalde items wilt synchroniseren, worden nieuwe items die je toevoegt aan de OneDrive-map op je pc gesynchroniseerd naar OneDrive, maar items die je aan OneDrive toevoegt vanaf de website of vanaf een ander apparaat, worden niet met je pc gesynchroniseerd, tenzij ze in de mappen staan die je voor synchronisatie hebt geselecteerd. Als je het synchroniseren van mappen op je pc wilt stoppen, worden ze verwijderd uit de OneDrive-map op die pc, maar worden niet verwijderd in OneDrive.

Opmerking

 • Je kunt geen afzonderlijke bestanden selecteren om te synchroniseren en je kunt geen mappen of bestanden synchroniseren die met jou zijn gedeeld.

Kan ik het account wijzigen dat ik voor OneDrive gebruik?

Je kunt je account voor OneDrive wijzigen, maar je kunt de map niet tegelijkertijd met meerdere accounts gebruiken.

Het account wijzigen dat je met OneDrive gebruikt

 1. Klik met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram (Het OneDrive-pictogram) in het systeemvak, uiterst rechts op de taakbalk. Klik vervolgens op Instellingen. (Mogelijk moet je eerst op de pijl Verborgen pictogrammen weergevenDe pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het berichtenvenster klikken om het OneDrive-pictogram te kunnen zien.)
 2. Klik op het tabblad Instellingen op OneDrive ontkoppelen.

 3. Start OneDrive opnieuw en meld je aan met het gewenste account. Je moet de locatie voor je OneDrive-map opnieuw kiezen. Als je dezelfde locatie kiest, worden de mappen voor beide accounts samengevoegd. Als de functie Bestanden ophalen op je pc was ingeschakeld, moet je deze opnieuw inschakelen.

Kan ik verwijderde bestanden weer terughalen?

Ga naar de computer waarop je de bestanden of mappen hebt verwijderd en kijk of ze nog in de Prullenbak staan, of controleer de prullenbak van de OneDrive-website door op de bijbehorende link in de linkerbenedenhoek te klikken.

Een item in mijn OneDrive-map synchroniseert niet met OneDrive. Hoe kan ik meer informatie over dit probleem zien?

 • Klik met de rechtermuisknop op het OneDrive-pictogram (Het OneDrive-pictogram) in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk en klik op Synchronisatieproblemen weergeven. (Mogelijk moet je eerst op de pijl Verborgen pictogrammen weergevenDe pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het berichtenvenster klikken om het OneDrive-pictogram te kunnen zien.)

Opmerkingen

 • Als je alleen bepaalde mappen op je pc wilt synchroniseren en vervolgens bestanden aan OneDrive toevoegt op locaties buiten deze mappen, zullen die bestanden niet worden gesynchroniseerd met je pc.

 • Hulp bij synchronisatieproblemen vind je in OneDrive-synchronisatieproblemen oplossen.

Hoe verwijder ik de OneDrive-app?

Als je de OneDrive-bureaubladapp van je pc verwijdert, stopt je OneDrive-map met synchroniseren. De OneDrive-map en je bestanden in OneDrive worden niet verwijderd.

 1. Klik op de knop Start. Typ in het zoekvak Programma's en klik vervolgens in de resultatenlijst op Programma's en onderdelen.

 2. Klik op Microsoft OneDrive en vervolgens op Verwijderen. Als je om het administratorwachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typ dan het wachtwoord of de bevestiging.

Neem contact op met ondersteuning