Een taal of toetsenbord toevoegen

Door een taal toe te voegen, kunt u de taal wijzigen die gebruikt om in Windows, in apps en op het internet te lezen en te schrijven.

Alles weergeven

Voeg een taal toe

Als u de weergavetaal van Windows wilt wijzigen of een toetsenbord wilt toevoegen om te kunnen typen, moet u eerst de taal toevoegen aan de lijst met talen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik achtereenvolgens op Tijd en taal, op Land en taal en op Een taal toevoegen.

 3. Blader naar de gewenste taal en tik of klik erop om deze aan de lijst met talen toe te voegen.

Taalpakketten downloaden en installeren

U moet het taalpakket downloaden als een taal wilt instellen als de weergavetaal in Windows (dit is de taal die u het meest aantreft in Windows en apps).

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Land en taal.

 3. Tik of klik op een taal waaronder Taalpakket beschikbaar wordt vermeld en tik of klik vervolgens op Opties.

 4. Tik of klik op Downloaden. Het downloaden kan enige tijd duren, afhankelijk van de pc en de grootte van het taalpakket.

  Als u van deze taal uw weergavetaal wilt maken, raadpleegt u het onderdeel 'De weergavetaal van Windows wijzigen', verderop in dit onderwerp.

De weergavetaal van Windows wijzigen

Als u de weergavetaal van Windows wilt wijzigen (dit is de taal die u het meest aantreft in Windows en apps), moet u eerst een taal toevoegen, het taalpakket downloaden en installeren en de volgende stappen uitvoeren.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Land en taal.

 3. Tik of klik op de taal die u wilt instellen als de weergavetaal.

 4. Tik of klik op Instellen als primair om de taal op de bovenste plaats in de lijst weer te geven. Als de taal de weergavetaal in Windows kan worden, wordt Dit wordt de weergavetaal nadat u zich een volgende keer aanmeldt weergegeven onder de taal.

 5. Meld u af en meld u opnieuw aan om het proces te voltooien.

Schakelen tussen toetsenborden en invoermethoden

Wanneer u een taal toevoegt aan de lijst met talen, wordt ook een toetsenbord of een invoermethode toegevoegd, zodat u in die taal kunt typen. U kunt alle toetsenborden die u hebt toegevoegd, gebruiken om te typen door te schakelen tussen de verschillende invoermethoden. Ga als volgt te werk om te schakelen tussen toetsenborden en invoermethoden:

 • Druk op een standaardtoetsenbord op de Windows-logotoets Windows-logotoets+Spatiebalk.
 • Tik of klik in een aanraakscherm op het pictogram voor het schermtoetsenbord Pictogram van schermtoetsenbord op taakbalkop de taakbalk van het bureaublad, tik of klik op de knop met taalcode en tik of klik vervolgens op het toetsenbord dat u wilt gaan gebruiken.
  Knop met taalcode op het schermtoetsenbord
  Knop met taalcode op het schermtoetsenbord
 • Tik of klik op de afkorting voor de taal in het systeemvak uiterst rechts op de taakbalk van het bureaublad en tik of klik op het gewenste toetsenbord.
  Knop met taalcode op de taakbalk van het bureaublad
  Knop met taalcode op de taakbalk van het bureaublad

Een toetsenbordindeling voor een taal toevoegen

U kunt een toetsenbordindeling voor een taal toevoegen als u een ander toetsenbord wilt gebruiken dan het toetsenbord dat met de taal is meegeleverd.

Een toetsenbordindeling voor een taal toevoegen of wijzigen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Tijd en taal en tik of klik vervolgens op Land en taal.

 3. Tik of klik op de taal waarvoor u een toetsenbord wilt toevoegen en tik of klik vervolgens op Opties.

 4. Tik of klik op Een toetsenbord toevoegen blader naar de lijst met invoermethoden voor de gewenste toetsenbordindeling en tik of klik er vervolgens op.

Een toetsenbord tot standaardtoetsenbord maken

Als u een toetsenbord wilt instellen als het standaardtoetsenbord, zodat u niet hoeft te schakelen tussen invoermethoden om tekst te kunnen invoeren, voert u de volgende stappen uit:

 1. Zo opent u het item Taal in het Configuratiescherm: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Een taal toevoegen in het zoekvak en selecteer vervolgens Een taal toevoegen.

 2. Tik of klik op Geavanceerde instellingen.

 3. Kies onder Andere standaardinvoermethode de toetsenbordindeling die u wilt gebruiken voor het standaardtoetsenbord en tik of klik vervolgens op Opslaan.