De app Alarmen voor Windows: veelgestelde vragen

Alarmen is een app die je alarmen, timers en een stopwatch biedt, zodat je je tijd kunt beheren en bijhouden.

Opmerking

 • Je alarm gaat niet over wanneer je pc volledig is uitgeschakeld of zich in de sluimerstand bevindt. Als InstantGo op je pc is geïnstalleerd, gaan alarmen wel over als je pc zich in de slaapstand bevindt.

  Sommige pc's gaan na een bepaalde tijd automatisch over van de slaapstand in de sluimerstand om energie te besparen. Daardoor gaat je alarm mogelijk niet meer over. Als je dit wilt voorkomen, moet je je pc aansluiten op een stopcontact.

  Als InstantGo niet op je pc is geïnstalleerd en je een nieuw alarm toevoegt, zie je een waarschuwing dat je alarm alleen overgaat bij meldingen wanneer je pc actief is.

Alles weergeven

Hoe kan ik alarmen instellen?

Een nieuw alarm toevoegen

 1. Open Alarmen.

 2. Tik of klik in de weergave Alarm op Toevoegen het pictogram Nieuwe toevoegen.
 3. Gebruik de besturingselementen om uw alarmtijd in te stellen.

 4. Kies hoe vaak uw alarm moet worden gebruikt. U kunt kiezen om een alarm maar één keer te gebruiken en u kunt een alarm instellen als een terugkerend alarm dat na verloop van een bepaalde tijd wordt herhaald.

 5. Kies het gewenste geluid voor uw alarm in de vervolgkeuzelijst.

 6. Tik of klik op Opslaan het pictogram Opslaan.

Een alarm inschakelen of uitschakelen

 • Tik of klik op de knop Belhet pictogram Bel onder het alarm. (Wanneer het alarm is ingeschakeld, wordt de tekst Aan weergegeven. Wanneer het alarm is uitgeschakeld, wordt de tekst Uit weergegeven.)

Een alarm verwijderen

 1. Tik of klik op het alarm dat u wilt verwijderen.

 2. Tik of klik rechts boven in de hoek op Verwijderen het pictogram Verwijderen.

Opmerking

 • U kunt meerdere alarmen instellen. Als u een ander alarm wilt toevoegen, tikt of klikt u op Toevoegen het pictogram Nieuwe toevoegen.

Gaan de alarmen over wanneer mijn pc is uitgeschakeld?

Je alarm gaat niet over wanneer je pc volledig is uitgeschakeld of zich in de sluimerstand bevindt. Als InstantGo op je pc is geïnstalleerd, gaan alarmen wel over als je pc zich in de slaapstand bevindt. Je alarmen gaan ook over wanneer het geluid van je pc is gedempt.

Sommige pc's gaan na een bepaalde tijd automatisch over van de slaapstand in de sluimerstand om energie te besparen. Daardoor gaat je alarm mogelijk niet meer over. Als je dit wilt voorkomen, moet je je pc aansluiten op een stopcontact.

Stel de volgende machtigingen in als je wilt toestaan dat alarmen worden weergegeven wanneer je pc zich in de slaapstand bevindt:

 1. Open Alarmen.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 3. Tik of klik op Machtigingen

 4. Stel Meldingen en Vergrendelingsscherm in op Aan. Hierdoor kan de app meldingen weergeven, op de achtergrond worden uitgevoerd en de status weergeven in het vergrendelingsscherm.

Als InstantGo niet op je pc is geïnstalleerd, gaan alarmen alleen over wanneer je pc actief is. Je kunt Alarmen dan nog wel gebruiken om herinneringen en meldingen in te stellen wanneer je je pc gebruikt.

Hoe kan ik controleren of InstantGo op mijn pc is geïnstalleerd?

Als InstantGo niet op je pc is geïnstalleerd en je een nieuw alarm toevoegt, zie je boven aan het scherm een waarschuwing dat je alleen wordt gealarmeerd bij meldingen wanneer je pc actief is. Je kunt ook nagaan of je apparaat ondersteuning biedt voor InstantGo door dit te controleren op de website van de fabrikant.

Hoe kan ik timers instellen?

 1. Open Alarmen.

 2. Tik of klik in de weergave Timer op Toevoegen het pictogram Nieuwe toevoegen.
 3. Gebruik de besturingselementen om uw alarmtijd in te stellen. U kunt de tijd instellen in uren, minuten en seconden.

 4. Als je de timer wilt starten, tik of klik je op de knop Afspelen.

 5. Als u de timer wilt onderbreken, tikt of klikt u op de knop Onderbreken.

 6. Als u een timer wilt verwijderen, tikt of klikt u op Verwijderen het pictogram Verwijderen.

Opmerkingen

 • Als u uren aan timers wilt toevoegen, draait u het besturingselement voor de minuten meerdere keren rond

 • U kunt meerdere timers tegelijk instellen. Als u een andere timer wilt toevoegen, tikt of klikt u op Toevoegen het pictogram Nieuwe toevoegen.

Hoe kan ik ronde- en tussentijden bijhouden wanneer ik de stopwatch gebruik?

 • Tik of klik op de knop Afspelen om de stopwatch te starten.

 • Als u ronde- of tussentijden wilt bijhouden, tikt of klikt u op de knop Vlaghet pictogram Vlag. Telkens als u op de knop Vlag tikt of klik, worden de ronde- en tussentijden ingevuld op een lijsthet pictogram Vlag.
 • Als u informatie over ronde- of tussentijden wilt kopiëren, drukt u op de lijstvermelding en houdt u deze vast of klikt u met de rechtermuisknop op de lijstvermelding.

 • Als u de stopwatch wilt onderbreken, tikt of klikt u op Onderbreken.

 • Tik of klik op Opnieuw instellen om de stopwatch opnieuw op nul in te stellen.

Meer hulp nodig?