Video's

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Video’s importeren en bewerken

Verplaats uw video's van uw camera naar uw telefoon om ze gemakkelijker te kunnen bewerken en delen. Windows 8.1 beschikt over eenvoudige opties voor videobewerking. Gebruik Videomomenten om snel leuke wijzigingen aan te brengen in korte video's.

Als u geïnteresseerd bent in geavanceerdere bewerkingen of het werken met langere video's, kunt u in de Windows Store op uw pc zoeken naar andere apps voor videobewerking of Movie Maker downloaden (niet beschikbaar voor Windows RT 8.1).

Video's importeren

 1. Sluit een camera, telefoon of extern station aan op uw pc

 2. Open de app Foto’s op het startscherm.

 3. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 4. Tik of klik op Importeren.

 5. Tik of klik op het apparaat waarvan u wilt importeren.

 6. Veeg omlaag op of klik op elke foto en video die u wilt importeren, of tik of klik op Alles selecteren.

 7. Tik of klik op Importeren.

De foto's en video's worden opgeslagen in de map Afbeeldingen in een submap die de datum als naam heeft (bijvoorbeeld 2013-09-10).

Opmerking

Video's knippen

 1. Open in de app Foto's, Camera of OneDrive de video die u wilt verkorten.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op Knippen en verplaats vervolgens de grepen aan het linker en rechter uiteinde van de tijdlijn naar nieuwe begin- en eindpunten.

  Tijdlijn met knipgrepen

Video’s verwijderen

 1. Selecteer in de app Foto's, Camera of OneDrive de video die u wilt verwijderen. In de apps Foto’s en OneDrive kunt u meerdere video's of alle video's in een map selecteren.

 2. Als u de opdrachten van de app niet ziet, veegt u van beneden naar boven of klikt u met de rechtermuisknop.

 3. Tik of klik op Verwijderen.

Volgende: Foto's opslaan in OneDrive