Help bij de app Camera en webcams

Als uw pc over een ingebouwde camera beschikt of als er een webcam op uw pc is aangesloten, kunt u de app Camera gebruiken om foto's en video's te maken.

Alles weergeven

De app Camera openen

Er zijn enkele verschillende manieren om de app Camera te openen. Als u in het startscherm bent, kunt u de tegel gebruiken. Als u andere apps gebruikt of in het bureaublad bent, kunt u zoeken naar de app en deze openen vanuit de zoekresultaten. U kunt de app Camera ook rechtstreeks vanuit het vergrendelingsscherm openen als u snel een foto wilt maken zonder u eerst aan te melden.

Als u in het startscherm bent

Tik of klik op de tegel Camera.

Tegel van Camera op startscherm
Tegel van Camera op startscherm

Als u een andere app of het bureaublad gebruikt

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Camera in het zoekvak en tik of klik op Camera in de zoekresultaten.

Als uw pc vergrendeld is

Als u aangemeld bent bij uw pc en deze vergrendeld is, kunt u de app Camera openen door omlaag te vegen op het vergrendelingsscherm of door te klikken en omlaag te slepen.

Als de camera niet wordt geopend, moet u het gebruiken van de camera via het vergrendelingsscherm inschakelen. Ga naar Pc-instellingen, tik of klik op Pc en apparaten en zet Veeg omlaag op het vergrendelingsscherm om de camera te gebruiken op Aan.

Een foto of video maken

Een foto maken

 1. Tik of klik in de app Camera op de knop FotoDe knop Foto.
 2. Als u de foto wilt bekijken, sleept u het scherm naar rechts of klikt u op de pijl naar links.

Een video maken

 1. Tik of klik in de app Camera op de knop VideoDe knop Video om het opnemen te starten. Tik of klik opnieuw op de knop om het opnemen te stoppen.
 2. Als u de video wilt bekijken, sleept u het scherm naar rechts of klikt u op de pijl naar links.

Als u de camera-instellingen wilt aanpassen, leest u Instellingen wijzigen, zoals de flitser of timer. Alle foto's en video's die u met de app Camera maakt, worden opgeslagen in uw camera-album. Ga voor meer informatie over hoe u bij uw camera-album komt naar De foto's en video's zien die u hebt gemaakt met de app Camera.

Over panorama's

Een panoramafoto is een serie beelden die zijn gecombineerd in één foto. Panoramafoto's bieden de mogelijkheid om landschappen of de skyline van een stad vast te leggen en tevens om een afbeelding van alle kanten van een ruimte te maken. Als uw pc beschikt over een ingebouwde camera aan de achterzijde en bepaalde sensoren en stuurprogramma's, kunt u panoramafoto's maken met de app Camera. Als uw pc panoramafoto's kan maken, ziet u de knop Panorama De knop Panorama in de zoeker. Als u een panoramafoto wilt bekijken die u hebt gemaakt met de app Camera, opent u deze in de app Camera, Foto's of OneDrive. U kunt de foto ook op OneDrive.com zetten om deze te openen en delen.

Een panoramafoto maken

 1. Open de app Camera.

 2. Bepaal het punt dat u wilt gebruiken als het startpunt voor uw foto and richt de camera op dit punt.

 3. Tik of klik op de knop PanoramaDe knop Panorama. Zo maakt u de eerste foto.
 4. Kantel de camera langzaam in een andere richting om de volgende aansluitende foto te maken.

 5. Houd de randen in de zoeker in de gaten terwijl u de camera kantelt. Wanneer deze randen worden gevuld, maakt de camera automatisch de volgende foto.

 6. Herhaal de vorige twee stappen, totdat u de panoramafoto hebt voltooid.

 7. Tik of klik op het vinkje.

De foto's worden door de app Camera aan elkaar geplakt en de panoramafoto wordt in het camera-album opgeslagen.

Tips voor maken van nog betere panoramafoto's

Ga als volgt te werk voor de beste resultaten bij het maken van een panoramafoto:

 • Houd de camera op dezelfde plaats terwijl u deze draait en kantelt, alsof deze op een statief is bevestigd. Gebruik kleine, gelijkmatige bewegingen.

 • Houd de randen rond de zoeker in de gaten. Pauzeer op het moment dat de randen worden gevuld. Zo houdt u de foto helder en scherp.

 • Experimenteer met het kantelen van de camera in verschillende richtingen, waaronder omhoog en omlaag.

 • Als u een volledig 360-gradenpanorama wilt, loopt u in een cirkel terwijl u de camera op dezelfde plaats houdt.

Een panorama openen of delen

Als u een panoramafoto wilt zien die u hebt gemaakt met de app Camera, moet u deze openen met de app Camera, Foto's of OneDrive of publiceren naar OneDrive.com. Als u een panoramafoto wilt delen, plaatst u deze op OneDrive en verzendt u een koppeling naar het bestand naar de personen met wie u de foto wilt delen.

Krijg het beste shot met fotoring

Op bepaalde tablets kan de app Camera telkens wanneer u een foto maakt, automatisch meerdere foto's na elkaar maken (ook fotoring genoemd). Deze reeks omvat foto's die net voor en na het maken van uw foto worden gemaakt. Als uw pc fotoringen kan maken, ziet u nadat u een foto maakt, een voorbeeld in de linkeronderhoek. In dit voorbeeld wordt de standaardfoto weergegeven. U kunt de foto's vervolgens bekijken en uw favoriete foto opslaan. Als u de foto's niet wilt bekijken, wordt de standaardfoto automatisch naar uw camera-album opgeslagen.

Voorbeeld in het beeldvenster
Het voorbeeld wordt weergegeven in de linkerbenedenhoek

Als u de afbeeldingen wilt weergeven, zodat u de gewenste afbeeldingen kunt opslaan, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de app Camera.

 2. Maak een foto.

 3. Tik of klik op de voorbeeldfoto in de linkerbenedenhoek.

 4. Draai de schijf om de foto's te bekijken.

 5. Tik wanneer de gewenste foto wordt weergegeven op de knop Opslaan in de schijf. De andere afbeeldingen worden niet opgeslagen.

Instellingen wijzigen, zoals de flitser of timer

U kunt eenmalige aanpassingen maken voordat u een foto of een video maakt, zoals een flitser of timer instellen. Andere opties moet u wijzigen in Instellingen, zoals de weergave van rasterlijnen en inclusief de locatie-info in uw foto's en panorama's.

Opmerking

 • Op deze pagina worden alle mogelijke opties weergegeven. In de app Camera ziet u alleen de opties die beschikbaar zijn op uw pc. U ziet bijvoorbeeld alleen de knop voor flitsinstellingen als het apparaat een flitser heeft.

Wanneer u een foto maakt

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Tik of klik wat u wilt wijzigen. Dit kunnen onder andere de volgende opties zijn:

  • Een andere camera gebruiken.

  • De timer instellen. U kunt een vertraging van 3 of 10 seconden kiezen. Het aftellen wordt op het scherm weergegeven.

  • De belichting wijzigen (aanpassen hoe licht of donker de foto moet worden).

  • De flitser inschakelen, uitschakelen of instellen op automatisch.

  • Met Spotpositie aanpassen wijzigen welk gedeelte wordt benadrukt

Vanuit Instellingen

 1. Open de app Camera.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties.

 4. Pas de instellingen voor elke optie aan. Voorbeelden van dergelijke scenario's zijn onder andere:

Een andere camera gebruiken

Als uw pc meer dan één camera heeft (bijvoorbeeld een camera aan de voorzijde en één aan de achterzijde) kunt u overschakelen naar een andere camera voordat u een foto of film maakt.

 1. Open de app Camera.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op de knop Camera wisselen.

Opmerking

Bijsnijden om in te zoomen

De app Camera heeft geen digitale zoomfunctie. U kunt echter het effect van inzoomen simuleren door een foto te maken en deze bij te snijden.

 1. Veeg naar rechts of klik op de pijl-links om de recente foto's en video's weer te geven. Blijf vegen of op de pijl-links klikken tot u de foto vindt die u wilt bijsnijden.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op Bijsnijden.

 4. Tik of klik op Hoogte-breedteverhouding en maak uw keuze uit de vooraf ingestelde opties, of sleep de randen naar waar u ze wilt hebben.

 5. Tik of klik op Toepassen.

 6. Sla de bijgesneden foto op. U kunt de oorspronkelijke foto bijwerken of een kopie met uw wijzigingen opslaan.

Wijzigen wat er gebeurt wanneer u op het scherm tikt

Standaard wordt een gebied van de foto benadrukt wanneer u ergens op het scherm tikt. Dit wordt ook wel Spotpositie aanpassen genoemd. U kunt verschillende gebieden uitproberen, totdat het gewenste gebied is benadrukt. Tik hierna op de knop FotoDe knop Foto om de foto te maken. U kunt deze instelling wijzigen, zodat bij het tikken op het scherm tegelijk het gebied wordt benadrukt en de foto wordt gemaakt of alleen de foto wordt gemaakt zonder een gebied te benadrukken.
 1. Open de app Camera.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties.

 4. Selecteer een van de volgende opties onder Spotpositie aanpassen:

  • Tikken om spotpositie aan te passen (standaard)

  • Tikken om spotpositie aan te passen en foto te maken

  • Tikken om foto te maken

Opmerking

Uw foto's en video's automatisch online opslaan

U kunt instellen dat foto's en video's die u met de app Camera maakt, automatisch worden geüpload naar OneDrive. U kunt bovendien instellen welke kwaliteit u wilt gebruiken wanneer u foto's uploadt.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Ga naar OneDrive en ga vervolgens naar Camera-album.

 3. Selecteer de instellingen die u wilt gebruiken voor het uploaden van foto's en video-opnamen.

Informatie opnemen over waar een foto is gemaakt

Als uw tablet of camera het opnemen van locatiegegevens ondersteunt en verbinding kan maken met internet of een mobiel netwerk wanneer u de foto maakt, kan de app Camera locatiegegevens opnemen in uw foto's.

 1. Open de app Camera.

 2. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Instellingen.

 3. Tik of klik op Opties.

 4. Stel Locatiegegevens in op Aan.

De foto's en video's weergeven die u met de app Camera hebt gemaakt

Alle foto's, video's en panoramafoto's die u met de app Camera maakt, worden opgeslagen in het camera-album. Er zijn verschillende manieren om het camera-album te bekijken.

 • App Camera: veeg naar rechts of klik op de pijl links in het scherm. Als u de opdrachten van de app wilt weergeven, veegt u vanaf de onderrand omhoog of klikt u op de rechtermuisknop en tikt of klikt u vervolgens op Camera-album.

 • App Foto's: ga naar de Afbeeldingenbibliotheek en ga vervolgens naar de map Camera-album.

 • Bestandenverkenner: ga naar de map Afbeeldingen en ga vervolgens naar de map Camera-album.

 • OneDrive-app : ga naar de map Camera-album. Het camera-album wordt alleen weergegeven in OneDrive als u automatisch foto's of video's in deze map uploadt. Zie voor meer informatie Mijn foto's en video's automatisch online opslaan.

 • Vanuit het vergrendelingsscherm: tik of klik op Camera-album om de foto's en video's te zien die u zojuist hebt gemaakt. Als u alle foto's en video's in uw camera-album wilt zien, tikt of klikt u op de knop Ontgrendelen, meldt u zich aan bij uw pc en gebruikt u een van de hier vermelde apps.

Foto's en video's bewerken of verwijderen

Hier volgen instructies voor het bewerken en verwijderen van foto's en video's in de app Camera, de app Foto's en de app OneDrive.

Een foto bewerken

 1. Veeg naar rechts of klik op de pijl-links om de recente foto's en video's weer te geven. Blijf vegen of op de pijl-links klikken, totdat u de foto zie die u wilt bewerken.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op Bewerken.

 4. Tik of klik op een categorie aan de linkerzijde, zoals Automatisch herstellen of Licht. De bewerkopties van die categorie worden rechts naast de foto weergegeven.

 5. Tik of klik op een optie aan de rechterzijde. Zie Foto's en video's bewerken voor meer informatie over elke optie.

 6. Blijf categorieën en opties selecteren tot u klaar bent met bewerken.

 7. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 8. Sla de bewerkte foto op. U kunt de oorspronkelijke foto bijwerken of een kopie met uw wijzigingen opslaan.

Een video knippen

 1. Veeg in de app Camera naar rechts of klik op de pijl links in het scherm om door uw recente foto's en video-opnamen te bladeren. Blijf vegen of op de pijl klikken totdat u de gewenste video vindt.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op Knippen en verplaats vervolgens de grepen aan het linker en rechter uiteinde van de tijdlijn naar nieuwe begin- en eindpunten.

 4. Tik of klik op Een kopie opslaan.

Een foto of video verwijderen

 1. Veeg in de app Camera naar rechts of klik op de pijl links in het scherm om door uw recente foto's en video-opnamen te bladeren. Blijf vegen of op de pijl klikken totdat u de gewenste foto of video vindt.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 3. Tik of klik op Verwijderen.

Opmerking

 • Wanneer u gebruikmaakt van de app Foto's, de app OneDrive of Bestandenverkenner, kunt u meerdere foto's en video's selecteren voordat u op Verwijderen tikt of klikt.

De camera uitschakelen

U kunt de camera uitschakelen voor specifieke apps terwijl u andere apps juist toestaat de camera te gebruiken. U kunt de camera ook helemaal uitschakelen.

De camera uitschakelen voor een specifieke app

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Privacy en tik of klik vervolgens op Webcam.

 3. Stel Apps mogen mijn webcam gebruiken in op Uit of schakel de app uit voor specifieke apps.

Opmerking

 • Als u wilt voorkomen dat de app Camera de camera gebruikt, moet u de camera volledig uitschakelen.

 • Als u problemen ondervindt met de app Camera nadat u de privacy-instellingen hebt gewijzigd, sleept u de app naar de onderkant van het scherm en houdt u deze hier vast totdat de app kantelt. Probeer het hierna opnieuw.

De camera volledig uitschakelen

U kunt de camera uitschakelen zodat geen enkele app, inclusief de app Camera, deze kan gebruiken.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak en tik of klik op Apparaatbeheer in de resultaten.

 3. Vouw Beeldapparaten uit.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de camera en klik vervolgens op Uitschakelen.

De camera uitschakelen zodat deze niet kan worden gebruikt wanneer de pc vergrendeld is

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc en apparaten en tik of klik op Vergrendelingsscherm.

 3. Schakel Veeg omlaag op het vergrendelingsscherm om de camera te gebruiken Uit.

Als u problemen hebt met de webcam

Aangezien er heel veel merken webcams en camera's beschikbaar zijn, zijn er ook veel redenen waarom er mogelijk iets niet werkt. Elk merk is anders, dus is het verstandig op de website van de fabrikant te zoeken naar gebruikershandleidingen en hulp voor probleemoplossing.

Bij camera's die op de pc worden aangesloten, is het probleem vaak op te lossen door de camera los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

Een andere algemene oplossing is de app waarin de problemen optreden, zo af te sluiten dat alle processen van de app wordt gestopt. Sleep de app hiervoor naar de onderkant van het scherm en houd deze hier totdat de app kantelt.

Als de camera nog steeds niet werkt, is er mogelijk een probleem met het stuurprogramma van de camera. U kunt updates van het stuurprogramma van de fabrikant van de camera installeren of de standaardstuurprogramma's op uw pc gebruiken. Als het probleem niet is opgelost met de suggesties die u hier vindt, controleert u het Windows-forum voor oplossingen die anderen hebben gevonden voor problemen met specifieke apparaten.

Updates van de fabrikant installeren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik in de zoekresultaten op Apparaatbeheer.

 3. Vouw Beeldapparaten uit.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen geeft en tik of klik op Stuurprogramma's bijwerken.

 5. Tik of klik op Automatisch naar bijgewerkte stuurprogramma's zoeken en volg de instructies op het scherm. Mogelijk moet u ook uw pc opnieuw opstarten.

De standaardstuurprogramma's van uw pc installeren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ Apparaatbeheer in het zoekvak, tik of klik op Instellingen en tik of klik in de zoekresultaten op Apparaatbeheer.

 3. Vouw Beeldapparaten uit.

 4. Klik met de rechtermuisknop op de camera die problemen geeft en tik of klik op Stuurprogramma's bijwerken.

 5. Tik of klik op Op mijn computer naar stuurprogrammasoftware zoeken.

 6. Tik of klik op Ik wil kiezen uit een lijst met apparaatstuurprogramma's op mijn computer.

 7. Selecteer USB-videoapparaat, klik op Volgende en volg de instructies op het scherm. Mogelijk moet u ook uw pc opnieuw opstarten.

Als de webcam niet werkt met Skype

Zie Hoe kan ik problemen met video-oproepen oplossen in Skype voor het Windows-bureaublad? als u Skype gebruikt en problemen hebt met de kwaliteit van audio of video. U kunt deze stappen voor probleemoplossing gebruiken voor beide versies van Skype op Windows.

Naar antwoorden zoeken op Microsoft Community

Als u het probleem niet kunt oplossen met de suggesties die u hier vindt, gaat u naar de communitypagina voor muziek, foto's en video of de communitypagina voor hardware en stuurprogramma's op het Windows-forum voor oplossingen die anderen hebben gevonden voor specifieke problemen. Dit kan met name nuttig zijn als u problemen met hardware ondervindt of foutberichten worden weergegeven.