Een USB-herstelstation maken

Als u problemen hebt met uw pc, kunt u deze proberen op te lossen met een USB-herstelstation, zelfs als u uw pc niet kunt opstarten.

Uw pc is mogelijk geleverd met een herstelkopie waarmee u uw pc kunt vernieuwen of herstellen. De herstelkopie is opgeslagen op een speciale herstelpartitie op uw pc en is meestal ongeveer 3 - 6 GB groot. U kunt ruimte sparen op uw pc door de herstelkopie van uw pc te verwijderen en in plaats daarvan een herstelstation te gebruiken. Windows 8.1 bevat een ingebouwd hulpprogramma om een USB-herstelstation te maken. Windows geeft aan hoe groot de herstelpartitie is. U hebt een USB-flashstation nodig dat minstens even groot is.

Waarschuwing

 • Als u een herstelschijf maakt, wordt alles gewist dat al op het USB-flashstation is opgeslagen. Gebruik een leeg USB-flashstation en zorg er voor dat u alle belangrijke informatie op het USB-flashstation overbrengt op een ander opslagapparaat voordat u het station gebruikt om een USB-herstelschijf te maken.

Een USB-herstelstation maken

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ herstelstation in het zoekvak en tik of klik op Een herstelstation maken. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Zodra het hulpprogramma voor het maken van een herstelstation is geopend, controleert u of het selectievakje Kopieer de herstelpartitie vanaf de pc naar het herstelstation is ingeschakeld en tikt of klikt u vervolgens op Volgende.

  Opmerking

  • Het selectievakje heeft een grijze achtergrond als uw pc geen herstelpartitie heeft. Het herstelstation bevat alleen de hulpprogramma's voor herstel en een opstartbare installatiekopie en geen herstelinstallatiekopie waarmee u uw pc kunt vernieuwen of opnieuw instellen.

 4. Plaats een USB-flashstation in uw pc dat ten minste even groot is als de grootte die op het scherm wordt weergegeven.

 5. Tik of klik op het USB-station dat u wilt gebruiken als herstelstation en tik of klik op Volgende.

 6. Tik of klik op Maken.

  De herstelkopie en de noodzakelijke herstelhulpprogramma's worden naar het USB-flashstation gekopieerd. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van uw pc en de grootte van de herstelkopie.

 7. Zodra het proces gereed is, voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de herstelpartitie op uw pc wilt laten staan, tikt of klikt u op Voltooien.

  • Als u de herstelpartitie van uw pc wilt verwijderen om schijfruimte vrij te maken, tikt of klikt u op De herstelpartitie verwijderen. Tik klik vervolgens op Verwijderen. Hiermee maakt u de schijfruimte vrij die werd gebruikt om de herstelkopie op te slaan. Wanneer de herstelkopie is verwijderd, tikt of klikt u op Voltooien

   Opmerking

   • Sommige pc's bieden geen optie voor het verwijderen van een herstelpartitie. Als dit bij u het geval is, bevat uw pc geen herstelpartitie die extra schijfruimte inneemt.

 8. Verwijder het USB-flashstation.

  Dit is nu uw Windows 8.1-herstelstation. U hebt dit station nodig als u ooit uw pc moet herstellen of opnieuw moet instellen. Bewaar het station op een veilige plek en plaats geen andere bestanden of gegevens op het station.

  Opmerking

  • Als uw pc is geleverd met Windows 8 en u een upgrade hebt uitgevoerd naar Windows 8.1, bevat uw herstelstation Windows 8 en moet u een upgrade uitvoeren naar Windows 8.1 nadat u uw pc hebt vernieuwd of opnieuw hebt ingesteld.