Hoe kan ik met bestanden en mappen werken?

Bestandenverkenner (voorheen Windows Verkenner) helpt je om met bestanden en mappen te werken op jouw OneDrive, pc en netwerk.

  • Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik op Bestandenverkenner.

Wat is er gebeurt met Computer en de bibliotheken?

De locatie Computer heet voortaan Deze pc en je kunt de mappen Documenten, Muziek, Afbeeldingen en Video's nog steeds gebruiken om jouw bestanden op te slaan. Je bladert daarvoor in Bestandenverkenner rechtstreeks naar deze mappen. Als je wilt bladeren naar de locaties op jouw pc, waaronder de mappen die in het verleden werden weergegeven onder Bibliotheken, vouw je Deze pc uit in het linkerdeelvenster.

Meer informatie over de verschillende onderdelen van het venster Bestandenverkenner

Hier wordt een standaardvenster met de bijbehorende onderdelen weergegeven:

Het venster Bestandenverkenner
Bestandenverkenner Zie de volgende tabel voor meer informatie over de afzonderlijke genummerde gebieden.
Vensteronderdeel Functie
Vensteronderdeel

1. Linkerdeelvenster

Functie

Gebruik het linkerdeelvenster om allerlei locaties te bereiken: OneDrive, mappen op jouw PC, apparaten en stations die met jouw pc zijn verbonden en andere pc's op jouw netwerk. Tik of klik op een locatie om de inhoud ervan te bekijken in de bestandslijst, of tik of klik op een pijl om een locatie uit te vouwen in het linkerdeelvenster.

Vensteronderdeel

2. De knoppen Terug, Verder en Omhoog

Functie

Gebruik de knop Terug om terug te gaan naar de laatste locatie of zoekresultaten die je hebt bekeken en de knop Verder om weer terug te gaan naar de volgende locatie of zoekresultaten. Gebruik de knop Omhoog om de locatie te openen waarop de map die je aan het bekijken was, is opgeslagen.

Vensteronderdeel

3. Lint

Functie

Gebruik het lint voor veelgebruikte taken, zoals kopiëren en verplaatsen, het maken van nieuwe mappen, het e-mailen en comprimeren van items en het wijzigen van de weergave. De tabbladen wijzigen om extra taken weer te geven die van toepassing zijn op het geselecteerde item. Als je bijvoorbeeld Deze pc selecteert in het linkerdeelvenster, geeft het lint andere tabbladen weer dan wanneer je de map Afbeeldingen selecteert. Als er geen lint wordt weergegeven, tik of klik je op de knop Het lint uitvouwen in de rechterbovenhoek of druk je op Ctrl+F1.

Vensteronderdeel

4. Adresbalk

Functie

Gebruik de adresbalk om een locatie in te voeren of te selecteren. Tik of klik op een deel van het pad om naar dat niveau te gaan, of tik of klik op het einde van het pad om dit pad te selecteren om te kopiëren.

Vensteronderdeel

5. Bestandslijst

Functie

In dit gedeelte wordt de inhoud van de huidige map weergegeven. Dit is ook de plek waarop jouw zoekresultaten worden weergegeven als je een zoekterm hebt ingevoerd in het zoekvak.

Vensteronderdeel

6. Kolomtitels

Functie

In de Detailweergave kun je de kolomtitels gebruiken als je wilt wijzigen op welke wijze de bestanden in de bestandslijst worden ingedeeld. Je kunt bijvoorbeeld op de titel Gewijzigd op tikken of klikken om op datum te sorteren (met de bestanden die je het meest recent hebt bewerkt bovenaan). Als je nog een keer op de kolomtitel tikt of klikt, worden de bestanden zo gesorteerd dat de oudste bestanden bovenaan staan. Houd een kolomtitel ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op om andere kolommen te selecteren om toe te voegen. Zie de volgende sectie, De weergave wijzigen, voor meer informatie over hoe je naar de weergave Details kunt schakelen.

Vensteronderdeel

7. Zoekvak

Functie

Typ een woord of zin in het zoekvak als u wilt zoeken naar een item in de huidige map. Het zoeken wordt gestart zodra u met typen begint. Als u bijvoorbeeld B invoert, worden alle bestanden die met de letter B beginnen, in de lijst met bestanden weergegeven.

Vensteronderdeel

8. Statusbalk

Functie

Gebruik de statusbalk om snel het aantal items op een locatie, of het aantal geselecteerde items en hun totale grootte, weer te geven.

Vensteronderdeel

9. Het detail-/voorbeeldvenster

Functie

Gebruik het detailvenster om de belangrijkste eigenschappen van het geselecteerde bestand weer te geven. De bestandseigenschappen bieden meer gedetailleerde informatie over het bestand, zoals de auteur, de datum waarop je het bestand voor het laatst hebt gewijzigd en eventuele beschrijvende labels die je mogelijk aan het bestand hebt toegevoegd. Als je het detailvenster niet ziet, tik of klik je op het tabblad Weergave en tik of klik je vervolgens op Detailvenster.

Gebruik het voorbeeldvenster om de inhoud van een bestand, zoals een Office-document, weer te geven zonder het in een app te openen. Als je het voorbeeldvenster niet ziet, tik of klik je op het tabblad Weergave en tik of klik je vervolgens op Voorbeeldvenster.

Alles weergeven

De weergave wijzigen

Wanneer je een map opent, kun je de weergave van de bestanden in het venster wijzigen. Je kunt bijvoorbeeld grotere (of kleinere) pictogrammen weergeven of een weergave gebruiken waarin je verschillende soorten gegevens over elk afzonderlijk bestand kunt weergeven. Gebruik het tabblad Weergave om deze wijzigingen aan te brengen.

Het tabblad Weergave op het lint
Het tabblad Weergave.

Opmerking

  • Je kunt met Bestandenverkenner niet handmatig bestanden indelen binnen een map. Zoek op de Microsoft-communitysite naar geavanceerde procedures over hoe je dit kunt doen in een aantal weergaven en locaties.

Een bestand zoeken

Afhankelijk van hoeveel bestanden je hebt en hoe deze zijn geordend, kan het veel werk zijn om elke keer een bepaald bestand te zoeken dat je nodig hebt. Je kunt tijd en moeite besparen als je het zoekvak gebruikt om naar bestanden te zoeken.

Het zoekvak wordt boven aan elk venster weergegeven. Open, als je een bestand wilt zoeken, een map, tik of klik vervolgens op het zoekvak en voer je zoekterm in. De huidige weergave wordt daarna gefilterd op basis van de tekst die je in het zoekvak invoert. Bestanden worden als zoekresultaten weergegeven als je zoekterm overeenkomt met de bestandsnaam, labels of andere bestandseigenschappen of zelfs met de tekst in een document. Zie Bestanden zoeken in Bestandenverkenner voor meer informatie over zoeken in Bestandenverkenner.

Een nieuwe map maken

Je kunt mappen maken waarmee je je bestanden kunt ordenen. Het is zelfs mogelijk om mappen binnen mappen te maken (ook wel submappen genoemd).

  • Tik of klik op het tabblad Start en tik of klik vervolgens op Nieuwe map.

Een document afdrukken

Je kunt bestanden vaak rechtstreeks vanuit Bestandenverkenner afdrukken, maar het is beter om het bestand dat je wilt afdrukken, te openen in een app en de opdracht voor afdrukken in deze app te gebruiken. Op deze manier kun je de afdrukopties controleren en wijzigen als dat nodig is. Als je de opdracht voor afdrukken niet kunt vinden in de app die je gebruikt, kun je proberen of je kunt afdrukken door op Ctrl+P te drukken.

Een map maken of verwijderen

De meest gebruikelijke manier om nieuwe bestanden te maken is door gebruik te maken van een app. Je kunt bijvoorbeeld een brief maken in een app voor tekstverwerking of een videobestand in een app voor het bewerken van video's. De meeste apps slaan standaard bestanden op in veelgebruikte mappen, zoals Afbeeldingen en Muziek, zodat je deze bestanden een volgende keer eenvoudiger terug kunt vinden.

Als je een bestand niet meer nodig hebt, kun je het van je pc verwijderen. Op deze wijze bespaar je ruimte en je voorkomt dat je pc vol komt te staan met bestanden die je niet nodig hebt. Zoek een bestand en selecteer dit om het te verwijderen. Tik of klik op het tabblad Start en tik of klik vervolgens op Verwijderen.

Wanneer je een bestand verwijdert, wordt het naar de Prullenbak verplaatst, waar het tijdelijk wordt opgeslagen. De Prullenbak is een soort veiligheidsnet waardoor het mogelijk wordt om bestanden of mappen terug te zetten die je per ongeluk hebt verwijderd. Typ Prullenmand in de adresbalk in Bestandenverkenner als je naar de Prullenmand wilt zoeken. Je moet de Prullenbak af en toe legen, zodat de opslagruimte die wordt gebruikt voor de bestanden die je niet meer nodig hebt, vrijkomt. Klik met de rechtermuisknop op de Prullenmand of druk op de Prullenmand en houd deze vast en tik of klik op Prullenmand leegmaken als je de Prullenmand wilt leegmaken.

Een bestaand bestand openen

Als je een bestand wilt openen, dubbeltik of dubbelklik je op het desbetreffende bestand. Het bestand wordt gewoonlijk geopend in de app die je hebt gebruikt om het bestand te maken of te bewerken. Een tekstbestand wordt bijvoorbeeld geopend in jouw app voor tekstverwerking. Als je een bestand wilt openen in een andere app dan degene die je normaal gebruikt, selecteer je een bestand, tik of klik je op het tabblad Start, tik of klik je op de pijl naast Open, en kies je vervolgens de app die je wilt gebruiken.

Een cd of dvd branden

Als je een cd- of dvd-brander hebt op jouw pc, kun je schijven branden met Windows Media Player. Zie Een cd of dvd branden in Windows Media Player voor meer informatie. Houd er rekening mee dat Windows Media Player niet is opgenomen in Windows RT 8.1.

De naam van een bestand of map wijzigen

Als je de naam van bestand of map wilt wijzigen, selecteer je het bestand of de map bestandslijst. Klik of tik vervolgens op het tabblad Start en tik of klik op Naam wijzigen.

Opmerkingen