Tips voor het vrijmaken van schijfruimte op uw pc

De melding dat je pc gebrek aan schijfruimte heeft, kan voor stress zorgen of zelfs tot een noodsituatie leiden als je werkt aan een belangrijk project. Het goede nieuws is, dat je in de meeste gevallen snel veel ruimte kunt vrijmaken door de volgende tips te volgen. Maar als je meldingen over te weinig schijfruimte blijft krijgen, moet je misschien andere opties overwegen, zoals het toevoegen van aanvullende verwisselbare opslagapparaten.

U kunt deze tips het beste volgen door ze van boven naar beneden uit te voeren.

Alles weergeven

De huidige ruimte op uw pc controleren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc en apparaten en tik of klik op Schijfruimte.

 3. Bekijk onder Ruimte vrijmaken op deze pc de hoeveelheid vrije ruimte en totale grootte.

  Tips

  • Door op De grootte van mijn apps te tikken of te klikken, kun je de grootte van je Windows Store-apps bekijken en bepalen of je deze wilt verwijderen.

  • U kunt ook ruimte vrijmaken door op Prullenbak leegmaken te tikken of te klikken als hier bestanden staan. Zie Prullenbak: veelgestelde vragen voor meer informatie.

Opmerkingen

 • Als je Schijfruimte niet ziet, beschik je niet over de nieuwste update voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1. Zie De update voor Windows 8.1 (KB 2919355) installeren voor meer informatie.

 • U kunt ook de huidige ruimte op uw pc controleren in de Verkenner door te zoeken naar Deze pc.

Schijfopruiming gebruiken

Door uw pc regelmatig op te schonen, maakt u schijfruimte vrij. Bovendien wordt uw pc sneller. Een van de gemakkelijkste manieren om bestanden op te ruimen die u niet langer nodig hebt, is met behulp van Schijfopruiming.

 1. Zo opent u Schijfopruiming vanaf het bureaublad: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Configuratiescherm, typ Admin in het zoekvak, tik of klik op Systeembeheer en dubbeltik of dubbelklik vervolgens op Schijfopruiming.

 2. Tik of klik als u daarom wordt gevraagd op de harde schijf die u wilt opruimen en tik of klik vervolgens op OK.

 3. Tik of klik in de sectie Beschrijving van het dialoogvenster Schijfopruiming op Systeembestanden opruimen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 4. Tik of klik als u daarom wordt gevraagd op de harde schijf die u wilt opruimen en tik of klik vervolgens op OK.

 5. Schakel op het tabblad Schijfopruiming in het dialoogvenster Schijfopruiming de selectievakjes in voor de bestandstypen die u wilt verwijderen en tik of klik op OK.

 6. Tik of klik op Bestanden verwijderen in het bericht dat wordt weergegeven.

 7. Ga terug naar Computer in Verkenner, tik of klik op het station dat u hebt opgeruimd en tik of klik op Vernieuwen. Als u meer ruimte moet vrijmaken (het station is nog steeds rood gemarkeerd), gaat u naar de volgende tip.

Bureaublad-apps verwijderen die u niet meer nodig hebt

Verwijder de bureaublad-apps die u niet meer gebruikt in Programma's en onderdelen.

 1. Zo opent u Programma's en onderdelen: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Programma's en onderdelen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Programma's en onderdelen.

 2. Tik of klik op een programma en tik of klik vervolgens op Verwijderen, Wijzigen of Herstellen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Windows Store-apps verwijderen die je niet meer nodig hebt

U kunt ook Store-apps verwijderen die u niet meer nodig hebt.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Zoeken en apps en tik of klik vervolgens op Grootte van apps om te zien hoeveel ruimte elke app inneemt op het lokale station.

 3. Zodra u een app hebt gevonden die u wilt verwijderen, tikt of klikt u op de app en tikt of klikt u vervolgens op Verwijderen.

Opmerking

 • Hiermee worden alleen Store-apps uit uw gebruikersaccount verwijderd.

Bestanden archiveren of verwijderen die u niet meer gebruikt

Misschien staan er foto's, muziek, video's of andere bestanden op uw pc die u wel wilt bewaren maar niet noodzakelijkerwijs op uw pc. In dat geval kunt u deze opslaan op een verwisselbaar medium, zoals een extern station, een USB-station of een dvd, of in de cloud. Zolang uw pc verbonden is met het verwisselbare medium of de cloud, kunt u die bestanden nog steeds bekijken, maar ze nemen geen ruimte meer in op uw pc. Zie Bestanden en mappen kopiëren en verplaatsen voor meer informatie.

 1. Zo opent u Deze pc: veeg vanaf de rechterrand van het scherm, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Deze pc in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Deze pc.

 2. Typ grootte:zeer groot in het vak Zoek op deze pc rechtsboven.

 3. Tik of klik op het menu Weergave, tik of klik op Rangschikken op en tik of klik vervolgens op Grootte. De grootste bestanden worden bovenaan weergegeven.

 4. Zodra u de app die u wilt verwijderen hebt gevonden, houdt u uw vinger op het bestand of klikt u er met de rechtermuisknop op. Vervolgens tikt of klikt u op Verwijderen.

De grootte van de map WinSxS verkleinen

Waarschuwing

 • Het verwijderen van bestanden uit de map WinSxS of het verwijderen van de volledige map WinSxS kan ernstige schade toebrengen aan uw systeem waardoor het soms zelfs onmogelijk wordt de pc opnieuw op te starten of bij te werken.

De map WinSxS bevindt zich in de Windows-map op je pc (bijvoorbeeld in C:\Windows\WinSxS). Hier zijn de bestanden van het Windows-onderdeelarchief opgeslagen, die worden gebruikt om functies te ondersteunen die nodig zijn voor het aanpassen en bijwerken van Windows. Je kunt Taakplanner gebruiken om de grootte van deze map te verkleinen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ configuratiescherm in het zoekvak en tik of klik op Configuratiescherm.

 3. Tik of klik op Systeem en beveiliging en vervolgens op Taken plannen onder Systeembeheer.

 4. Tik of klik op de pijl naast Bibliotheek voor Taakplanner, tik of klik op Microsoft, tik of klik op Windows en tik of klik vervolgens op Servicing.

 5. Tik of klik op StartComponentCleanup en tik of klik vervolgens op Uitvoeren onder Geselecteerd item.

OneDrive-bestanden alleen online beschikbaar maken

Bestanden die offline beschikbaar zijn, nemen meer ruimte in op je pc. Er is voor OneDrive ook 200 MB beschikbare ruimte nodig op je pc om je bestanden te synchroniseren. Je kunt ruimte vrijmaken door een aantal bestanden of mappen alleen online beschikbaar te maken.

Opmerkingen

 • Als Offline toegang tot alle bestanden is ingeschakeld, moet u deze instelling eerst uitschakelen voordat u bestanden alleen online beschikbaar kunt maken. Zie Bestanden ophalen wanneer u offline bent voor instructies.

 • Als er uploads naar OneDrive in behandeling zijn, moet je wachten tot deze zijn voltooid voordat je bestanden alleen online beschikbaar maakt.

Alles weergeven

Bestanden alleen online beschikbaar maken via de app OneDrive

 1. Tik of klik op het Startscherm op OneDrive om de OneDrive-app te openen.

 2. Ga naar het bestand dat of de map die u alleen online beschikbaar wilt maken.

 3. Veeg omlaag of klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om dit/deze te selecteren.

 4. Tik of klik op Alleen online beschikbaar maken.

  Als je je hele OneDrive alleen online beschikbaar wilt maken, veeg je vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen (of, als je een muis gebruikt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan en beweeg je de muisaanwijzer omhoog), tik of klik je op Instellingen, tik of klik je op Opties en tik of klik je op Alle bestanden alleen online beschikbaar maken.

Bestanden alleen online beschikbaar maken via de Verkenner

 1. Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik op Bestandenverkenner.

 2. Ga naar het bestand dat of de map die u alleen online beschikbaar wilt maken.

 3. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop en kies Alleen online beschikbaar maken.

  Als je je hele OneDrive alleen online beschikbaar wilt maken, houd je OneDrive ingedrukt of klik je hierop met de rechtermuisknop en kies je Alleen online beschikbaar maken.

Zie Bestanden die alleen online beschikbaar zijn en bestanden die offline beschikbaar zijn voor meer informatie over het wijzigen van de beschikbaarheid van OneDrive-bestanden.

Je OneDrive-bestanden verplaatsen naar een verwisselbaar station

Het verwisselbare station moet zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.

De beschikbare ruimte controleren

Voordat je je OneDrive-bestanden verplaatst, moet je controleren of het verwisselbare station voldoende ruimte heeft voor het opslaan van je bestanden. Voer de volgende stappen uit:

 1. Open Bestandenverkenner door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Bestandenverkenner in het zoekvak en tik of klik op Bestandenverkenner.

 2. Houd OneDrive ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop.

 3. Tik of klik op Eigenschappen en bekijk de hoeveelheid naast Grootte op schijf.

 4. Tik of klik in de Verkenner op Deze pc en bekijk de hoeveelheid beschikbare ruimte op het verwisselbare station.

Je OneDrive-bestanden verplaatsen

Je moet eerst een map maken op het verwisselbare station voor je OneDrive-bestanden. Wanneer je de map hebt gemaakt, voer je de volgende stappen uit om de bestanden te verplaatsen:

Waarschuwing

 • Als je je OneDrive-bestanden verplaatst, worden de uploads in behandeling geannuleerd.

 1. Houd in de Verkenner OneDrive ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop.

 2. Tik of klik op Eigenschappen en tik of klik vervolgens op het tabblad Locatie.

 3. Tik of klik op Verplaatsen.

 4. Ga naar het verwisselbare station en tik of klik op Map selecteren.

 5. Tik of klik in het dialoogvenster Eigenschappen van OneDrive op OK.

 6. Tik of klik in het dialoogvenster Map verplaatsen op Ja.

  Je OneDrive-bestanden zijn verplaatst naar het nieuwe station. Je kunt nu de oude OneDrive-locatie verwijderen.

Opmerking

Meer opslagapparaten toevoegen

Een langere-termijnstrategie om de opslagcapaciteit van uw pc uit te breiden is het toevoegen van verwisselbare opslagapparaten, zoals SD-kaarten, USB-flashstations, dvd's of cd's, of het gebruik van opslagapparaten in de cloud of netwerkstations.

Opties voor verwisselbare opslag:

 • Secure Digital- of SD-kaarten: er zijn enkele verschillende typen kaarten, waaronder SD (32,0 x 24 mm), miniSD (21,5 x 20 mm) en microSD (15,0 x 11 mm). U kunt de fabrikant van uw pc raadplegen als u wilt weten welke SD-kaartopties beschikbaar zijn op uw pc.

  Tip

  • Als je een Surface gebruikt, kun je tot 64 GB aan opslagcapaciteit toevoegen met een microSD-kaart. Op de Surface RT bevindt de microSD-kaartlezer zich onder de standaard aan de rechterkant. Op de Surface Pro bevindt de kaartlezer zich aan de rechterzijkant, boven de netaansluiting.

 • USB-stations en externe stations. De meeste pc's hebben een of meer USB-poorten waarop u een USB-flashstation of een extern station kunt aansluiten. Sommige nieuwere pc's hebben een USB 3.0-poort, waarmee u bestanden tot tien keer zo snel kunt overdragen als met USB 2.0. U kunt een USB 2.0-flashstation aansluiten op een USB 3.0-port (met standaard-USB-overdrachtssnelheden), maar u kunt een USB 3.0-flashstation niet aansluiten op een USB 2.0-poort. Raadpleeg de fabrikant van uw pc als u wilt weten welke USB-poorten uw pc ondersteunt.

 • Dvd's en cd's. Als je pc een cd-, dvd- of Blu‑ray-schijfstation heeft dat kan lezen van en schrijven naar een lege schijf, kun je dit station gebruiken om gegevens op te slaan, net zoals een SD- of een USB-flashstation. Dit werkt als volgt: plaats een lege schijf in het station en kies Zoals een USB-flashstation uit de lijst met opties.

 • Cloudopslag via OneDrive. Windows wordt geleverd met de app OneDrive, waarmee je toegang hebt tot gratis OneDrive-opslagruimte in de cloud. Dit wordt ook wel onlineopslagruimte genoemd. Je kunt bestanden opslaan naar OneDrive en er op verschillende manieren mee werken: op de website (OneDrive.com), met de app voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1, met de bureaublad-apps voor een pc of Mac en met apps voor je mobiele apparaten. Zie Aan de slag met OneDrive voor meer informatie.

  Als je de beschikbare opslagruimte wilt bekijken en meer opslagruimte wilt toevoegen, veeg je vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen (of, als je een muis gebruikt, wijs je naar de rechterbenedenhoek van het scherm), tik of klik je op Instellingen, tik of klik je op Pc-instellingen wijzigen en tik of klik je vervolgens op OneDrive. Je kunt ook naar Opslag beheren gaan op de OneDrive-website.

Meer hulp nodig?


Neem contact op met ondersteuning