De beste weergave op uw beeldscherm verkrijgen

In Windows worden de beste weergave-instellingen voor uw pc gekozen op basis van uw beeldscherm. Als u de weergave-instellingen wilt wijzigen of als deze instellingen zijn gewijzigd en u de standaardinstellingen wilt herstellen, kunt u het volgende doen.

Alles weergeven

De systeemeigen resolutie van het beeldscherm herstellen

U kunt het beeldscherm het beste instellen op de resolutie waarvoor dit is ontworpen (de zogenaamde systeemeigen resolutie). U kunt de systeemeigen resolutie van het beeldscherm weergeven via de beeldscherminstellingen in Configuratiescherm.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Tik op klik op de schuifregelaar voor de resolutie en sleep deze tot de resolutie met de markering (Aanbevolen) wordt weergegeven. Dit is de systeemeigen resolutie van het beeldscherm. Meestal is dit de hoogste resolutie die door het beeldscherm wordt ondersteund.

 4. Tik of klik op Toepassen.

Resolutieopties in Pc-instellingen
De schuifregelaar in Pc-instellingen geeft de aanbevolen resolutie voor uw beeldscherm weer.

Beeldschermen kunnen resoluties ondersteunen die lager zijn dan de systeemeigen resolutie. In dat geval wordt de tekst mogelijk niet scherp weergeven en wordt het beeld klein en gecentreerd op het scherm weergegeven met een zwarte rand eromheen, of ziet het beeld er uitgerekt uit.

Aanbevolen schermresoluties

Grootte van beeldscherm Aanbevolen resolutie (in pixels)
Grootte van beeldscherm

19-inch beeldscherm met standaardverhouding

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1280 × 1024

Grootte van beeldscherm

20-inch beeldscherm met standaardverhouding

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1600 × 1200

Grootte van beeldscherm

20-inch en 22-inch breedbeeldschermen

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1680 × 1050

Grootte van beeldscherm

24-inch breedbeeldscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1920 × 1200

Laptopschermformaat Aanbevolen resolutie (in pixels)
Laptopschermformaat

13- tot 15-inch laptopscherm met standaardverhouding

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1400 × 1050

Laptopschermformaat

13- tot 15-inch breedbeeldlaptopscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1280 × 800

Laptopschermformaat

17-inch breedbeeldlaptopscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1680 × 1050

Laptopschermformaat

Tabletscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1360 × 768

Helderheid en contrast instellen

De meeste beeldschermen zijn uitgerust met knoppen of andere besturingselementen waarmee u de helderheid en het contrast kunt instellen. Als u niet zeker weet hoe u de helderheid en het contrast van het beeldscherm moet aanpassen, raadpleegt u de handleiding of de website van de fabrikant. U kunt ook controleren of uw pc beschikt over een automatische helderheidsinstelling. Als u een laptop hebt, kunt u de helderheid aanpassen in Windows.

De helderheid automatisch aanpassen

De helderheid wordt op sommige pc's automatisch aangepast op basis van de hoeveelheid licht in de ruimte waarin de pc zich bevindt die u gebruikt. Volg de volgende stappen om te controleren of uw pc over deze instelling beschikt.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Zorg ervoor dat de schuifregelaar Automatisch de helderheid van het scherm aanpassen is ingeschakeld.

  (Als u de schermhelderheid niet automatisch wilt aanpassen, tikt of klikt u op de schuifregelaar Automatisch de helderheid van het scherm aanpassen om deze uit te schakelen.)

 4. Tik of klik op Toepassen.

Opmerking

 • (Deze instelling is mogelijk niet voor alle afbeeldingen beschikbaar.)

De helderheid van een laptopscherm aanpassen

Als u een laptop gebruikt, kunt u de helderheid aanpassen in Energiebeheer in Windows.

 1. Zo opent u Energiebeheer: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Energiebeheer in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Energiebeheer.

 2. Tik of klik onder het schema dat u wilt wijzigen op De schema-instellingen wijzigen.

 3. Kies op de pagina Instellingen voor dit schema wijzigen de helderheidsinstellingen die u wilt gebruiken wanneer de pc de accu gebruikt (indien van toepassing) en wanneer de computer is aangesloten op de netspanning.

Opmerking

 • Als u een laptop gebruikt, kunt u ook proberen de helderheid aan te passen door de toets Fn ingedrukt te houden en vervolgens op de bijbehorende functietoets te drukken om de helderheid van het beeldscherm te verhogen (De knop Helderheid verhogen) of te verlagen (De knop Helderheid verlagen).

De instellingen aanpassen voor meerdere beeldschermen

Als u meer dan een beeldscherm gebruikt, kunt u identificeren welke beeldschermen zijn aangesloten, de schermstand wijzigen, kiezen wat er op de afzonderlijke beeldschermen wordt weergegeven en kiezen welk beeldscherm het hoofdbeeldscherm is.

Uw beeldschermen identificeren

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Tik of klik op Identificeren.

Een ander beeldscherm detecteren

Als er een ander beeldscherm op uw pc is aangesloten, maar dit door Windows niet automatisch is gedetecteerd, kunt u deze in Pc-instellingen handmatig detecteren.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Tik of klik op Detecteren.

De schermstand wijzigen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Kies in de lijst Stand de schermstand die u wilt gebruiken.

Kiezen wat op de afzonderlijke beeldschermen wordt weergegeven

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Kies een van de volgende mogelijkheden in de lijst Meerdere beeldschermen:

  • Uitbreiden. Er wordt een ononderbroken beeld weergegeven dat zich uitstrekt over al uw beeldschermen.

  • Dupliceren. Op al uw beeldschermen wordt hetzelfde beeld weergegeven.

  • Alleen weergeven op 1. Het beeld wordt alleen weergegeven op uw eerste beeldscherm.

  • Alleen weergeven op 2. Het beeld wordt alleen weergegeven op uw tweede beeldscherm.

Het hoofdbeeldscherm kiezen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Pc's en apparaten en vervolgens op Beeldscherm.

 3. Tik of klik in de voorbeeldafbeelding op het beeldscherm dat u wilt gebruiken als uw hoofdbeeldscherm om dit te selecteren.

 4. Schakel het selectievakje Dit beeldscherm instellen als hoofdbeeldscherm in.

Tips

 • U kunt de vier hoeken van een beeldscherm gebruiken om het startscherm, charms en uw recente apps te openen.

 • U kunt het startscherm en de apps van Windows Store maar op één beeldscherm tegelijk openen. Als u het startscherm, de charms of uw recent gebruikte apps op een ander beeldscherm opent, zullen de apps uit Windows Store ook naar dat beeldscherm verhuizen.

Tekst en andere items op het bureaublad groter maken

Als u tekst en andere items (zoals pictogrammen) op het beeldscherm te klein vindt, kunt u deze groter maken zonder dat u de resolutie wijzigt.

 1. Zo opent u Beeldschermresolutie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Tekst groter maken in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Tekst en andere items groter of kleiner maken.

 2. Sleep de schuifregelaar totdat de items in de voorbeeldafbeelding de gewenste grootte hebben.

 3. Tik of klik op Toepassen.

  De wijziging is zichtbaar wanneer u zich de volgende keer bij Windows aanmeldt.

Opmerking

 • Dit is mogelijk niet voor alle afbeeldingen beschikbaar.

U kunt ook de grootte van de tekst in specifieke items in Windows wijzigen, zoals de tekst in de titelbalken van vensters of de tekst in de knopinfo, zonder de grootte van de overige items op het bureaublad te wijzigen.

 1. Zo opent u Beeldschermresolutie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Tekst groter maken in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Tekst en andere items groter of kleiner maken.

 2. Kies onder Alleen tekst vergroten het item waarvoor u de tekst wilt vergroten en kies een tekengrootte. Als u de tekst vet wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Vet in.

 3. Tik of klik op Toepassen.

  De wijziging is zichtbaar wanneer u zich de volgende keer bij Windows aanmeldt.

Tekst eenvoudiger leesbaar maken

Dankzij de ClearType-technologie in Windows wordt de tekst op het beeldscherm zo duidelijk en vloeiend mogelijk weergegeven en wordt tekst eenvoudiger leesbaar tijdens langere perioden. Zorg ervoor dat ClearType is ingeschakeld als de tekst op het scherm vaag wordt weergegeven.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ ClearType in het zoekvak en tik of klik op ClearType-tekst aanpassen.

 3. Controleer of het selectievakje naast Inschakelen ClearType is ingeschakeld en tik of klik vervolgens op Volgende. Tik of klik op elke pagina op de voorbeeldtekst die u het beste vindt.

 4. Tik of klik op de laatste pagina op Voltooien om de instellingen op te slaan. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

Het beeldscherm kalibreren

Met Schermkleurkalibratie worden de schermkleuren verbeterd en worden kleuren nauwkeuriger op uw beeldscherm weergegeven.

Schermkleurkalibratie gebruiken

 1. Zo opent u het Schermkleurkalibratie: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Beeldscherm kalibreren in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Schermkleurkalibratie. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 2. Tik of klik op de pagina De wizard Beeldschermkleuren kalibreren op Volgende om door te gaan.

 3. Druk op de pagina Basisinstellingen voor kleurweergave instellen in Schermkleurkalibratie op de knop Menu op het beeldscherm. (Deze knop bevindt zich meestal aan de voorkant.) Er wordt een schermmenu weergegeven. Navigeer met de monitorknoppen door het schermmenu om een of meer van de volgende instellingen te controleren (of aan te passen):

  • Ga naar het menu met kleuren waarin u de kleurenmodus kunt selecteren, en stel het beeldscherm in op sRGB.

  • Als u de kleurenmodus niet kunt instellen maar wel een kleurtemperatuur (ook wel een witpunt genoemd) kunt selecteren, stelt u de kleurtemperatuur in op D65 (of 6500).

  • Ga naar het menu waarin u de gammawaarde kunt instellen. Stel de gammawaarde op 2,2 in. Dit is de standaardinstelling.

  • Als u deze instellingen niet kunt vinden, zoekt u een instelling in het schermmenu waarmee u de fabrieksinstellingen voor kleur kunt herstellen. Vervolgens kiest u die optie.

  Als de basiskleurinstellingen niet in het schermmenu op uw beeldscherm worden weergegeven, tikt of klikt u op Volgende om door te gaan.

  Opmerking

  • De menu- en monitorknoppen variëren per model en fabrikant. Raadpleeg de handleiding of de website van de fabrikant voor Help voor het gebruik van de knoppen van uw beeldscherm.

 4. Volg op de afzonderlijke pagina's in Schermkleurkalibratie de instructies op het scherm en tik of klik op Volgende wanneer u klaar bent. In de volgende lijst wordt meer informatie weergegeven over de afzonderlijke instellingen.

  • Gamma. De gamma-instellingen zorgen ervoor dat details zoals kleurtinten en schaduwen correct op het scherm weergegeven.

  • Helderheid. De helderheidsinstellingen bepalen hoe donkere kleuren en schaduwen op het scherm worden weergegeven. Door de helderheid aan te passen worden donkere kleuren nauwkeurig weergegeven, terwijl schaduwen, contouren en andere details in donkere afbeeldingen nog steeds zichtbaar zijn. Als de helderheid te hoog is ingesteld, worden zwarte kleuren licht en grijs weergegeven. Zoek naar een knop met de naam Helderheid of Menu op uw beeldscherm als u de helderheidsinstellingen wilt aanpassen. Als u een laptop gebruikt, kunt u proberen de helderheid aan te passen door de toets Fn ingedrukt te houden en vervolgens op de bijbehorende functietoets te drukken om de helderheid van het beeldscherm te verhogen (De knop Helderheid verhogen) of te verlagen (De knop Helderheid verlagen).
  • Contrast. De contrastinstellingen bepalen hoe witte en lichte kleuren op het scherm worden weergegeven. Door het contrast aan te passen worden lichte gedeelten in afbeeldingen nauwkeurig weergegeven. Zoek naar een knop met de naam Contrast of Menu op uw beeldscherm als u de contrastinstellingen wilt aanpassen. (Laptops beschikken meestal niet over bedieningselementen voor contrast.)

  • Kleurbalans. De kleurbalansinstellingen verbeteren de weergave van grijstinten op het beeldscherm.

 5. Tik of klik op de pagina U hebt een nieuwe kalibratie gemaakt op Eerdere kalibratie om de oude schermkalibratie te bekijken. Tik of klik op Huidige kalibratie om de nieuwe schermkalibratie weer te geven.

 6. Voer afhankelijk van de kalibratie die u wilt gebruiken een van de volgende handelingen uit:

  • Tik of klik op Voltooien als u de nieuwe kalibratie wilt gebruiken.

  • Tik of klik op Annuleren als u de vorige kalibratie wilt gebruiken.

 7. Geef op of u gebruik wilt maken van ClearType-tekst afstemmen zodat tekst duidelijk wordt weergegeven met de nieuwe kalibratie.

Opmerking

 • Als u beschikt over een apparaat en software voor schermkalibratie, is het raadzaam om daarvan gebruik te maken in plaats van Schermkleurkalibratie omdat dit betere kalibratieresultaten oplevert.

De beste weergave-instellingen voor een CRT-beeldscherm kiezen

Voor een ouder CRT-beeldscherm (Cathode Ray Tube) is het belangrijk om de beeldschermresolutie in te stellen op de hoogste beschikbare resolutie die 32-bits kleuren en een vernieuwingsfrequentie van ten minste 72 Hertz biedt. Zo voorkomt u dat het beeldscherm gaat flikkeren.

Aanbevolen resoluties voor CRT-beeldschermen

Grootte van beeldscherm Aanbevolen resolutie (in pixels)
Grootte van beeldscherm

15-inch CRT-beeldscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1024 × 768

Grootte van beeldscherm

17-inch tot 19-inch CRT-beeldscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1280 × 1024

Grootte van beeldscherm

20-inch of groter CRT-beeldscherm

Aanbevolen resolutie (in pixels)

1600 × 1200

Opmerking

 • CRT-beeldschermen zijn doorgaans niet beschikbaar in breedbeeldformaat. Bijna al deze beeldschermen hebben een standaardschermverhouding van 4:3 en een overeenkomstige resolutie.