Aan de slag met thema's

In Windows, kunt u thema's gebruiken om uw bureaublad een persoonlijk tintje te geven. Thema's wijzigen in één keer de achtergrond van het bureaublad, de kleur van vensterkaders, geluiden en schermbeveiliging op de pc, en u kunt zo vaak als u wilt schakelen tussen thema's. U kunt ook uw eigen thema's maken en deze delen met vrienden en familie.

Wat is een thema?

Een thema is een combinatie van afbeeldingen, kleuren en geluiden. Thema's omvatten:

De onderdelen van een thema
Onderdelen van een thema
 • Een bureaubladachtergrond. Een afbeelding, kleur of motief dat als achtergrond voor de geopende vensters op het bureaublad fungeert. De bureaubladachtergrond kan één afbeelding of een diavoorstelling zijn. U kunt een keuze maken uit de afbeeldingen voor de bureaubladachtergrond die in Windows zijn opgenomen, of u kunt uw eigen afbeeldingen gebruiken.

 • Een kleur voor vensterkaders. De kleur van de vensterkaders en taakbalk. Een thema kan één specifieke kleur voor vensterkaders bevatten, of er kan automatisch een kleur worden gekozen op basis van de kleuren in de afbeelding voor de bureaubladachtergrond.

 • Geluiden. Een verzameling verwante geluiden die u hoort wanneer zich bepaalde gebeurtenissen op de pc voordoen. Een gebeurtenis kan een handeling zijn die u uitvoert, bijvoorbeeld aanmelding bij de pc, of iets dat de pc doet, zoals het versturen van een melding wanneer een nieuw e-mailbericht binnenkomt.

 • Een schermbeveiliging. Een bewegend beeld of patroon dat op het beeldscherm van de pc wordt weergegeven wanneer u de muis of het toetsenbord gedurende een bepaalde tijd niet hebt gebruikt. In de thema's die bij Windows worden geleverd, wordt de schermbeveiliging uitgeschakeld, maar u kunt deze inschakelen en er een toevoegen aan een thema.

U vindt alle thema's in Persoonlijke instellingen in het Configuratiescherm. Tik of klik op een thema om het toe te passen op het bureaublad.

Open Persoonlijke instellingen door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Persoonlijke instellingen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

In Persoonlijke instellingen in het Configuratiescherm zijn vier typen thema's beschikbaar.

 • Mijn thema's. Thema's die u hebt gemaakt, bewerkt, opgeslagen of gedownload. Telkens wanneer u een thema wijzigt, worden de nieuwe instellingen hier weergegeven als een niet-opgeslagen thema.

 • Windows-standaardthema's. Windows-thema's die u kunt gebruiken om uw pc persoonlijker te maken. De meeste standaardthema's bevatten een diavoorstelling voor de bureaubladachtergrond.

 • Geïnstalleerde thema's. Thema's die zijn gemaakt door uw pc-fabrikant of andere aanbieders dan Microsoft.

 • Thema´s met hoog contrast. Thema´s waardoor items op het scherm beter uitkomen. De thema´s met hoog contrast bevatten geen automatische vensterkaderkleuren of diavoorstellingen voor de bureaubladachtergrond.

Thema's maken

U bent niet beperkt tot de thema's die bij Windows worden geleverd. U kunt aangepaste thema's maken met uw eigen afbeeldingen en schermbeveiligingen, en de bijpassende kleuren en geluiden kiezen. Klik of tik eerst op een thema om het toe te passen op het bureaublad. Wijzig vervolgens elk onderdeel van het thema totdat de bureaubladachtergrond, de kleur van vensterkaders, de geluiden en de schermbeveiliging helemaal aan uw wensen voldoen. Alle wijzigingen worden onder Mijn thema's opgeslagen als een niet-opgeslagen thema.

Een niet-opgeslagen thema
Een niet-opgeslagen thema

Een thema maken

 1. Open Persoonlijke instellingen door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Persoonlijke instellingen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

 2. Als u de bureaubladachtergrond wilt wijzigen, tikt of klikt u op Bureaubladachtergrond, bladert u naar de gewenste afbeeldingen, schakelt u het selectievakje in van de afbeeldingen die u in uw diavoorstelling wilt gebruiken, en tikt of klikt u vervolgens op Wijzigingen opslaan.

 3. Als u de kleur van de vensterkaders of taakbalk wilt veranderen, tikt of klikt u op Vensterkleur en voert u een van de volgende handelingen uit:

  Tik of klik op Automatisch om Windows automatisch een kleur te laten kiezen op basis van de kleuren in de afbeelding voor de bureaubladachtergrond, en tik of klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.
  – of –
  Tik of klik op de gewenste en tik of klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

  De kleuroptie Automatisch in Persoonlijke instellingen
  De vensterkleuroptie Automatisch
 4. Als u de geluiden wilt wijzigen die u hoort wanneer er iets gebeurt op uw computer, tikt of klikt u achtereenvolgens op Geluiden, op een item in de lijst Geluidsschema en op OK.

 5. Als u een schermbeveiliging wilt toevoegen of wijzigen, tikt of klikt u op Schermbeveiliging, tikt of klikt u op een item in de lijst Schermbeveiliging, wijzigt u de instellingen volgens uw voorkeur en tikt of klikt u op OK.

Wanneer u tevreden bent met de geluiden en de visuele eigenschappen van het nieuwe thema, slaat u het op. Vervolgens kunt u het thema gebruiken wanneer u maar wilt.

Een thema opslaan

 1. Open Persoonlijke instellingen door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Persoonlijke instellingen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

 2. Tik of klik onder Mijn thema's op het niet-opgeslagen thema om dit toe te passen op het bureaublad.

 3. Tik of klik op Thema opslaan.

 4. Voer een naam voor het thema in en tik of klik op Opslaan.

  De nieuwe themanaam verschijnt onder Mijn thema's.

Thema's delen

Wanneer u een thema hebt opgeslagen, kunt u het delen met vrienden en familie. Als u uw thema naar anderen wilt verzenden, moet u het eerst opslaan in een bestand dat kan worden gedeeld, een zogeheten THEMEPACK-bestand.

 1. Open Persoonlijke instellingen door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Persoonlijke instellingen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

 2. Tik of klik op uw aangepaste thema om het toe te passen op het bureaublad.

 3. Houd uw vinger op het thema of klik erop met de rechtermuisknop, en tik of klik vervolgens op Thema voor delen opslaan.

  Met de rechtermuisknop op een thema klikken
  Een thema opslaan
 4. Typ een naam voor het thema in het vak Bestandsnaam en tik of klik op Opslaan.

  U kunt uw thema delen met behulp van e-mail, een netwerk of een extern station.

Thema's verwijderen

Als u niet langer werkt met een thema dat u hebt gemaakt of gedownload, verwijdert u dit van de pc om schijfruimte te besparen. (De thema's die bij Windows worden geleverd, kunnen niet worden verwijderd.)

 1. Tik of klik op een ander thema om dit toe te passen op het bureaublad. U kunt geen thema verwijderen dat in gebruik is.

 2. Houd uw vinger op het te verwijderen thema of klik erop met de rechtermuisknop, en tik of klik vervolgens op Thema verwijderen.

Meer thema's ophalen

Meer thema's die u aan uw verzameling kunt toevoegen, vindt u in de Themagalerie op de Windows-website.

Meer informatie over de afbeeldingen weergeven

Als u meer wilt weten over de afbeeldingen in een bepaald thema, kunt over elke afbeelding meer informatie weergeven, zoals de titel en locatie waar de foto is genomen. (Deze informatie is mogelijk niet voor alle afbeeldingen beschikbaar.)

 1. Open Persoonlijke instellingen door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te vegen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Persoonlijke instellingen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Persoonlijke instellingen.

 2. Tik of klik op een thema om het toe te passen op het bureaublad, en tik of klik vervolgens op Bureaubladachtergrond.

 3. Houd uw vinger op een afbeelding of plaats de aanwijzer erop om meer informatie over de afbeelding weer te geven.

Opmerking

 • U kunt het standaardlettertype of de standaardtekstkleur van items in Windows (bijvoorbeeld de titelbalk van vensters, menu's of knopinfo) niet wijzigen. Het is wel mogelijk om alle tekst (en andere elementen zoals pictogrammen) op het scherm groter te maken of de tekengrootte voor specifieke items te wijzigen terwijl andere items op het scherm even groot blijven. Zie De tekst op uw scherm groter of kleiner maken voor meer informatie.