De update voor Windows 8.1 (KB 2919355) installeren

Update voor Windows 8.1 en Update voor Windows RT 8.1 (ook wel KB 2919355 genoemd) bevatten verbeteringen waarmee je je favoriete apps en instellingen eenvoudiger kunt zoeken en gebruiken en bieden vertrouwde opties voor de muis en het toetsenbord. Zie Wat is er nieuw in Update voor Windows 8.1 en Update voor Windows RT 8.1? voor meer informatie.

Je moet het volgende weten als deze belangrijke update wilt installeren.

Mogelijk is de update al geïnstalleerd

Als je Windows 8.1 of Windows RT 8.1 gebruikt en de functies voor automatische updates hebt ingeschakeld, hoef je niets te doen: de update wordt in de komende weken automatische gedownload en geïnstalleerd met Windows Update. Tijdens dit proces kun je gewoon doorwerken. Er verschijnt alleen een melding dat je de pc opnieuw moet worden opgestart om de installatie te voltooien.

Ga naar het startscherm om te controleren of de update al is geïnstalleerd. Als naast de accountnaam in de rechterbovenhoek van het startscherm een knop Zoeken wordt weergegeven, beschik je al over de update.

De knop Zoeken op het startscherm
Nadat de update is toegepast, bevat het startscherm de knop Zoeken.

De update wordt gedurende een aantal weken gefaseerd beschikbaar gesteld aan alle gebruikers met een pc waarop Windows 8.1 of Windows RT 8.1 wordt uitgevoerd. Als je automatisch updates ontvangt maar de update nog niet ziet, controleer je het over een paar dagen opnieuw.

Opmerkingen

De update handmatig installeren

Als je Windows 8.1 of Windows RT 8.1 gebruikt en de update nog niet hebt, kun je hier als volgt handmatig op de update controleren en deze installeren aan de hand van de volgende drie stappen:

 1. Zorg dat je pc is ingeschakeld, je verbinding hebt met internet en je geen gebruik maakt van een verbinding naar gebruik. Zorg dat je tijdens de installatie van de update de pc niet uitschakelt, de stekker uit het stopcontact haalt of de internetverbinding verbreekt.

 2. Veeg het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm, tik op Instellingen en tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.
  (Als je een muis gebruikt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven, klik je op Instellingen en klik je vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.)

 3. Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Windows Update.

 4. Tik of klik op Nu zoeken.

 5. Als er updates worden gevonden, tikt of klikt op Details weergeven.

 6. Selecteer de update met KB 2919355 in de lijst met updates en tik of klik op Installeren.

  Als wordt gevraagd een administratorwachtwoord of bevestiging in te voeren, voer je dit wachtwoord in of bevestig je je invoer.

 7. Start de pc opnieuw op en meld je aan nadat de installatie is voltooid.

Opmerking

 • Als KB 2919355 niet wordt weergegeven in de lijst met updates, ontbreken er mogelijk een of meer vereiste updates. Gebruik de voorgaande stappen om te controleren op updates, alle belangrijke updates en met name KB 2919442 te installeren, en de pc opnieuw op te starten. Controleer vervolgens nogmaals op de update KB 2919355.

Waarom je deze update moet installeren

We raden je aan Update voor Windows 8.1 of Update voor Windows RT 8.1 (KB 2919355) te installeren. Dit is een essentiële update die is vereist voor toekomstige updates van Windows. Als je deze update niet installeert of deze verwijdert, worden toekomstige problemen niet opgelost, beveiligingsupdates niet geïnstalleerd en zijn nieuwe functies niet beschikbaar. In sommige gevallen is het zelfs zo dat als je deze update verwijdert van een nieuwe pc na aanmelding met een Microsoft-account, OneDrive mogelijk niet werkt zoals verwacht.

Benodigde ruimte om de update te installeren

In de meeste gevallen is de volgende hoeveelheid schijfruimte nodig op je pc om Update voor Windows 8.1 of Update voor Windows RT 8.1 (KB 2919355) te downloaden en installeren via Windows Update, afhankelijk van je versie van Windows:

 • Windows 8.1 (64-bits versie): 2 GB

 • Windows 8.1 (32-bits versie): 0,8 GB

 • Windows RT 8.1: 1,1 GB

Deze hoeveelheden zijn schattingen, dus er is mogelijk iets meer of minder beschikbare schijfruimte nodig voor de update. Zie Tips voor het vrijmaken van schijfruimte op uw pc voor meer informatie over het controleren van de huidige ruimte op je pc en het vrijmaken van ruimte.

Problemen oplossen bij het installeren van de update

Als een van de volgende Windows Update-fouten wordt weergegeven wanneer je de Update voor Windows 8.1 of Update voor Windows RT 8.1 (KB 2919355) probeert te installeren, kun je de problemen mogelijk verhelpen met deze oplossingen. Als je meer hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.

Windows Update-fout Betekenis en oplossing
Windows Update-fout

Code 0x80073712

Betekenis en oplossing

Deze fout betekent mogelijk dat een benodigd bestand voor Windows Update is beschadigd of ontbreekt. Hier volgen enkele stappen die je kunt nemen om te proberen dit probleem op te lossen:


 1. Voer de Update voor Windows 8.1-probleemoplosser uit om het probleem op te lossen.

 2. Installeer de Update voor Windows 8.1 of Update voor Windows RT 8.1.

Windows Update-fout

Code 0x800F0923

Betekenis en oplossing

Deze fout betekent mogelijk dat een stuurprogramma of andere software op je pc niet compatibel is met de update. Voor informatie over het oplossen van dit probleem, kun je contact opnemen met Microsoft Ondersteuning.

Windows Update-fout

Code 0x800F0922

Betekenis en oplossing

Deze fout betekent mogelijk dat je pc geen verbinding kan maken met de Windows Update-servers. Als je een VPN-verbinding gebruikt om verbinding te maken met een bedrijfsnetwerk, verbreek je de verbinding met het netwerk en schakel je de VPN-software uit (indien van toepassing). Probeer vervolgens de update opnieuw te installeren.


De fout kan ook betekenen dat er onvoldoende vrije ruimte is op de partitie Door systeem gereserveerd. Je kunt dit probleem mogelijk oplossen door software van derden te gebruiken om de partitie Door systeem gereserveerd uit te breiden.

Windows Update-fout

Fout: Updates kunnen niet worden voltooid. Wijzigingen ongedaan maken. Schakel je computer niet uit.


Fout: fout bij configureren van Windows-updates. De wijzigingen worden ongedaan gemaakt.

Betekenis en oplossing

Dit zijn algemene fouten die mogelijk worden weergegeven als een Windows-update mislukt. Je hebt de specifieke foutcode nodig om te onderzoeken hoe je het probleem het beste kunt oplossen.


Je kunt de foutcode voor de mislukte update vinden door je updategeschiedenis te controleren. Zoek naar KB 2919355 in de lijst, noteer de foutcode en neem contact op met Microsoft Ondersteuning.


Je updategeschiedenis weergeven

 1. Open Windows Update door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen (of met een muis de hoek rechtsonder op het scherm aan te wijzen en de muisaanwijzer naar boven te bewegen) en achtereenvolgens op Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en Bijwerken en herstellen te tikken of klikken.

 2. Tik of klik op op Je standaardprogramma's instellen.

Windows Update-fout

Fout: De update geldt niet voor je computer.

Betekenis en oplossing

Deze fout kan betekenen dat de vereiste update KB 2919442 niet is geïnstalleerd op je pc. Controleer of alle belangrijke updates, inclusief KB 2919442, zijn geïnstalleerd op je pc. Als alle updates zijn geïnstalleerd, moet je de pc mogelijk vernieuwen.


Je pc vernieuwen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen.

 2. Tik of klik op Bijwerken en herstellen en vervolgens op Herstel.

 3. Klik onder Je pc vernieuwen zonder je bestanden te beïnvloeden op Aan de slag.

 4. Volg de instructies op het scherm.

Meer hulp nodig?