Lid worden van een domein, werkgroep of thuisgroep

Als uw pc deel uitmaakt van een groot netwerk in een bedrijf of school, behoort deze waarschijnlijk tot een domein. Als uw pc deel uitmaakt van een thuisnetwerk, behoort deze wellicht tot een werkgroep en misschien zelfs tot een thuisgroep. Hier vindt u meer informatie over deze typen groepen en hoe u er lid van kunt worden.

Alles weergeven

Controleren of uw pc deel uitmaakt van een werkgroep of een domein

 1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

 2. Onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep ziet u het woord Werkgroep of Domein, gevolgd door de naam.

Controleren of uw pc deel uitmaakt van een thuisgroep

 1. Zo opent u Netwerkcentrum: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ netwerkcentrum in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Netwerkcentrum.

 2. Als u het woord Verbonden ziet naast Thuisgroep, maakt uw computer deel uit van een thuisgroep.

  Status van Thuisgroep in Netwerkcentrum
  Status van Thuisgroep in Netwerkcentrum

Opmerking

 • Als er een thuisgroep aanwezig is op uw netwerk, kunt u hier lid van worden door te tikken of te klikken op Beschikbaar voor verbinden.

Wat is een domein?

Een domein is een groep pc's op een netwerk die een gemeenschappelijke database en een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid hebben. Hier volgt meer informatie over domeinen:

 • Elk domein heeft een unieke naam.

 • Een domein kan duizenden pc's omvatten.

 • De pc's kunnen zich op verschillende lokale netwerken bevinden.

 • Een IT-beheerder beheert het domein als een eenheid met gemeenschappelijke regels en procedures.

 • Eén of meer pc's in een domein zijn servers. Via servers worden de beveiliging en de machtigingen voor alle pc's in het domein beheerd. Hierdoor kunnen IT-beheerders gemakkelijker wijzigingen aanbrengen doordat de wijzigingen automatisch op alle pc's worden aangebracht.

 • Domeingebruikers moeten elke keer een wachtwoord of andere referenties opgeven als ze toegang willen verkrijgen tot het domein.

 • Als u een gebruikersaccount voor een domein hebt, kunt u zich aanmelden bij elke pc in het domein zonder dat u daarvoor een account op die pc hoeft te hebben.

 • U kunt waarschijnlijk alleen beperkte wijzigingen aanbrengen in de pc-instellingen omdat IT-beheerders meestal consistentie willen waarborgen op de netwerk-pc's.

 • Pc's met Windows 8.1 of Windows RT 8.1 kunnen geen lid worden van een domein.

Wat is een werkgroep?

Een werkgroep is een groep pc's die in een thuisnetwerk of in het netwerk van een klein bedrijf met elkaar zijn verbonden en die bronnen delen, zoals printers en bestanden. Wanneer u een netwerk instelt, wordt door Windows automatisch een werkgroep gemaakt en hieraan een naam toegekend.

 • Alle pc's zijn peers. Geen enkele pc's heeft de controle over andere pc's.

 • Elke pc heeft een set gebruikersaccounts. Als u zich wilt aanmelden op een pc in de werkgroep, moet u een account op die pc hebben.

 • Een werkgroep bevat meestal niet meer dan twintig pc's.

 • Werkgroepen worden niet met een wachtwoord beveiligd.

 • Alle pc's moeten zich op hetzelfde lokale netwerk of subnet bevinden.

Wat is een thuisgroep?

Een thuisgroep is een groep pc's binnen een thuisnetwerk waarmee gebruikers afbeeldingen, muziek, video's, documenten en printers kunnen delen. Als een pc lid is van een thuisgroep, is delen eenvoudiger.

 • Pc's in een thuisnetwerk moeten deel uitmaken van een werkgroep, maar kunnen ook deel uitmaken van een thuisgroep.

 • Een thuisgroep wordt beveiligd met een wachtwoord, maar u hoeft dit slechts één keer te typen, als u uw pc toevoegt aan de thuisgroep.

Zie Thuisgroepen van a tot z voor meer informatie over thuisgroepen.

Lid worden van een domein

 1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

 2. Klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Klik op Netwerk-id en volg de instructies op het scherm.

Lid worden van een werkgroep of een werkgroep maken

Wanneer u een netwerk instelt, wordt door Windows automatisch een werkgroep gemaakt en hieraan een naam toegekend. U kunt lid worden van een bestaande werkgroep in een netwerk of een nieuwe werkgroep maken. Via werkgroepen kunt u bestanden en printers delen, maar dit wordt niet automatisch voor u ingeschakeld.

 1. Zo opent u Systeem: veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen, tik op Zoeken (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Zoeken), typ Systeem in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Systeem.

 2. Tik of klik onder Instellingen voor computernaam, domein en werkgroep op Instellingen wijzigen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 3. Tik of klik in het dialoogvenster Systeemeigenschappen op het tabblad Computernaam en tik of klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Tik of klik onder Lid van in het dialoogvenster Computernaam en/of domein wijzigen op Werkgroep en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit:

  • Als u lid wilt worden van een bestaande werkgroep, voert u de naam van de werkgroep in kwestie in en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  • Als u een nieuwe werkgroep wilt maken, voert u de naam van de werkgroep in kwestie in en tikt of klikt u vervolgens op OK.

  Als uw pc lid was van een domein voordat u lid werd van de werkgroep, wordt het lidmaatschap van het domein ongedaan gemaakt en wordt het computeraccount in dat domein uitgeschakeld.

  Opmerking

  • Als uw netwerk pc's omvat waarop Windows XP wordt uitgevoerd, kan het zijn dat u de werkgroepnaam op die pc's moet wijzigen in de werkgroepnaam die is ingesteld op pc's waarop nieuwere versies van Windows worden uitgevoerd, zodat u alle pc's in het netwerk kunt zien en daar verbinding mee kunt maken.

Lid worden van een thuisgroep

We raden u aan om ook een thuisgroep te maken of er lid van te worden om het delen van gegevens in een thuisnetwerk gemakkelijker te maken in Windows 8.1, Windows RT 8.1 of Windows 7. Zie Thuisgroepen van a tot z voor meer informatie.