Profielen voor draadloze netwerken beheren

Als u een profiel voor een draadloze verbinding wilt wijzigen of verwijderen, kunt u dit over het algemeen doen door met de rechtermuisknop op het netwerk in de lijst met netwerken te klikken en vervolgens een opdracht te kiezen uit het menu dat wordt weergegeven. Er zijn echter ook een aantal taken die via de opdrachtprompt moeten worden uitgevoerd. Hier volgt een tabel waarin is weergegeven hoe u veel voorkomende taken kunt uitvoeren.

Taak
Instructies

Alle draadloze profielen op de pc weergeven

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan show profiles

De beveiligingssleutel voor een profiel binnen bereik weergeven

Houd het netwerk uit de lijst met netwerken ingedrukt of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Eigenschappen voor verbinding weergeven.

De beveiligingssleutel voor een profiel buiten bereik weergeven

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan show profile name=“ProfileName” key=clear

Een profiel binnen bereik verwijderen

Houd het netwerk uit de lijst met netwerken ingedrukt of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik vervolgens op Vergeet dit netwerk.

Een profiel buiten bereik verwijderen

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan delete profile name="ProfileName"

Een netwerk omhoog verplaatsen in de prioriteitenlijst

Verbinding maken met een netwerk en dit instellen op automatisch verbinden, zorgt ervoor dat het boven aan de lijst komt te staan.

Automatisch stoppen met verbinding maken met een netwerk binnen bereik

Tik of klik op het netwerk in de lijst met netwerken en klik vervolgens op Verbinding verbreken.

Automatisch stoppen met verbinding maken met een netwerk buiten bereik

Typ het volgende na de opdrachtprompt:

netsh wlan set profileparameter name=”ProfileName” connectionmode=manual

De manier waarop Windows de prioriteit van de verbinding bepaalt

Windows maakt meestal verbinding met netwerken in deze volgorde:

1. Ethernet

2. Wi‑Fi

3. Mobiele breedband

Wanneer u verbinding maakt met een nieuw Wi-Fi-netwerk, wordt dit toegevoegd aan de lijst. Windows maakt vervolgens verbinding met het netwerk als dit binnen bereik is. Als u verbinding maakt met een ander WiFi-netwerk terwijl u binnen bereik bent van het eerste netwerk, zal Windows het tweede netwerk verkiezen boven het eerste.

Mobiele breedbandnetwerken worden anders behandeld. Als u handmatig verbinding maakt met een mobiel breedbandnetwerk als er een Wi-Fi-netwerk binnen bereik is, krijgt het mobiele breedbandnetwerk alleen die sessie de voorkeur. Wanneer u een volgende keer binnen bereik van de twee netwerken bent, krijgt het WiFi-netwerk de voorkeur. Dit komt omdat mobiele breedbandnetwerken meestal een datalimiet hebben.

Als u wilt afdwingen dat uw pc het mobiele breedbandnetwerk boven het Wi-Fi-netwerk verkiest, tikt of klikt u in de lijst met netwerken op het Wi-Fi-netwerk en klikt u vervolgens op Verbinding verbreken. Er wordt door Windows geen automatische verbinding met dat Wi-Fi-netwerk meer tot stand gebracht.