Uw kinderen beter beschermen op de pc

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Het pc-gebruik van uw kind controleren met activiteitenoverzichten

Wanneer u Family Safety inschakelt voor het account van een kind, wordt de controle automatisch gestart. Er worden regelmatig e-mails met activiteitenoverzichten van Family Safety verzonden naar uw Microsoft-account, met een samenvatting van de tijd die het kind op de pc heeft doorgebracht, welke websites het heeft bezocht, welke spellen en toepassingen het heeft gebruikt en welke termen het heeft opgezocht in zoekmachines zoals Bing, Google of Yahoo! Zoeken.

Het overzicht in de e-mail geeft u snel informatie over de pc-activiteiten van uw kind. Maar u kunt altijd meer details krijgen door in het e-mailoverzicht de koppeling te kiezen om het overzicht online te bekijken, en op basis van het activiteitenoverzicht machtigingen en andere instellingen wijzigen. U kunt het overzicht ook openen op de website van Family Safety. Dat gaat als volgt:

  1. Ga naar de website van Family Safety en meld u aan.

  2. Tik of klik op de naam van het kind van wie u het overzicht wilt bekijken en tik of klik op Activiteitenrapportage. Controleer of activiteitenrapportage is ingeschakeld

Overzichtsgegevens

De bovenste helft van de overzichtspagina bevat informatie over de websites die uw kind onlangs heeft bezocht en alle zoekopdrachten die hij of zij onlangs heeft uitgevoerd. Het staafdiagram van Meest populaire websites bevat de vijf sites die het meest zijn bezocht en geeft aan hoeveel pagina's op elke site zijn bekeken, maar laat niet zien hoeveel tijd het kind op de site heeft doorgebracht. Als u een volledige lijst met alle websites wilt zien die uw kind de afgelopen week heeft bezocht, tikt u of klikt u op Alles weergeven boven het diagram. Alle webadressen en zoektermen die op de overzichtspagina worden getoond, zijn ook koppelingen waarop u kunt tikken of klikken.

In de onderste helft van de overzichtspagina wordt weergegeven hoe lang uw kind ongeveer achter de pc heeft gezeten, welke toepassingen en spellen het meest zijn gebruikt en wat het kind heeft gedownload uit de Windows Store.

Internetactiviteit

Voor een volledige lijst met de internetactiviteiten van uw kind tikt of klikt u op het tabblad Internetactiviteit. Op deze pagina worden alle sites weergegeven die uw kind heeft bezocht of heeft geprobeerd te bezoeken, inclusief sites die Family Safety beschouwt als 'verdacht' of potentieel ongepast. De kolom Ondernomen actie geeft aan of Family Safety de site heeft toegestaan of alle inhoud of een gedeelte ervan heeft geblokkeerd. De kolom Categorie bevat de websitecategorieën zoals deze door Microsoft zijn bepaald, maar u kunt een siteclassificatie betwisten als u het er niet mee eens bent. Gebruik de toetsen in de kolom Instellingen wijzigen om bezoeken van uw kind aan een specifieke site in het vervolg toe te staan of te blokkeren.

Pc-activiteit

Voor een overzicht van het totale pc-gebruik van uw kind tikt of klikt u op het tabblad Pc-activiteit. De sectie Sessies geeft aan wanneer en hoe lang uw kind de pc in een week heeft gebruikt. In de sectie Toepassingen en spellen ziet u welke toepassingen en spellen uw kind heeft gebruikt en hoe lang het deze heeft gebruikt. De kolom Actie geeft ook aan of de toegang tot een specifieke toepassing voor uw kind werd geblokkeerd.

Bestanden die van internet zijn gedownload en downloads of updates van de Windows Store worden afzonderlijk vermeld in de bijbehorende secties. Als uw kind een spel heeft gedownload vanuit de Windows Store en het daarna 45 minuten heeft gespeeld, wordt dat spel weergegeven in de secties Downloads van Windows Store en Toepassingen en spellen op deze pagina.

Andere bronnen

Ga naar Family Safety

Wijzig je instellingen op de Family Safety-website.

Family Safety: veelgestelde vragen

Hebt u een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen.

Hulp van de community

Stel uw vraag in de communityforums.