De app Lezer voor Windows: veelgestelde vragen

Met de app Lezer kunt u PDF-, XPS- en TIFF-bestanden openen en weergeven. U kunt met de app Lezer zoeken naar woorden of zinnen, notities maken, formulieren invullen en documenten delen of afdrukken. Hierna volgen antwoorden op enkele veelgestelde vragen over de app Lezer.

Alles weergeven

Hoe open ik een bestand?

Als u een PDF-, XPS- of TIFF-bestand probeert te openen, wordt dit bestand gewoonlijk automatisch in Lezer geopend. Als dat niet gebeurt, kunt u Lezer instellen als de standaard-app voor deze bestandstypen. (In de volgende sectie leest u hoe u dit kunt doen.)

Als Lezer al is geopend en u een bestand wilt openen, doet u dit als volgt:

 1. Tik of klik op Bladeren.

  Als Bladeren niet wordt weergegeven, veegt u vanaf de onderrand omhoog of klikt u binnen de app met de rechtermuisknop en tikt u of klikt u op de knop Een ander bestand openenDe knop Een ander bestand openen.

  Als u het huidige bestand wilt sluiten en in plaats daarvan een nieuw bestand wilt openen, tikt of klikt u op Bestand openen en tikt of klikt u op Bladeren. Als u het huidige bestand open wilt houden en tegelijkertijd een ander bestand wilt openen, tikt of klikt u op Bestand openen in nieuw tabblad en tikt of klikt u op Bladeren. (De optie waarmee u een bestand in een nieuw tabblad kunt openen, is niet beschikbaar als er al vijf bestanden zijn geopend omdat in Lezer maximaal vijf bestanden tegelijk geopend kunnen zijn).

 2. Blader naar de map of de locatie waarop het bestand is opgeslagen.

 3. Tik of klik op het bestand om dit te selecteren en tik of klik op Openen.

Opmerking

 • Er kunnen in Lezer maximaal vijf bestanden tegelijk geopend zijn. Als u vijf bestanden in Lezer hebt geopend en u een ander bestand wilt openen, wordt een van de andere bestanden door Lezer gesloten. Als u wijzigingen hebt aangebracht in het bestand dat door Lezer wordt gesloten, wordt u gevraagd om de wijzigingen op te slaan.

Hoe kan ik instellen dat PDF-, XPS- of TIFF-bestanden standaard in Lezer worden geopend?

Als PDF-, XPS- of TIFF-bestanden worden geopend in een andere app, kunt u instellen dat Windows deze in plaats daarvan moet openen in Lezer. U gaat hiervoor als volgt te werk:

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Pc-instellingen wijzigen.

 3. Tik of klik op Zoeken en apps en tik of klik op Standaardwaarden.

 4. Tik of klik op Standaard-apps per bestandstype kiezen (u moet mogelijk naar de onderkant van het scherm schuiven om deze optie weer te geven).

 5. Schuif onder Naam omlaag, totdat .pdf wordt weergegeven.

 6. Tik of klik op de naam van de app die rechts naast .pdf wordt weergegeven en tik of klik onder Een app kiezen op Lezer.

 7. Herhaal dit voor ieder bestandstype dat u in Lezer wilt openen (zoals .oxps, .xps of .tiff).

Hoe kan ik tussen geopende bestanden schakelen?

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Tik of klik op het bestand waarnaar u wilt schakelen.

Hoe kan ik twee bestanden naast elkaar weergeven?

 1. Open het eerste bestand.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog of klik in het bestand met de rechtermuisknop en tik of klik op de knop Een ander bestand openenDe knop Een ander bestand openen en tik of klik op Bestand openen in nieuw tabblad .
 3. Als het bestand dat u wilt openen, wordt weergegeven in de lijst met bestanden die onlangs zijn geopend, tikt of klikt u op het bestand. Tik of klik, als dat niet het geval is, op Bladeren, ga naar de map waarin of de locatie waarop het bestand dat u wilt openen, is opgeslagen en tik of klik op Openen.

 4. Veeg vanaf de onderrand omhoog of klik met de rechtermuisknop om miniaturen van de geopende bestanden weer te geven.

 5. Druk op de miniatuur van het andere bestand en houd deze vast of klik erop met de rechtermuisknop en tik of klik op Openen in een nieuw venster. De bestanden worden naast elkaar weergegeven.

Hoe druk ik een bestand af?

 1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.

 2. Veeg vanaf de onderrand omhoog of klik met de rechtermuisknop in het bestand en tik of klik vervolgens op Afdrukken.

 3. Tik of klik op de naam van de printer.

  Als de printer niet wordt vermeld maar er wel een optie Meer wordt weergegeven, tikt of klikt u hierop om de printer weer te geven. Als de printer nog steeds niet wordt weergegeven, moet u de printer waarschijnlijk nog toevoegen. Zie Een printer installeren voor meer informatie.

 4. Stel de gewenste afdrukopties in en tik of klik op Afdrukken.

Hoe ga ik naar een specifieke pagina in een bestand?

Voer een van de volgende handelingen uit:

 • Knijp met uw vingers op het scherm zodat miniaturen van de afzonderlijke pagina's worden weergegeven. (Als u met een toetsenbord werkt, drukt u op Ctrl+minteken (-), totdat er een miniatuur voor elke pagina wordt weergegeven.) Tik of klik vervolgens op de pagina die u wilt weergeven.

 • Tik of klik op het paginanummer links boven in de hoek, als dat wordt weergegeven (of druk op Ctrl+G) en voer vervolgens het nummer in van de pagina die u wilt weergeven.

Hoe kan ik in- of uitzoomen?

 • Spreid uw vingers of knijp met uw vingers op het scherm, totdat het bestand de gewenste grootte heeft. (Als u met een toetsenbord werkt, drukt u op Ctrl+plusteken (+) om in te zoomen of op Ctrl+minteken (-) om uit te zoomen.)

Hoe kan ik de documentindeling wijzigen?

In Lezer kunt u de weergave wijzigen van het document dat u leest. Dit is nuttig als u het aantal pagina's wilt wijzigen dat gelijktijdig op het scherm wordt weergegeven of als u wilt schakelen tussen horizontaal schuiven en verticaal schuiven. U kunt de leesindeling van het huidige document wijzigen of de standaardleesindeling instellen, zodat documenten die u in de toekomst opent, op de gewenste manier worden weergegeven.

De leesindeling van het huidige document wijzigen

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u twee pagina's tegelijk wilt weergeven (en horizontaal wilt schuiven), tikt of klikt u op Twee pagina's.

  • Als u één pagina tegelijk wilt weergeven (en horizontaal wilt schuiven), tikt of klikt u op Eén pagina.

  • Als u één pagina tegelijk wilt weergeven (en verticaal wilt schuiven), tikt of klikt u op Doorlopend.

De standaardleesindeling wijzigen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Instellingen.
  Als je met een muis werkt, wijs je de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg je de muisaanwijzer naar boven en klik je op Instellingen.

 2. Tik of klik op Opties.

 3. Tik of klik onder Standaardindeling op de gewenste weergaveoptie.

Documenten die u opent nadat u deze instelling hebt gewijzigd, worden in de gekozen indeling weergegeven.

Hoe kan ik notities toevoegen of tekst markeren?

 1. Tik op het eerste woord dat u wilt markeren en sleep vervolgens de selectiegreep naar het einde van de tekst die u wilt markeren. Als u een notitie toevoegt, selecteert u de tekst waarop de notitie betrekking heeft. (Als u een muis gebruikt, sleept u deze over de tekst om die te selecteren.)

 2. Tik of klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en tik of klik op Markeren of Notitie toevoegen.

Opmerking

 • U kunt alleen tekst markeren en notities toevoegen als de auteur u daartoe toestemming heeft verleend. Veeg, als u wilt controleren of dat het geval is, vanaf de onderrand omhoog of klik in de app met de rechtermuisknop, tik of klik op Meer en tik of klik op Info. Controleer onder Machtigingen of Notities en markeringen toevoegen is geselecteerd. Als dat niet het geval is, kunt u geen tekst markeren en kunt u geen notities toevoegen.

Hoe kan ik tekst kopiëren?

 1. Tik op het eerste woord dat u wilt kopiëren en sleep vervolgens de selectiegreep naar het einde van de tekst die u wilt kopiëren. (Als u een muis gebruikt, sleept u deze over de tekst om die te selecteren.)

 2. Tik of klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst en tik of klik op Kopiëren.

Hoe sla ik een bestand op?

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik of klik op Opslaan.

  • Tik of klik op Opslaan als, typ de naam waaronder u het bestand wilt opslaan en tik of klik op Opslaan.

Bestanden worden standaard opgeslagen in de map Documenten.

Hoe sluit ik een bestand?

 1. Veeg vanaf de onderrand omhoog om de app-opdrachten weer te geven.
  (Of klik met de rechtermuisknop op de app.)

  Aan de bovenkant van het scherm wordt een miniatuur weergegeven van alle geopende bestanden.

 2. Tik of klik op het kruisteken (×) van elk bestand dat u wilt sluiten.

Hoe sluit ik Lezer?

 • Veeg omlaag vanaf de bovenrand van het scherm en sleep het venster van Lezer naar de onderrand van het scherm. Ga voor meer informatie en een video over hoe u dit doet naar Hoe kan ik een app sluiten?

  Als u een toetsenbord gebruikt kunt u Lezer sluiten door op Alt+F4 te drukken.

Welke sneltoetsen kan ik gebruiken bij het werken met Lezer?

Toets Bewerking
Toets

Ctrl+O

Bewerking

Een nieuw bestand openen (waarbij het huidige geopende bestand wordt vervangen, indien aanwezig)

Toets

Ctrl+T

Bewerking

Een bestand openen in een nieuw tabblad

Toets

Ctrl+P

Bewerking

Een bestand afdrukken

Toets

Ctrl+plusteken (+)

Bewerking

Inzoomen

Toets

Ctrl+minteken (‑)

Bewerking

Uitzoomen

Toets

Ctrl+R

Bewerking

Het document tegen de klok in draaien

Toets

F8

Bewerking

Schakelen tussen leesindelingen

Toets

Ctrl+F

Bewerking

Zoeken naar een woord of zin

Toets

Ctrl+G

Bewerking

Naar een pagina gaan

Toets

Ctrl+S

Bewerking

Het bestand opslaan

Toets

Ctrl+Shift+S

Bewerking

Het bestand opslaan onder een andere naam

Toets

Ctrl+W

Bewerking

Het bestand sluiten

Toets

Ctrl+Tab of Ctrl+Shift+Tab

Bewerking

Schakelen tussen geopende bestanden

Toets
Windows-logotoets Windows-logotoets+Z
Bewerking

App-opdrachten weergeven

Toets

Shift+F10

Bewerking

Een menu met opties voor geselecteerde tekst weergeven

Meer hulp nodig?