De standaardprinter instellen of wijzigen

Als u meerdere printers hebt geïnstalleerd, maar er meestal maar één gebruikt, kunt u deze printer instellen als de standaardprinter. Door een standaardprinter in te stellen, kunt u snel afdrukken zonder dat u telkens een printer hoeft te kiezen. Zie Een printer installeren voor meer informatie als u nog geen printer hebt geïnstalleerd.

De standaardprinter instellen of wijzigen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ apparaten en printers in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Apparaten en printers.

 3. Druk op de gewenste printer en houdt dit vast of klik er met de rechtermuisknop op en tik of klik vervolgens op Als standaardprinter instellen.

Als u een laptop, tablet of ander mobiel apparaat hebt, kunt u voor elk netwerk dat u gebruikt een standaardprinter instellen. Windows houd bij welke printer u hebt ingesteld als de standaardprinter voor welk netwerk.

Een andere standaardprinter voor elk netwerk instellen

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

 2. Typ apparaten en printers in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Apparaten en printers.

 3. Tik of klik op een willekeurige printer en tik of klik vervolgens op Standaardprinters beheren.

 4. Selecteer Mijn standaardprinter wijzigen wanneer ik van netwerk verander.

 5. Kies onder Selecteer een netwerk het eerste netwerk waarvoor u een printer wilt instellen.

 6. Kies onder Printer selecteren de printer die u als standaardprinter in dat netwerk wilt instellen en tik of klik vervolgens op Toevoegen.

 7. Wanneer u het instellen van een standaardprinter hebt voltooid voor elk netwerk, tikt of klikt u op OK.

Opmerking

 • Als u niet wilt dat de printers worden gewijzigd door Windows wanneer u zich verplaatst, volgt u stappen 1 tot en met 3, tikt of klikt u op Altijd dezelfde printer als mijn standaardprinter gebruiken en tikt of klikt u vervolgens op OK.