Programmatoegang en standaardprogramma's instellen.

In Programmatoegang en standaardprogramma's instellen kunt u een programma ontoegankelijk maken, zonder dat u dit verwijdert. Daarnaast kunt u de standaardprogramma's instellen die Windows moet gebruiken voor een aantal veelvoorkomende activiteiten, zoals het weergeven van webpagina's en het verzenden van e-mailberichten.

Programmatoegang instellen

Als u een programma ontoegankelijk wilt maken zonder dit van de computer te verwijderen, kunt u het zo installeren dat het niet wordt weergegeven in de lijst met programma's. Dit doet u als volgt:

 1. Open Programmatoegang en standaardprogramma's instellen door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Standaardprogramma's in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Standaardprogramma's. Tik of klik onder Selecteer de programma's die standaard door Windows worden gebruikt op Programmatoegang en standaardprogramma's instellen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 2. Selecteer Aangepast onder Configuratie selecteren.

 3. Schakel het selectievakje Toegang tot dit programma inschakelen naast het programma dat u ontoegankelijk wilt maken uit en tik of klik op OK.

Opmerkingen

 • U kunt het programma weer toegankelijk maken door het selectievakje weer in te schakelen.

 • De wijzigingen die u aanbrengt in de programmatoegang, worden toegepast op alle gebruikers op deze pc.

 • Voor sommige niet-Microsoft-programma's worden de pictogrammen mogelijk nog steeds weergegeven als u het selectievakje voor het programma verwijdert.

Standaardprogramma's instellen

Daarnaast kunt u de standaardprogramma's instellen die Windows moet gebruiken voor een aantal veelvoorkomende activiteiten, zoals het weergeven van webpagina's en het verzenden van e-mailberichten. Zie Instellen van welke programma's Windows standaard gebruikmaakt voor informatie over het instellen van standaardwaarden voor andere programma's.

 1. Open Programmatoegang en standaardprogramma's instellen door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Standaardprogramma's in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Standaardprogramma's. Tik of klik onder Selecteer de programma's die standaard door Windows worden gebruikt op Programmatoegang en standaardprogramma's instellen. Administratormachtigingen vereist U wordt wellicht gevraagd om een administratorwachtwoord op te geven of om uw keuze te bevestigen.

 2. Selecteer onder Configuratie selecteren een van de volgende opties:

  • Computerfabrikant: Programma's die door de computerfabrikant zijn geselecteerd, worden als standaardprogramma's ingesteld. Deze optie is mogelijk niet beschikbaar.

  • Microsoft Windows: Programma's die worden geleverd bij Windows, worden ingesteld als standaardprogramma's. U hebt nog steeds toegang tot alle andere geïnstalleerde programma's op uw computer.

  • Niet-Microsoft Niet-Microsoft-programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd, als standaardprogramma's instellen. De toegang tot de opgegeven Microsoft-programma's wordt verwijderd. U kunt de toegang tot Microsoft-programma's echter op elk gewenst moment herstellen door de instelling te wijzigen in Aangepast.

  • Aangepast: U kunt een combinatie van Windows- en niet-Microsoft-programma's instellen als standaardprogramma's.

Opmerkingen

 • Alle opties die worden aangeboden in de configuraties Microsoft Windows en Niet-Microsoft, zijn beschikbaar in de sectie Aangepast.

 • Als u in de sectie Aangepast de optie voor het huidige programma gebruiken selecteert, blijft het huidige standaardprogramma voor de betreffende categorie in gebruik.