Foto's

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Foto's delen en afdrukken

U kunt foto's rechtstreeks vanuit de apps Foto's, OneDrive en Camera delen en afdrukken.

Delen

 1. Open op het startscherm de app Foto's, OneDrive of Camera.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Ga in de app Foto's of OneDrive naar de map met de foto's die u wilt delen en veeg naar beneden op de foto's of klik er met de rechtermuisknop op. U kunt ook Alles selecteren kiezen.

  • Ga in de app Camera naar het camera-album en zoek de foto die u wilt delen.

 3. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen en tik op Delen.
  (of wijs met de muis de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden en klik op Delen).

 4. Tik of klik op de persoon of de app waarmee u wilt delen en volg de instructies op het scherm.

Tip

 • Als uw bestanden zijn opgeslagen in OneDrive, kunt u uitnodigingen verzenden naar bepaalde personen die de bestanden mogen bekijken of een koppeling ophalen om deze met een breder publiek te delen. Zie App Foto’s voor Windows: veelgestelde vragen voor meer informatie.

 • Zoek in de Windows Store op uw pc naar meer apps waarmee u foto's kunt plaatsen op sites waar u foto's kunt delen en op sociale netwerken.

Afdrukken vanuit Windows Store-apps

U kunt slechts één foto tegelijk afdrukken vanuit de apps Foto's, OneDrive en Camera. Zie Foto's afdrukken als u meerdere afbeeldingen tegelijk wilt afdrukken of vanuit een bureaubladtoepassing wilt afdrukken.

 1. Open op het startscherm de app Foto's, OneDrive of Camera.

 2. Zoek een foto die u wilt afdrukken en tik of klik erop om de foto te openen.

 3. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Apparaten.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Apparaten.

 4. Kies een printer uit de lijst. Als de gewenste printer niet wordt weergegeven, moet u deze toevoegen. Zie Een printer installeren voor meer informatie.

 5. In het voorbeeldvenster ziet u een voorbeeld van wat u gaat afdrukken, samen met het aantal kopieën en de afdrukstand.

 6. Tik of klik op Meer instellingen om te zien wat u nog meer kunt doen.

  De opties in de sectie Meer instellingen zijn afkomstig van de fabrikant van de printer en zijn daarom afhankelijk van de printer.

 7. Wanneer u alles hebt ingesteld, tikt of klikt u op Afdrukken.