Uw mobiele breedbandapparaat ontgrendelen of de blokkering ervan opheffen

Ga als volgt te werk als uw mobiele breedbandapparaat is vergrendeld of geblokkeerd.

Een mobiel breedbandapparaat ontgrendelen

Als uw mobiele breedbandapparaat een pincode heeft, wordt het apparaat automatisch vergrendeld wanneer u uw pc uitschakelt, de sluimerstand wordt ingeschakeld of u de gegevenskaart uit de pc verwijdert. De volgende keer dat u de pc start, uit de sluimerstand haalt of de gegevenskaart plaatst, wordt de status van het apparaat weergegeven als Apparaat vergrendeld. Ga als volgt te werk om het apparaat te ontgrendelen:

  1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

  2. Tik of klik op de naam van de mobiele breedbandverbinding en tik of klik op Verbinden.

  3. Voer de pincode in en tik of klik op OK.

De blokkering van een mobiel breedbandapparaat opheffen

Wanneer een mobiel breedbandapparaat is geblokkeerd, kunt u het niet ontgrendelen met de pincode. De status van het apparaat wordt weergegeven als Geblokkeerd. Als u de blokkering van het apparaat wilt opheffen, moet u een pukcode (PIN Unblock Key) invoeren die u wordt verstrekt door uw provider van mobiel breedband. Tijdens het opheffen van de blokkering moet u ook een nieuwe pincode maken. Voer deze handelingen uit om de blokkering van uw apparaat op te heffen:

  1. Als u verbinding met een netwerk wilt maken, veegt u het scherm in vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u op Instellingen. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Instellingen), Tik of klik vervolgens op het netwerkpictogram (Het pictogram voor een draadloos netwerk of Het pictogram voor een bekabeld netwerk).

  2. Druk op het mobielbreedbandnetwerk en houd het vast of klik erop met de rechtermuisknop. Tik of klik op Verbindingseigenschappen weergeven en tik of klik vervolgens op het tabblad Beveiliging.

  3. Tik of klik op Apparaatblokkering opheffen.

  4. Voer de pukcode in, typ en bevestig een nieuwe pincode en tik of klik op Apparaatblokkering opheffen.