Privacyverklaring voor Windows 8 Upgrade Assistant en Windows 8 Setup

Laatst bijgewerkt: februari 2013

In deze privacyverklaring worden veel van de manieren uitgelegd waarop in Windows 8-upgradeassistent ("Upgradeassistent") en Windows 8 Setup ("Setup") gegevens worden verzameld en gebruikt. Er worden voornamelijk functies behandeld waarvoor gebruik wordt gemaakt van internet. De verklaring is niet van toepassing op andere online- of offlinewebsites, producten of services van Microsoft.

  • Als u Windows 8-upgradeassistent start vanaf internet, wordt eerst vastgesteld of uw huidige pc gereed is voor een upgrade naar Windows 8 en krijgt u compatibiliteitsinformatie over uw applicaties en apparaten. Zodra is bepaald dat uw pc gereed is, kunt u Windows 8 aanschaffen, downloaden en installeren.

  • Wanneer u Windows 8 Setup vanaf internet start, kunt u Windows 8 downloaden en installeren, nadat u een productcode hebt ingevoerd die u al hebt.

Verzamelde, verwerkte of verzonden gegevens

Zodra u Windows 8-upgradeassistent of Windows 8 Setup hebt gestart, wordt gecontroleerd of er updates zijn, zodat u zeker weet dat u altijd met de nieuwste versie werkt. Als er updates zijn, worden deze automatisch gedownload en geïnstalleerd op uw pc. De volgende typen updates kunnen worden gedownload:

Installatie-updates
Belangrijke software-updates voor installatiebestanden die een succesvolle installatie garanderen.

Updates van meegeleverde stuurprogramma's
Belangrijke stuurprogramma-updates voor de versie van Windows die u installeert.

Wanneer u de compatibiliteit van uw systeem controleert met Upgradeassistent, wordt er informatie verzameld over uw mogelijke upgrade-ervaring, zoals de mogelijkheden van uw computerhardware, de apparaten die op uw computer zijn aangesloten en de programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd. De publicatiegegevens van een programma kunnen soms informatie bevatten als de naam of het e-mailadres van de uitgever.

We verzenden informatie over de huidige geïnstalleerde versie van Windows naar Arvato Digital Services, LLC ('Arvato'), zodat Arvato u een versie van Windows 8 kan aanraden die u in Upgradeassistent kunt kopen of in Setup kunt downloaden. Arvato is een onafhankelijk bedrijf dat als host optreedt voor de elektronische productcatalogus en de inkoopactiviteiten voor Upgradeassistent en Windows 8 Setup. Om een versie van Windows 8 voor aankoop te kunnen aanraden, wordt onder andere de volgende informatie naar Arvato gestuurd:

  • Architectuur

  • Taal

  • Versie

  • Licentiestatus

  • Productcode

  • Landcode op basis van geolocatie

Als u tot aankoop overgaat, worden alle factuurgegevens verzameld en verwerkt door Arvato, de aangewezen verkoper voor dit programma.

Het gebruik van gegevens

De gegevens die we van u verzamelen worden gebruikt door Microsoft en de beheerde dochterondernemingen en vestigingen om functies die u gebruikt mogelijk te maken en de services te bieden of transacties uit te voeren die u hebt gevraagd of geautoriseerd. In het bijzonder gebruiken we de informatie die is verzameld om de juiste stuurprogramma's voor uw pc en de compatibiliteit van uw pc, programma's en apparaten met Windows 8 te bepalen. Arvato gebruikt de informatie om te bepalen welke versie van Windows 8 ze u aanraden om aan te schaffen in Upgradeassistent of te downloaden in Setup. Deze informatie wordt ook gebruikt voor het maken van statistische analyses. De informatie kan ook worden gebruikt om producten en services van Microsoft te analyseren en te verbeteren. Als u Windows 8 in Upgradeassistent aanschaft, worden alle factuurgegevens verzameld en verwerkt door Arvato, aangewezen verkoper voor dit programma. De adresgegevens voor de facturering (zoals factureeradres, telefoonnummer en e-mailadres) kunnen aan Microsoft worden aangeboden om gebruikt te worden bij klantondersteuning. Uw volledige creditcardnummer wordt niet doorgegeven.

Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden bij uw interacties met Microsoft, kan informatie die is verzameld door de ene Microsoft-service, worden gecombineerd met informatie die is verkregen via andere Microsoft-services. Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen, aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Wij kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van de diensten van andere bedrijven die ons in staat stellen om het algemene geografische gebied af te leiden van uw IP-adres om bepaalde services in het geografische gebied waar u zich in bevindt aan te passen.

Behalve zoals staat beschreven in deze verklaring, wordt persoonlijke informatie die u verstrekt, niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. Wij huren af en toe andere bedrijven in om namens ons bepaalde diensten te verstrekken, zoals het beantwoorden van vragen van klanten over producten en services of het uitvoeren van statistische analyses van rapporten. We verstrekken deze bedrijven alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om de service te leveren. Ze mogen deze gegevens niet voor enig ander doeleinde gebruiken.

Microsoft kan gegevens over u gebruiken of openbaar maken, inclusief de inhoud van uw communicatie, om: (a) te voldoen aan wetgeving of gehoor te geven aan juridische verzoeken of processen; (b) de rechten of het eigendom van Microsoft of onze klanten te beschermen, waaronder het uitvoeren van onze overeenkomsten of ons beleid met betrekking tot uw gebruik van de services; of (c) te handelen in de overtuiging dat zulke toegang of bekendmaking noodzakelijk is voor het beschermen van de persoonlijke veiligheid van werknemers of klanten van Microsoft en de bevolking. Wij kunnen ook persoonlijke informatie doorgeven als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een fusie of de verkoop van bezittingen.

Gegevens die door Ugradeassistent of Setup zijn verzameld en zijn verzonden naar Microsoft, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land of andere regio waar Microsoft dan wel dochter- of zusterondernemingen of dienstverleners van Microsoft zijn gevestigd. Microsoft houdt zich aan de Safe Harbor-principes die zijn opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Verzameling en gebruik van gegevens over uw computer

Wanneer u software gebruikt die onderdelen met internetfunctionaliteit bevat, worden gegevens over uw computer ('standaardcomputergegevens') verzonden naar de door u bezochte websites en de door u gebruikte onlineservices. Microsoft gebruikt standaardcomputergegevens om u internetservices te verstrekken, onze producten en services te verbeteren en voor statistische analyses. Standaardcomputergegevens bestaan normaal gesproken uit bijvoorbeeld het IP-adres, de versie van het besturingssysteem, de browserversie, en de land- en taalinstellingen. In sommige gevallen kunnen deze standaardcomputergegevens ook een hardware-id bevatten, die informatie bevat over de fabrikant, naam en versie van het apparaat. Als via een bepaald onderdeel of een bepaalde service gegevens worden verzonden naar Microsoft, worden ook standaardcomputergegevens verzonden.

Keuze en beheer

Wanneer u Windows 8-upgradeassistent of Windows 8 Setup vanaf internet uitvoert, wordt de boven beschreven informatie verzonden naar Microsoft en Arvato. Als u daarnaast overgaat tot aankoop van Windows 8, worden alle factuurgegevens verzameld en verwerkt door Arvato.

Beveiliging van uw gegevens

Microsoft vindt de bescherming van uw gegevens belangrijk. We gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures waarmee uw gegevens worden beschermd tegen toegang, gebruik of openbaarmaking door onbevoegden. De door u verstrekte gegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen met beperkte toegang. Deze systemen bevinden zich op gecontroleerde afdelingen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Van tijd tot tijd wordt deze privacyverklaring bijgewerkt met wijzigingen in onze producten en services alsmede met feedback van klanten. Wanneer we wijzigingen publiceren, passen we de datum bij Laatst bijgewerkt boven aan deze verklaring aan. Als wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in deze verklaring of in de manier waarop Microsoft uw persoonlijke gegevens gebruikt, stellen we u hiervan op de hoogte door een kennisgeving te publiceren voordat de wijziging wordt doorgevoerd of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig door te lezen zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Microsoft uw gegevens beschermt.

Meer informatie

Microsoft ontvangt graag uw feedback over deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of meent dat Microsoft zich niet aan deze privacyverklaring houdt, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier.

Microsoft Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052
Verenigde Staten