De taakbalk gebruiken

U kunt de taakbalk aanpassen door bijvoorbeeld te veranderen hoe de taakbalkknoppen eruitzien, hoe de knoppen worden gegroepeerd als er meerdere vensters geopend zijn en waar de taakbalk op uw bureaublad staat. Verder kunt u bepalen welke pictogrammen en apps de taakbalk moet bevatten.

De taakbalk met taakbalkknoppen
De taakbalk

De positie van knoppen op de taakbalk wijzigen

 • Als u de volgorde van app-knoppen op de taakbalk wilt wijzigen, sleept u een knop van de huidige positie naar een andere positie op de taakbalk. U kunt de positie van apps zo vaak wijzigen als u wilt.

Opmerking

 • Alle geopende bestanden uit dezelfde app worden altijd bij elkaar gegroepeerd, zelfs als u ze niet achter elkaar hebt geopend. Hierdoor kunt u alle voorbeelden voor die app tegelijk zien.

De taakbalk verplaatsen

De taakbalk is meestal onder aan het bureaublad te vinden, maar u kunt de taakbalk naar de zijkanten of de bovenkant van het bureaublad verplaatsen. Voordat u de taakbalk kunt verplaatsen, moet u deze ontgrendelen.

Alles weergeven

De taakbalk ontgrendelen

 • Houd uw vinger op een leeg gebied van de taakbalk of klik erop met de rechtermuisknop. Als er naast Taakbalk vergrendelen een vinkje wordt weergegeven, is de taakbalk vergrendeld. U kunt de taakbalk ontgrendelen door op Taakbalk vergrendelen te tikken of te klikken, waardoor het vinkje wordt verwijderd.

De taakbalk verplaatsen

 • Voer een van de volgende handelingen uit:

  Tik op een leeg gebied van de taakbalk en sleep de balk naar een van de vier randen van het bureaublad. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u los.

  (Als u een muis gebruikt, klikt u op een leeg gebied van de taakbalk en houdt u de muisknop ingedrukt terwijl u de taakbalk naar een van de vier randen van het bureaublad sleept. Wanneer de taakbalk op de gewenste plaats staat, laat u de muisknop los.)

  Opmerking

  • U kunt de taakbalk ook vastzetten. Dit doet u door uw vinger op een leeg gedeelte van de taakbalk te houden of erop te klikken met de rechtermuisknop, en vervolgens op Taakbalk vergrendelen te tikken of klikken, zodat het vinkje wordt weergegeven. Hierdoor voorkomt u dat de positie of het formaat van de taakbalk per ongeluk wordt gewijzigd.

Veranderen hoe taakbalkknoppen eruitzien

U kunt kiezen hoe knoppen worden gegroepeerd wanneer er meerdere vensters geopend zijn, en de grootte van taakbalkpictogrammen wijzigen.

 1. Open Eigenschappen van taakbalk door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Taakbalk.

 2. Selecteer op het tabblad Taakbalk een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen:

  • Combineren, labels verbergen

   Dit is de standaardinstelling. Elke app wordt weergegeven als één knop zonder label, zelfs wanneer er meerdere vensters voor die app geopend zijn.

  • Combineren als taakbalk vol is

   Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Wanneer de taakbalk te vol raakt, worden apps met meerdere geopende vensters samengevouwen in één app-knop. Als u op de knop tikt of klikt, wordt een lijst met de geopende vensters weergegeven.

  • Nooit combineren

   Met deze instelling wordt elk venster als een afzonderlijke knop met label weergegeven. Vensters worden nooit gecombineerd, hoeveel er ook geopend zijn. Naarmate meer apps en vensters worden geopend, worden de knoppen kleiner. Uiteindelijk worden de knoppen naar de volgende regel verschoven.

 3. Schakel het selectievakje Kleine taakbalkknoppen gebruiken in als u kleine taakbalkknoppen wilt gebruiken. Schakel het selectievakje uit als u grote pictogrammen wilt gebruiken.

 4. Tik of klik op OK.

Een app aan de taakbalk vastmaken

U kunt een app direct aan de taakbalk vastmaken, zodat u er vlot toegang toe kunt krijgen.

 1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.
  Typ in het zoekvak de naam van de app die u wilt vastmaken. Wanneer u de pagina met zoekresultaten ziet, tikt of klikt u op de app om deze te openen op het bureaublad.

 2. Houd uw vinger op de app-knop op de taakbalk of klik erop met de rechtermuisknop om de Jump List van de app (een lijst met snelkoppelingen naar onlangs geopende bestanden, mappen en websites) te openen. Tik of klik vervolgens op Dit programma vastmaken aan taakbalk.

  Een app aan de taakbalk vastmaken
  Maak een app aan de taakbalk vast, zodat u er vlot toegang toe kunt krijgen.

Opmerkingen

 • Als u een vastgemaakte app van de taakbalk wilt verwijderen, opent u de Jump List van de app en tikt of klikt u op Dit programma losmaken van de taakbalk.

 • Mappen en snelkoppelingen naar mappen worden weergegeven in de Jump List van Bestandenverkenner.

Het systeemvak aanpassen

Het systeemvak bevindt zich aan de rechterkant van de taakbalk en bevat app-pictogrammen die statusaanduidingen en meldingen weergeven, bijvoorbeeld over binnenkomende e‑mail, updates en de netwerkverbinding. U kunt zelf bepalen welke pictogrammen en meldingen daar worden weergegeven.

Alles weergeven

Een pictogram in het systeemvak verbergen

 • Tik of klik op het pictogram dat u wilt verbergen in het systeemvak helemaal rechts op de taakbalk en sleep het naar het bureaublad.

Tips

 • Als u een verborgen pictogram weer wilt toevoegen, tikt of klikt u op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak De pijl Verborgen pictogrammen weergeven en sleept u het pictogram terug naar het systeemvak. U kunt net zoveel verborgen pictogrammen naar het systeemvak slepen als u wilt.
 • U kunt pictogrammen die in het systeemvak worden weergegeven ook anders ordenen. U sleept het pictogram gewoon naar een andere plek.

Verborgen pictogrammen weergeven

 • Tik of klik op de pijl Verborgen pictogrammen weergeven De pijl Verborgen pictogrammen weergeven naast het systeemvak.

Wijzigen hoe pictogrammen en meldingen worden weergegeven in het systeemvak

 1. Houd uw vinger op, of klik met de rechtermuisknop op een leeg gebied op de taakbalk en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Tik of klik naast Systeemvak op Aanpassen.

 3. Selecteer voor elk pictogram een van de deze opties en tik of klik vervolgens op OK:

  • Pictogram en waarschuwingen weergeven. Het pictogram is altijd aanwezig in het systeemvak op de taakbalk en meldingen worden weergegeven.

  • Pictogram en waarschuwingen verbergen. Het pictogram is verborgen en er worden geen meldingen weergegeven voor die app.

  • Alleen waarschuwingen weergeven. Het pictogram is verborgen, maar er worden wel meldingen weergegeven.

Het bureaublad bekijken

Met de knop Bureaublad weergeven aan de rechterkant van de taakbalk kunt u de geopende vensters minimaliseren en snel naar het bureaublad gaan. Als u een muis gebruikt, kunt u deze knop ook gebruiken om een voorbeeld van het bureaublad weer te geven zonder de geopende vensters te sluiten.

Alle geopende vensters op het bureaublad minimaliseren

 1. Tik of klik op de knop Bureaublad weergeven aan de rechterkant van de taakbalk. Alle geopende vensters worden geminimaliseerd en u ziet het bureaublad.

 2. Als u de vensters weer terug wilt, tikt of klikt u opnieuw op de knop Bureaublad weergeven.

Voorbeeldweergave van het bureaublad inschakelen

Opmerking

 • U kunt deze instelling alleen wijzigen als u een muis gebruikt.

 • Klik met de rechtermuisknop op de knop Bureaublad weergeven aan de rechterkant van de taakbalk en klik op Bureaublad kort weergeven.

  Met de rechtermuisknop op de knop Bureaublad weergeven klikken
  Gebruik de knop Bureaublad weergeven om het bureaublad weer te geven of er snel een blik op te werpen.

Een voorbeeld van het bureaublad weergeven

Opmerking

 • U kunt alleen een voorbeeld van het bureaublad weergeven als u een muis gebruikt.

 1. Wijs de knop Bureaublad weergeven aan de rechterkant van de taakbalk aan. De open vensters vervagen en het bureaublad wordt weergegeven.

 2. Als u de vensters weer wilt laten verschijnen, beweegt u de muis weg van de knop Bureaublad weergeven.

Taakbalkinstellingen voor meerdere beeldschermen wijzigen

Als u meerdere beeldschermen gebruikt, kunt u aangeven of u een taakbalk op alle schermen wilt, en hoe de knoppen op de taakbalken moeten worden gerangschikt.

Alles weergeven

Een taakbalk op alle beeldschermen weergeven

 1. Open Eigenschappen van taakbalk door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Taakbalk.

 2. Zorg dat het selectievakje Taakbalk weergeven op alle beeldschermen onder Meerdere beeldschermen is ingeschakeld en tik of klik op OK.

Kiezen hoe taakbalkknoppen op meerdere beeldschermen worden weergegeven

 1. Open Eigenschappen van taakbalk door vanaf de rechterrand van het scherm te vegen en te tikken op Zoeken. Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken. Typ Taakbalk in het zoekvak en tik of klik achtereenvolgens op Instellingen en Taakbalk.

 2. Selecteer onder Meerdere beeldschermen een van de opties in de lijst Taakbalkknoppen weergeven op en tik of klik op OK.

  • Alle taakbalken

   De taakbalkknoppen voor alle geopende vensters worden gedupliceerd op de taakbalk op elk beeldscherm.

  • Hoofdtaakbalk en taakbalk met open venster

   Met deze instelling wordt een taakbalkknop weergegeven op het hoofdbeeldscherm en gedupliceerd op het beeldscherm met het geopende venster.

  • Taakbalk met geopend venster

   Met deze instelling wordt een taakbalkknop alleen weergegeven op het beeldscherm met het geopende venster. Geen van de knoppen wordt gedupliceerd op andere taakbalken.