Tekst of visuele alternatieven voor geluiden gebruiken

U kunt wanneer u uw pc-instellingen wijzigt in tal van toepassingen geluiden door visuele waarschuwingen vervangen. U gaat hiervoor als volgt te werk:

  1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
    Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven en klikt u op Zoeken.

  2. Typ geluiden door visuele waarschuwingen vervangen in het zoekvak en tik of klik vervolgens op Geluiden door visuele waarschuwingen vervangen.

  3. Selecteer de opties die u wilt gebruiken:

    • Visuele meldingen voor geluiden instellen. Als u deze optie inschakelt, worden systeemgeluiden vervangen door visuele meldingen, zoals een flits op het scherm, zodat u de meldingen kunt waarnemen, ondanks dat deze niet hoorbaar zijn. U kunt kiezen hoe u door geluidssignalen wilt worden gewaarschuwd.

    • Ondertiteling voor gesproken dialogen inschakelen (indien beschikbaar) Als u deze optie selecteert, worden er in Windows in plaats van geluiden ondertitels gebruikt om aan te geven dat er een activiteit plaatsvindt op de computer (bijvoorbeeld wanneer het afdrukken van een document wordt gestart of is voltooid).